Wszystkie wpisy, których autorem jest Bianka

Kwiecień miesiąc zły..? cz.2

Kontynuując poprzedni temat : obok całego tego kwietnowego ‚zbiegu okoliczności’, który nie jest przypadkowy, o czym jest przekonana Autorka tego materiału, w którym prezentuje obok listy feralnych kwietniowych dat, inny bardzo niepokojący przekaz, mianowicie, okazuje się, że na dzień przed pożarem, usunięto figury apostołów, do renowacji. Taka niezwykła koincydencja, ‚cudowne zgranie w czasie’, jak informują przekazy z wiodących portali informacyjnych. To, co jest tutaj dziwaczne i wręcz wionie ponurym przekazem, to, ze wszystkie te figury, obrazujące apostołów, zostały pozbawione głów..

statuła statuła1

statuła2 statuła3

Powyższe screeny pochodzą z podlinkowanego materiału. Napis: Historyczne  figury bezpieczne, po usunięciu do renowacji, dzień wcześniej.

statuła4

Autorka filmu przywołuje  biblijne proroctwo z Księgi Objawienia, mówiące o represjach czekających tych, którzy odmówią przyjęcia znamienia bestii : Obj. 20:4
4. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.

A teraz jeszcze dziwniejsza koincydencja, o której wspomina Autorka filmu, mianowicie o filmie animowanym, z roku 2012, który predyktywnie pokazuje zapowiedź wydarzeń.
jest to film pt. I pet goat, przedstawiający postać antychrysta i różnych wydarzeń. Jednym z nich jest  wydarzenie, związane właśnie z katedrą Notre-Dame, która płonie:

Autorka uważa, że postać z kreskówki jest ‚podobna’ do Jezusa (Jego spopularyzowanego wyglądu), i że w rzeczywistości ta postać może przybrać taki zwodniczy (mistyczny, new age-owski wygląd, co zwiedzie tych chrześcijan, którzy są w stanie letniości.

statuła7

Na filmie widzimy sekwencję , pokazująca ujęcie, gdzie za postacią antychrysta pojawia się katedra, bardzo podobna do tej Notre -Dame i jej zawalenie iglicy.

Oto screeny tej sekwencji filmu z roku 2012 , w porównaniu ze zdjęciami ze zdarzenia w roku 2019.

statuła12 statuła11
Autorka wyraża sugestię, że na świecie dzieją się coraz dziwniejsze rzeczy i ta tendencja będzie się nasilać, a jako wierzący musimy pamiętać o rozgrywającej się niewidzialnej batalii o nasze dusze, gdyż jak jest  napisane: Efez. 6:12-17
12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.
13. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się,
14. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości
15. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju,
16. A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego;
17. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.

To czego chce nieprzyjaciel, to aby człowiek zaparł się  Chrystusa, aby poddał Go w wątpliwość, to batalia o dusze.*

To wszystko, co się stało, co się dzieje i co ma się stać, zostało już przepowiedziane w Biblii,  to Bóg jest Zwycięzcą, żadna grupa ludzi, ani super-ludzi, ani nie-ludzi, ani hiper- mocy nie jest w stanie wygrać ze Stwórcą i zmienić Jego plany, które objawił  człowiekowi, więc zachęcam jak zawsze do czytania Bblii i pokładania zaufania w Stwórcy, i Jego obietnicach:

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.Jan. 3:16

*************************************************************

*1 Jan. 2:22-28
22. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna.
23. Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca.
24. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu.
25. A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny.
26. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą.
27. Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie.
28. A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.

 

 

Kwiecień miesiąc zły?..

Jak zaraz to zobaczymy, chyba jednak w niektórych rejonach tak jest (jak w tytule), a chodzi konkretnie o  trzeci tydzień tego miesiąca od 15 do 21 kwietnia, gdyż historia udokumentowała  wiele tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce właśnie w tym miesiącu, w różnych latach. (Wymienione zdarzenia działy się za Wielką Wodą:  śmierć prezydenta Lincolna, który został zastrzelony 15 kwietnia 1865, zatonięcie  Titanica (przynajmniej w wersji oficjalnej) miało miejsce wczesnego ranka 15  kwietnia 1912 roku, a sześć lat wcześniej podczas trzęsienia ziemi w San Francisco, 18 kwietnia zginęło 3 tys. osób, w 1947 roku miał miejsce ogromna eksplozja, w składowisku amunicji w Teksasie, tak potężna, ze 1,5 tonową kotwicę statku znaleziono 2 mile od miejsca wybuchu.

To nie koniec kwietniowych tragicznych wypadków, które miały miejsce w nieszczęsnym miesiącu kwietniu, a które zostały wymienione tutaj.

Kwietniowy niefart okazuje się dotyczyć również rejonów bliżej położonych, bo właśnie stało się na naszych oczach coś, czego nie widziano podczas rewolucji francuskiej, ani wojen światowych,  15 kwietnia 2019 spłonął częściowo zabytek klasy trudnej nawet do określenia.

Z tego źródła  dowiadujemy się nico o historii katedry i uszczerbkach, których w różnych okresach doznała.

Najpierw ‚(niewielkich zniszczeń dokonali hugenoci)‚. (niestety wielkich doznali potem sami ), a podczas rewolucji francuskiej istniał nawet pomysł zburzenia katedry, ale jak czytamy w/w materiale: ‚sprzeciwili się okoliczni mieszkańcy obawiając się że rozbiórka doprowadzi od uszkodzenia ich domostw.‚ Trudno jednak sobie wyobrazić, że rewolucja francuska, która miała moc obcinać głowy panującym, uległa naporowi sprzeciwu ‚okolicznych mieszkańców’, no ale być może to, że wyobraziła sobie siebie rozpartą na ołtarzach katedry w uosobieniu bogini rozumu, sprawiło, iż ‚napór mieszkańców’, odniósł swoisty skutek, i katedra została uratowana.
Jak dalej czytamy: ‚Notre-Dame szczęśliwie przetrwała zawieruchy XX wieku, chociaż podczas II wojny światowej pociski wybiły niektóre witraże.’ Widzimy zatem, że nawet zawierucha wojenna była łaskawsza dla katedry, niż ogień sprzed dwóch dni, ale takie czasy, że wiele zjawisk staje się coraz mniej łaskawszych dla człowieka i jego otoczenia ogólnie.

Tak na marginesie:  Jak twierdzą badacze niezależni, katedra Notre Dame to zabytek o wyglądzie, jakby wzięty z czasów, gdy istniała na mapie świata jedna Wielka Tartaria z architekturą, zapierającą dech; tak wtedy wspaniale i z rozmachem budowano, czego pozostałości to tu, to tam jeszcze są do oglądania, ale większość już tylko na rycinach lub zdjęciach archiwalnych. Z opisu, jaki jest zamieszczony w w/w materiale, dowiadujemy się, że katedrę budowano 180 lat (to dłużej nawet, niż Arkę Noego), no ale  musimy tu wierzyć  historii na słowo, bo trudno sobie wyobrazić, aby w wiekach, o których mówi się, że były ciemne, pełne wojen, w tym religijnych, gdzie wyrzynano innowierców w pień, albo palono na stosach, etc,  pełnych głodu, moru oraz długości życia ludzkiego, trwającego mniej więcej 35-40 lat, miały powstawać takie wiekopomne dzieła.

To tak, jakbyśmy ogladając niezwykłości  np.: Sankt Petersburga , idąc za sugestiami podawanymi oficjalnie do wiadomości  , że car miał marzenie, aby wybudować miasto od podstaw,  na podmokłym terenie, który  trzeba było osuszyć,w klimacie niesprzyjającym budowom, w miejscu słabo zaludnionym, wyobrażali sobie, że ci najwybitniejsi architekci , którzy na zaproszenie cara zjechali się do tego północnego, zimnego i podmokłego miejsca, sami zakasali rękawy i wzięli się do tej koronkowej roboty. No chyba, że  przyjdzie nam do głowy inna odkrywcza myśl, że car kazał zwołać okolicznych chłopów z pola, aby  oni wzięli się do roboty przy tej monumentalnej budowie, i chłopi dali radę. No ale tam są zabytki, do których potrzeba by było zaawansowanych maszyn typu cnc, aby coś takiego wyrzeźbić, albo co najmniej drukarek 3D, i to takich, rozmiarowo dla gigantów.. Budowa rozpoczęła się, jak podaje wikipedia w roku 1703 i 41 lat później miasto gotowe. Jest dokładna mapa, gdyby w takim tempie i o takiej kubaturze powstawały dzisiejsze osiedla, to przypuszczam, że nie byłoby  ani kolejek po mieszkania, ani bezdomnych, ani cierpiących na klaustrofobię.

c.d.n

Księżycowy Dodatek nr.2

Przejdę od razu do rzeczy, zaczynając od cytatu:

Ale w owe dni, które nastaną po tej udręce, zaćmi się słońce i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, Ewangelia Marka 13:24 

Na filmie, który wkleiłam w temacie zatytułowanym: Motywator Księżycowy.. plus Dodatek, został uchwycony księżyc w pełni, a następnie jeszcze jeden księżyc, ciemny.

Otóż dzień po tym, gdy napisałam w/w temat, natrafiłam na materiał, gdzie pada jeszcze jedna sugestia, iż to ten ciemny księżyc jest tym prawdziwym, ale nie świeci, nie wydaje blasku, dokładnie tak, jak to zapowiedział sam Jezus w proroctwie o czasach końca, i miał to być jeden ze znaków poprzedzających Jego przyjście. Księżyc, który ‚świecił’ , jak twierdzi Autorka  filmu, jest sztuczną projekcją, nie jest tym prawdziwym. 

Przyznaję, że ta sugestia brzmi dla mnie – w obliczu biblijnych zapowiedzi proroczych, najbardziej prawdopodobnie.

Oto screen z podlinkowanego materiału:

fake-moon

Napis na screenie: Ksieżyc od frontu jest fałszywy, a księżyc w tle, ‚ nie wydaje swego blasku’.

(Przypominam, że wydarzenie miało miejsce 21marca 2019, i wypadło akurat w święto Purim. )

Cytaty  podane w dalszej części filmu:
Mat. 24:29-31
29. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone.
30. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą,
31. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

P.s.

Autorka, która zrobiła ten film jest biegła w gematrii (mówi o tym w innych swoich filmach), i potrafi odczytywać kod, którym posługują się znane osoby ze świata filmowego, nawet wtedy gdy robią to w j. hiszpańskim, oraz wypowiadają słowa wspak, albo z tekstów z gazet.

(Dalsza część tego filmu, której nie będę szczegółowo tu omawiać przedstawia, w jaki sposób ta komunikacja przebiega, oraz jak wygląda analiza tego kodu, materiał w j. angielskim).

Jak twierdzi  Autorka, te znane osoby, zatrudniane przez przemysł rozrywkowy w Hollywood już wiedzą, że nie tylko księżyc ‚nie wydał blasku’, ale również (w innym materiale filmowym) , że słońce pociemniało, i ta informacja wprawiła ich w popłoch, a także wiedzą, że ich kod został przez nią odczytany. ( ten temat został poruszony w innych filmach Autorki),

******

Mój gorący apel!:

Jeśli ktoś z Gości mojego bloga jeszcze tego nie zrobił, to gorąco zachęcam do  szczerego zwrócenia się do Stwórcy i powierzenia swego życia w ręce Jezusa Chrystusa Zbawiciela, póki jeszcze jest na to szansa.
Tylko dla ludzi wierzących w Syna Bożego Jezusa Chrystusa, znaki, które zostały zapowiedziane przez Niego, są dobrą wiadomością, bo zapowiadają Jego przyjście, oraz obietnicę odkupienia,i że wierzący w Niego będą mogli  ujść przed tym, co nastanie.
Łuk. 21:25-36
25. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale.
26. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.
27. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.
28. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.
29. I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa;
30. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko.
31. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże.
32. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie.
33. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
34. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył
35. Niby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
36. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.

O misji Jezusa i wezwaniu do upamiętania, ( żalu za złe uczynki i nie czynienia ich więcej) i wiary w przesłanie ewangelii czytamy:
Mar. 1:14-15
14. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc ewangelię Bożą
15. I mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.

Jakie przesłanie niesie ewangelia, czyli dobra nowina?  Jej centrum jest Jezus Chrystus :
1 Kor. 15:1-4
1. A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie,
2. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście.
3. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism
4. I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism,

O Imieniu Jezusa czytamy:
Dz.Ap. 4:12
12. I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Motywator Księżycowy.. plus Dodatek

Oto dzisiejszy Motywator, który bardzo mnie ukontentował przy porannej kawie!, a który nazwałam Motywatorem księżycowym, z podtytułem:  Ups! Z drogi! . 

księżycu z drogi.jpg1a

*****

DODATEK

Do dzisiejszego porannego  Motywatora księżycowego, dodaję popołudniowy  księżycowy Przebudzator.

Kilka chwil temu natrafiłam na materiał z dnia 21 marca, jest to sfilmowany księżyc w pełni, w towarzystwie drugiego księżyca.

Na moim blogu prezentowałam już dwa słońca, i jak widać, nadszedł czas na dwa księżyce..

Z komentarzy pod filmem wynika, że to widok autentyczny, bo obserwowali to w czasie rzeczywistym też inni Użytkownicy. Nie jest to flara z aparatu, ani żadne inne światło dochodzące z innego źródła. Obiekt nie zmienia położenia przy ruchu kamery.  Pod  wpisami na tym kanale, który również pokazuje ten sam materiał filmowy, jest też sugestia, że może to być odbicie ksieżyca na firmamencie. Z tego co można zaobserwować, ten drugi księżyc (czy cokolwiek to jest),  przypomina widokiem mandalę jin jang ( niczego nie sugeruję).

Jak słychać na filmie, osoba robiąca te ujęcie jest pod ogromnym wrażeniem tego, co właśnie filmuje. Jej komentarz to odniesienie do tego, co jest napisane w Ewangelii Łukasza. 21:25-28

25. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale.
26. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.
27. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.
28. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.

Zapraszam do obejrzenia sfilmowanego materiału, z którego pochodzą poniższe screeny:
księżyc2 księżyc2a

*************************

P.s W dniu dzisiejszym  portal you tube przykręcił śrubę, obok filmów nie pokazują się już miniatury filmów o podobnej tematyce. Nieładnie.. (Możliwe też, że to wina mojej przeglądarki ).

P.s nr2  Dosłownie przed chwilą, gdy wyraziłam pretensje dotyczące mojej przeglądarki, na portalu you tube  ponownie zaczęły wyświetlać się miniatury. Co za ulga!   Kon Mari powiedziałaby : -dziękuję Przeglądarko!

Balonem na księżyc ?..

Gdy weźmiemy pod uwagę najnowsze info, z dziedziny odkryć naukowych, które zaskoczyło  naukowców , rewidując teorie , w które szczerze dotychczas wierzyli, to być może powyższa , jakże zaskakująca tytułowa  sentencja, z powodzeniem mogłaby nadawać się nie tylko na tytuł  hollywoodzkiej, wysokobudżetowej produkcji  z gatunku sf, ale również pretendować do nagłówka z relacji  ‚na żywo’, w stylu tego, co ludzkości jest przedstawiane jako ‚live’ .

W/w Info dotyczy rozciągłości atmosfery ziemskiej, która sięga ksieżyca i jeszcze dalej. Jak czytamy w materiale źródłowym ,  cytuję:

‚: ‚Atmosfera Ziemi jest większa, niż myśleliśmy. Sięga nawet poza Księżyc
Według najnowszych badań wykonanych przez sondę SOHO, ziemska atmosfera rozciąga się na 630 tysięcy kilometrów. Przez lata nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. „Księżyc przelatuje przez ziemską atmosferę” – czytamy w opracowaniu badania.’

Po tych naukowych anonsach, można dojść do wniosku, że gdyby naukowcy wiedzieli o tym  wcześniej, być może nie byłoby tyle zamieszania  w dziedzinie lotów , które nie były w stanie się odbyć, gdyż jak zapewniał to pijar z NASA, zagubiona została technologia z lat sześćdziesiątych,  a tu proszę;  mamy atmosferę, więc to możliwe, że teraz i balonem dałoby radę dolecieć, może nie w nanosekundzie, jak to wymarzyło się pracownikowi NASA Don Pettitowi*, bo siłą rzeczy musiałoby to trwać nieco dłużej, ale naukowcy z pewnością  mogliby jakoś ten czas  spożytkować dla dobra ludzkości, zwłaszcza, gdyby przy okazji odkryli, że tak naprawdę księżyc jest światłem, i słońce i gwiazdy też są światłami, a wszystko to zostało umieszczone przez Stwórcę na firmamencie, no i gdyby dokonawszy tego odkrycia, mogli je ogłosić światu, aczkolwiek nie wiadomo, czy i jak świat poradziłby sobie z tak wstrząsową prawdą, skoro sporo zrobiono, aby świat już w nią przestał wierzyć.
Przypuszczam, że już ta wiadomość o atmosferze sięgającej poza  księżyc, może wzbudzać niemały  popłoch w naukowych kuluarach, ale nie wykluczone, że ten ułamek prawdy, który tyle czekał, aż na niego natrafią naukowcy, to wszystko, co będzie dane im w temacie prawdy o świecie, gdyż doświadczenie pokoleń uczy, iż w sprawach istotnych bywa jak w literaturze sensacyjnej, której wiodąca maksyma stanowi jednocześnie zasadę działania, mianowicie tę, że skuteczność kłamstwa bierze się z odpowiednio dużej domieszki prawdy.
*nanosecond

nanosecond1

Don Pettit mówi:  Udałbym się na księżyc w nanosekundzie. Problem polega na tym, że nie mamy  już technologii, aby tego dokonać. ( W dalszej części filmu, który został podlinkowany wyżej, wynika, że ta technologia została zniszczona, a  jej odzyskanie to bolesny proces.)

Wracając do artykułu o atmosferze sięgającej do księżyca, a nawet dalej, czytamy, cytuję:

‚Ludzkość lubi ustalać sobie umowne granice. Są nimi chociażby czas, państwa, czy też linia Karmana, uznawana za początek kosmosu. W każdym z tych przypadków, reguły ustalał człowiek.
Granica kosmosu jest dalej
Linia Karmana mieści się na wysokości 100 kilometrów nad powierzchnią. Została przyjęta przez Międzynarodową Federację Lotniczą. W rzeczywistości atmosfera ziemska sięga znacznie dalej. Jest bardzo cienką otoczką gazową, zwaną geokoroną.
Dotychczas uznawano, że cienka otoczka składająca się z wodoru sięga około 200 000 kilometrów od powierzchni. Ze względu na tą smukłość, ciężko było obliczyć jej faktyczny zasięg. Tymczasem według ostatnich badań wykonanych przez sondę SOHO, wodorowa granica sięga nawet 630 000 kilometrów! Naukowcy pomylili się aż trzykrotnie.’

Uważam, że gdyby ludzkość, nauczona doświadczeniem tak kolosalnych pomyłek, które zdarza się popełniać naukowcom w majestacie nauki, o tyle samo, o ile mylą się naukowcy, ograniczyła budżet na te pomyłki, to na pewno nie dochodziłoby do nich za często i w takiej skali.

Kolejny cytat:
‚To jeszcze nie koniec. Okazuje się, że analiza przeprowadzona przez SOHO, została wykonana ponad 20 lat temu! Pomiędzy rokiem 1996 a 1998 intensywne obserwacje sondy pobrały ogrom danych. Następnie wszystko trafiło do archiwów i leżało bezużyteczne.’

Wobec powyższego, nie wykluczone, że istnieją jeszcze jakieś inne archiwa,  na razie leżące bezużytecznie, które zaskoczą naukowców, gdy przyjdzie na to czas.

Dalsze cytaty:

‚Co oznacza odkrycie zasięgu geokorony?
Nasz największy naturalny satelita znajduje się w średniej odległości od Ziemi 384 tysięcy kilometrów. „Księżyc przelatuje przez ziemską atmosferę” – mówi fizyk Igor Baliukin z rosyjskiego Instytutu Badań Kosmicznych. Ale to nie wszystko.

Badania pokazały także wpływ promieniowania słonecznego na atomy wodoru, z których składa się geokorona. Słońce ściska je i sprawia, że obszar geokorony jest gęstszy po nocnej stronie Ziemi, niż po oświetlonej. To może wpłynąć na aktualne sposób badania kosmosu.’

Już jakiś czas temu wspomniałam , iż to, że ksieżyc skoro jest widoczny w atmosferze, to w niej musi się znajdować, inaczej nie bylibyśmy w stanie widzieć go gołym okiem w dzień, ale sugestie oparte na objawieniu biblijnym, a także na obserwacjach Niezależnych Badaczy,   nie mogą być brane przez naukowców pod uwagę na poważnie, dopóki nie zostaną one potwierdzone przez sondy kosmiczne, oraz teleskopy, które jak czytamy dalej w w/w info muszą  zostać dostosowane do tej nowej naukowej sytuacji, cytuję:

‚Odkrycie oznacza więc, że wszelkie kosmiczne teleskopy w geokoronie będą prawdopodobnie musiały przejść zmianę. Należy dostosować ich bazowe ustalenia granic bańki Lyman-Alfa. Inaczej, nie będą w stanie odpowiednio prowadzić obserwacji kosmosu’.

Cóż może oznaczać ta naukowo brzmiąca nazwa:  bańka LymanAlfa? Wyjaśnienia  w tym temacie udziela Wikipedia.

oraz na portalu You Tube Użytkownik Astrofaza, który nota bene jest zdecydowanym zwolennikiem bezkresnej astromagii, która proponuje wiarę w miliardy lat świetlnych, obłoki gazowe, oraz bańkę Lyman-Alfa, której lepiej nie pomylić na przykład z obiektem Lemon – Alfa, przynajmniej na kanale Użytkownika Astrofaza.

Przy tej okazji zobaczmy, obrazek z Wikipedii zaproponowany w temacie bańki Lyman-Alfa, oraz *ten sam) w materiale  Użytkownika Astrofaza:

banka

Czy trzeba wielkiej wyobraźni, aby zobaczyć kształt  łba kozła?

Czy poziom oznacza poziom?..

Ten temat prezentuję w odpowiedzi na komentarz jednego z Gości mojego bloga – Tomka, zamieszczony w temacie pt.: Eksperyment z poziomicą, czyli..

Jest to również materiał, który polecam wszystkim , zmagającym się z pojęciem poziomu.

Poniższe, przedstawione w prostej i przystępnej formie prezentacje, mają za zadanie przybliżyć zagadnienie poziomu, oraz ułatwić odpowiedź na pytanie : – Co to jest poziom, co go wyznacza, oraz co w ten sposób nam komunikuje.
Poniższe screeny, pochodzą z filmu pt: ‚Chce Wiedzieć Gdzie Żyje i Ty Też Powinieneś’ i jest autorstwa Użytkownika o nicku Real World*

Przykłady pomagające uzmysłowić sobie, co pokazuje ZAWSZE woda i jest to oczywiście związane z poziomem i poziomicą:

przebudzator-dla-Tomka

przebudzator-dla-Tomka3

Przebudzator-dla-Tomka6

Przykład tego, jak matematyka w zastosowaniu do oficjalnych wymiarów ziemi-kuli kuli nie jest spójna z rzeczywistością, :

przebudzator-dla-Tomka4

Przebudzator-dla-Tomka5

Ciekawy i bardzo dobry eksperyment, dotyczący zagadnienia poziomu, zaproponowany przez Użytkownika i nicku Crazy Polish Flataerther, pt.: PZ-poziom czyli jak to rozumieć?..

Czy to grawitacja powoduje, ze samolot unosi się w powietrzu, czy raczej jest to kwestia   gęstości i wyporności względem otoczenia (medium, w którym się znajduje), a nie rzekomej grawitacji?

przebudzator-dla-Tomka1

Proponuję w temacie wyporności, gęstości i różnicy ciśnień kolejny przykład:

Przebudzator -dla-Tomka2

Kolejny przykład prezentuje, w jaki sposób obserwowalne byłyby samoloty znikające za domniemaną ‚krzywizną’ ziemi, gdyby ona istniała:

przebudzator-dla-Tomka-krzywizna-samolot

screen pochodzi z filmu Użytkownika Celebrate Truth

Napis: Bez obaw ,to tylko przelot za krzywiznę.

W w/w materiale Użytkownika Real World zaprezentowano przelot z Chin do Białorusi :

przebudzator-lot1

Polecam też niezwykle interesujący materiał w temacie samolotów i lotów, zaprezentowany przez Użytkownika  o nicku Astro Ara, pt: WOLNA ENERGIA: TURBINY SPRĘŻAJĄCE POWIETRZE I OSZUSTWO PALIWOWE HD

—————-ps.

* Materiały dotyczące poziomego świata, prezentowane przez Użytkownika o nicku Real World są w moim odczuciu bardzo dobre i dlatego je polecam, natomiast, zawierają również treści dotyczące wiary chrześcijańskiej, z którymi osobiście się nie zgadzam, czego dałam wyraz w komentarzu do filmu tego Użytkownika, pod tytułem: Jezus Chrystus Nigdy Nie Istniał

kometarz-dla-RealWorld

komentarz-dla-RealWorld1

Linki do w/w poleconych w moim komentarzu materiałów:  Jezus Chrystus – kim jest?

Największe Odkrycie Kiedykolwiek Dokonane! Krew Jezusa Zbadana w Laboratorium Rezultaty Cię Zszokują

Omen dobry czy zły?..

Już za dwa dni,  mieszkańcy niektórych części świata, będą mogli naocznie prześledzić kolejne, (po serii poprzednich tego typu),  niezwykłe zjawisko, które w nowoczesnym języku określane jest jako wydarzenie ‚astronomiczne’, a w starożytnym przekazie było zapowiedziane przez samego Stwórcę, jako znaki szczególne, informujące ludzkość, o mających nastąpić wydarzeniach, bo też w tym celu również  zostały stworzone i umieszczone przez Stwórcę, światła na firmamencie: słońce, księżyc i gwiazdy, aby jak to przekazuje  Pismo:
1 Moj. 1:14-17
14. Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat!
15. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią! I tak się stało.
16. I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy.
17. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią.

Dopisane wyjaśnienie dotyczące słowa omen i jego dosłownego tłumaczenia:

Słowo znak użyte w 1 Ksiedze Mojzeszowej 1;14*

*(po wrzuceniu do translatora tekstu z użyciem słowa znaki, pokazuje się tekst w j. hebrajskim, gdzie słowo znaki zostało przetłumaczone jako: : סימני מסחר 

Słowo znaki (znakami) jest tłumaczone jako : znaki towarowe (l. mnoga)

słowo znak – סימן  (l. poj.)

1 Moj. 1:14
14. Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat!

Gen. 01:14
ויאמר אלהים, כי יהיו אורות על תקרת השמים, כי הם יכולים להפריד בין יומם ולילה, להיות סימנים לציון של עונות, ימים ושנים!

Natrafiłam na materiał , gdzie jest sugerowane, że hebrajskie słowo znak to słowo  mazal tov  :     מזל טוב , które oznacza  gratulacje+ słowo good( dobry) (, albo konstelacje, jak sugerowane jest to w tym materiale: screen:

znak

Jak widać z  tłumaczenia podanego wyżej , jest w tekście  z 1 Ks. Mojż, 1;14 użyte  inne słowo, niż mazel (mazal) tov. מזל טוב

ps. Materiał z wykładem  pr.: Is the USA in the Bible? Great American Eclipses of 2017 & 2024 – Real End Time Signs? nie jest tu przedmiotem omawianym,  (osobiście nie polecam  omówień przez pryzmat teorii heliocentrycznej), chodziło mi tu o kwestie słowa ‚znaki’, oraz o wyjaśnienie, jaki przekaz  ono z sobą niesie. 

Tak więc słowo omen nie jest dosłownym tłumaczeniem, ale chodzi o przekaz , treść.

translator tłumaczy słowo omen tak: אוֹת 

Jeśli ktoś z Gości  miałby do tego jakieś dodatkowe uwagi, to zapraszam do komentarzy.
Omen nie kojarzy się raczej z wydarzeniami o pozytywnym wydźwięku, aczkolwiek i takie też może (z definicji) posiadać, czego Biblia też daje przykłady, gdy występuje słowo znak, jako zapowiedź przyszłych wydarzeń,  proroctwo, zwiastun.

Jak były rozumiane te znaki/ omeny przez Żydów?

Zaćmienie’ księżyca – to znak, że gniew nadchodzi nad Izrael.
Czerwony krwisty księżyc podczas zaćmienia – nadchodzi miecz.
‚Zaćmienie’ słońca – to zwiastun, że gniew nadciąga nad światem.

Nie tak dawno, mieliśmy  okazję obserwować ‚zaćmienie’ słońca w Ameryce, oraz krwawe księżyce, tak zwane tetrady.  Słowo tetrada nie występuje w Biblii, ale jest terminem  ‚umownym’, oznacza cztery ( i odnosi się do czterech znaków (‚zaćmień’ ), następujących po sobie,  które miały miejsce w czasie świąt żydowskich, ( żydowski kalendarz świąt opiera się na fazach księżyca):

tetrad

źródło

Nie tylko tetrady były i są znakami szczególnych wydarzeń. Biblia nie sugeruje, że muszą wystąpić na przykład tetrady, czyli cztery całkowite ‚zaćmienia’ pod rząd, aby były znaczące. W historii wystąpiły tak zwane diady – seria dwóch całkowitych zamień’ księżyców, 2 częściowych ‚zaćmień,na początku naszej ery, towarzyszące najważniejszym wydarzeniom, związanym z Osobą Chrystusa.

tetrad3

Poniżej diagram przedstawiający pentady, hexady i heptady, jako niezwykle znaczące, już w naszych czasach.

tetrad4

źródło

Teraz mamy przed sobą zapowiedź wystąpienie kolejnego omenu na niebie, który  będzie naprawdę wymownym widokiem, bo zapowiadany jest Super Krwawy Wilczy Księżyc, zjawisko niezwykłe . Całkowite ‚Zaćmienie’ księżyca wystąpi nie tylko  21 stycznia, ale również w dwóch kolejnych miesiącach po sobie: 19 lutego i 21 marca 2019 r. Ta potrójna seria będzie widziana w Amerykach, zachodniej części Europy i Afryce.

tetrad5

źródło

c.d.n.

Czy to coś może oznaczać?  

Historia, przynajmniej ta, którą da się sprawdzić pokazuje, że owszem,  te omeny na nieboskłonie jakoś zawsze mają prędzej, czy później odniesienie do wydarzeń na ziemi.

Przykład, gdy nadszedł dzień ciemności w USA, 18 maja w roku 1780., a 1 listopada w 1755 było tam trzęsienie ziemi, w maju 1978, z krwawym księżycem w tym samym dniu.*

*(Być może nawet te znaki, które występowały w historii lokalnie , w różnych częściach świata, wystąpiły i były zapowiedzią oprócz trzęsień ziemi i innych katastrof, jak powodzi -zapowiadanych w Księdze Daniela 9;26, jako znak czasów końcowych-, a te z kolei , były powodem zjawisk katastroficznych, określanych jako ‚mud-flood’ (błotne powodzie), których pozostałości są obserwowane na całym świecie i prezentowane przez niezależnych badaczy.  Jak się okazuje, oficjalny nurt historii przemilcza te wydarzenia na tak masową skalę. Ten temat wymagałby osobnego omówienia.)

Jest to więc możliwe, że obecnemu krwawemu księżycowi, mogą też towarzyszyć  takie wydarzenia, ale przekonamy się o tym, jeśli nadejdą.

W każdym razie już od jakiegoś czasu , tak zwane elity, przygotowują się do opuszczenia miast. To może być sygnałem, że wiedzą o czymś, co wolą zachować dla siebie.. A  dokąd się chcą schować? Na przykład do takich miejsc, jak są pokazane w tym filmie.

Screen z ww/filmu:

tetrad-paryż

Albo w  miejscach podziemnych:

tetrad-prep

źródło

Mogą co prawda tu i ówdzie podnosić się głosy, że wymyślają i propagują je ‚teoretycy spiskowi’ , którzy ‚zapowiadają apokalipsę’, ale po pierwsze, to Biblia zapowiada apokalipsę i to już od dawna, więc nawet wtedy, gdy sceptycy mogą odetchnąć z ulgą, bo póki co ‚nic wokół nich się nie dzieje, świat jak trwał, trwa dalej’, albo, ‚przecież koniec świata był już tyle razy zapowiadany, wyznaczono daty, a on nie nadszedł’, to jednak dla chrześcijan rozstrzygające są słowa samego Pana Jezusa, który mówił, co się będzie działo na ziemi, zanim On ponownie przyjdzie, oraz zachęcał do  obserwacji znaków (omenów), i do i czuwania, (trwania w czujności wiary, nie dania się jej pozbawić).

Gdy uczniowie pytali Jezusa: Mat. 24:3
3. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?

Wtedy Jezus im wyjaśnił:

Mat. 24:4-6
4. A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.
5. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.
6. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.

Uwaga: To jeszcze nie koniec (świata).

Następnie Jezus  powiedział:

Mat. 24:7-8
7. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.
8. Ale to wszystko dopiero początek boleści.

Uwaga: To dopiero początek boleści. Można powiedzieć, że to się już dzieje, w różnych częściach świata, w różnym nasileniu, i oby tylko nie zadziało się u nas!

cdn.
Mat. 24:10-14
10. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić.
11. I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu,
12. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.
13. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
14. I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

To ostrzeżenie, przed zwiedzeniem ze strony fałszywych proroków, (tych, którzy zapowiadają, ale ich słowo się nie spełnia), przed utratą wiary i zaparciem się jej złymi czynami.

Następnie od wersetu 15 do 27 to odnośniki do wydarzeń w Jerozolimie, oraz ostrzeżenie, by nie dawać wiary w innego Chrystusa, niż tego, który ma się pojawić przed wszystkimi plemionami ziemi, jak to jest zapowiedziane:

Mat. 24:29-31
29. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone.
30. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą,
31. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

To będzie WYDARZENIE NA SKALĘ ŚWIATOWĄ.

Tak więc znaki muszą wystąpić tak, jak to opisuje dokładnie Biblia, a jeśli one wystąpią, to wtedy będziemy o tym na pewno wiedzieli.

Mat. 24:32-36
32. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
33. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.
34. Zaprawdę powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
35. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
36. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.

Nieznana jest godzina i dzień, ale mamy obserwować, czy się wydarza to, co dokładnie zapowiedział Chrystus, apostołowie, a także te opisane w starotestamentowych zapowiedziach.

Niech wskazówka przewodnią będzie też ta zapowiedź:
Dz.Ap. 2:17-21
17. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, A starcy wasi śnić będą sny;
18. Nawet i na sługi moje i służebnice moje Wyleję w owych dniach Ducha mego I prorokować będą.
19. I uczynię cuda w górze na niebie, I znaki na dole na ziemi, Krew i ogień, i kłęby dymu.
20. Słońce przemieni się w ciemność, A księżyc w krew, Zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały.
21. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.

Nie dla wierzących?..

Temat płaskiej ziemi, (ta terminologia jest najczęściej używana, gdy mowa o płaskości ziemi, albo ziemi poziomej), wzbrania się ‚umrzeć śmiercią naturalną’, a wręcz przeciwnie, może dlatego, że to temat wręcz zmartwychwstały!, który wieki ciemne uśmierciły, a następnie zabetonowały w majestacie wieków zwanych oświeconymi, a które następnie zostały ubrane w gadżety udające technologię, w pseudonaukowym anturażu proponowanym przez NASA.

Jednakże coraz więcej ludzi, zarówno wierzących, jak i niewierzących, zaczyna dociekać, jak się mają sprawy w temacie kształtu naszego świata, choć to ciągle jest temat trudny  dla osób indywidualnych, jak i grup podległym ustalonym doktrynom, tak więc nie wszędzie jest tolerowana wolność w dociekaniu tej, ukrywanej przez wieki prawdy, zepchniętej w otmęty heliocentrycznego zwiedzenia.

Aby zilustrować (jako jeden z przykładów) to, w jaki sposób wierzący mają pozostawać trzymani, w okowach myślenia heliocentrycznego, postanowiłam  zamieścić na moim blogu,  wymianę zdań która była jeszcze niedawno umieszczona pod materiałem prezentowanym przez Użytkownika o nicku Przez Łaskę; pt.: [Co Biblia Mówi O] Kształcie Ziemi? Czy W Biblii Jest Napisane Że Ziemia Jest Płaska?. Film jest ciągle dostępny na kanale tego Użytkownika, natomiast same komentarze zostały już usunięte, (jak i zablokowana została możliwość dodawania komentarzy).

Dlaczego?

Myślę, że każdy, kto wysłucha, co zostało powiedziane w tym filmie, a następnie przeczyta usunięte komentarze, które ja zachowałam w swoim notatniku, sam to zauważy.

Oto usunięte komentarze z w/w materiału, pt.:  [Co Biblia Mówi O] Kształcie Ziemi? Czy W Biblii Jest Napisane Że Ziemia Jest Płaska?

Przez Łaskę napisał:  cytując zamieszczam screen:

płaska-ziemia-odpowiedź-PrzezŁaskę1

Odpowiedź do Przez Łaskę na powyższe twierdzenie:

Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz  na przykład w tych materiałach: Eksperyment1: Czy efekt Coriolisa dowodzi, że Ziemia się porusza?..Płaska Ziemia.. ,  Ruchy Gwiazd Wyjaśnione (Płaska Ziemia) , Historia Płaskiej Ziemi – Lektor
Badaniem tego zagadnienia, i odkrywaniem prawdy o świecie, który można badać zmysłami oraz poprzez eksperymenty, zajmują się osoby wierzące i niewierzące. Osobom wierzącym objawieniu Biblii, mogę polecić  materiał omawiający temat kosmologii  biblijnej wraz z treścią odnosząca się do kształtu świata, na przykład tutaj :A JAK BYŁO ZA DNI NOEGO… ” cz1 – „Kosmologia Biblijna – Czyli Niebo i Ziemia wg. Biblii” , (polecam tez część II).  Zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami.

Przez Łaskę napisał: (dalszą dyskusję cytuję z notatnika):

Ad.1  https://www.youtube.com/watch?v=ihv4f7VMeJw
Ad.2… Nawet nie wiem od czego zaczac…
Kupa dezinformacji i mieszania prawdy z falszem.
Chyba wylacze mozliwosc dodawania komentarzy do tego filmu bo nie jest to miejsce na debaty o ksztalcie Ziemi.

Odpowiedź do Przez Łaskę na w/w:

 Najlepiej od początku, od Księgi Rodzaju, skoro jesteś wierzący, a materiał, który zaproponowałam (dla wierzących) , powinien być w tym pomocny. Jeśli chodzi o obserwacje z poziomu gruntu, które może wykonać każdy, to proponuję zapoznać się z zagadnieniem perspektywy, oraz zachowania wody, która bez względu na to, czy jest w małym pojemniku, takim, jak przykładowo szklanka, aż do największych akwenów, zawsze zachowuje się tak samo, tworzy powierzchnię zupełnie płaską. Tak zwanej krzywizny ziemi nie można wykryć, morze jest płaskie jak stół, a horyzont zawsze znajduje się na linii oczu, bez względu na to, z jakiej wysokości jest obserwowany. Gdyby ziemia była kulą, byłoby to niemożliwe. To, co nam pokazuje NASA, to kompozyty komputerowe, robione w technice CGI, albo przy użyciu soczewki ‚rybie oko’. Tego materiału, wystarczającego do przestudiowania jest obecnie już wystarczająco nawet w j. polskim, więc zachęcam do podjęcia tego wyzwania, poszukiwanie prawdy zawsze bywa jakimś wyzwaniem. (Za zajmowanie się tym tematem, pewien amerykański pastor został zwolniony ze stanowiska, pomimo, że pojechał na konferencję poświęconą w/w tematowi , ‚prywatnie’, w ramach swego urlopu*).
Nie będę się rozpisywać, skoro nawet ten mój komentarz możesz nie zechcieć już umieścić, ale mam nadzieję, że będziesz dociekał prawdy w tym temacie.

Przez Łaskę napisał, cytuję z notatnika:

Wyróżniona odpowiedź
Przez Łaskę
1 dzień temu
Swego czasu takze studiowalem argumenty za plaska ziemia ale doszedlem do wniosku ze zazwyczaj opieraja sie na braku wiedzy ich autorow lub na celowym oszustwie z ich strony. SciFun zrobil serie filmikow na ten temat i polecam je mimo ze jest ateista i tego nie kryje.
Robiac ten odcinek mialem swiadomosc ze pewnie nie wiele osob przekonam co do ksztaltu Ziemi. Zauwazylem ze w wiekszosci ludzie wierzacy w plaskosc Ziemi wykazuja podobne cechy co ludzie w kazdej innej sekcie – sa zamknieci na sugestie bo juz podjeli decyzje i zadne argumenty do nich nie przemawiaja. W sumie to niech ludzie wierza w co chca ale nie chce zeby uzywali Biblii na poparcie swoich teorii.

Odpowiedź do Przez Łakę na w/w:
Biblia objawia stworzenie świata przez Boga, w określony sposób, a to objawienie przeczy teoriom, które są nam serwowane od najmłodszych lat szkolnych. Biblia nie
popiera też teorii ewolucji.  Czy tych, którzy nie wierzą w teorię ewolucji nazwiesz oszustami, którym brakuje wiedzy? Czy wierzysz w to, co Biblia mówi o stworzeniu, czy wierzysz w teorię ewolucji? Nie da się pogodzić z sobą tego, co mówi Biblia z tym, teoria ewolucji i teorią wielkiego wybuchu. Słuchasz Sci-Funa, a kogo on reprezentuje? W jego filmikach przyznaje się, i to bez wstydu, dla kogo pracuje i ile dostał za ten materiał. To kwestia wyboru komu  chcesz wierzyć. Ani Biblii , ani prawdziwej nauki, która musi być oparta na możliwości przeprowadzania doświadczeń w świecie rzeczywistym i obserwacji, które może wykonać każdy, nie da się zastąpić ani pogodzić z teoriami, nawet jeśli noszą przydomek ‚naukowe’.
To właśnie doświadczenia i obserwacje pokazują, że świat wygląda inaczej, niż to jest prezentowane przez pseudo-naukę i jej luminarzy o okultystycznych powiązaniach.

No i na tym zakończyła się ta wymiana zdań, odpowiedzi na to już nie było, a możliwość dodawania dalszych komentarzy, oraz cały materiał z komentarzami został usunięty.

* Nate Wolfe został zwolniony z funkcji, którą sprawował w denominacji, której był członkiem  7 i pół roku z powodu tego, że pojechał na konferencję o tematyce płaskiej ziemi. Zrobił to w ramach swego prywatnego, wolnego czasu, za własne pieniądze,  poza pełnieniem obowiązków w kongregacji. Jego wszystkie rzeczy musiał przenieść z byłego biura do garażu, ale przy tym stwierdził, że z tych wszystkich książek, tylko jedna jest dla niego najcenniejsza, jest to Biblia. Nate Wolf powiedział, zwracając się do tych wszystkich, którzy być może staną w obliczu takiej samej sytuacji, z tych samych powodów, z jakich on sam znalazł się w takim punkcie, i których taki stan rzeczy może napawać obawą, aby się nie bali. On sam stwierdził jeszcze, że być może, właśnie to zwolnienie z dotychczasowej funkcji ( w obliczu w/w powodów), to najlepsza rzecz, jaka go w tej sytuacji mogła spotkać, a on sam nie poprzestanie podążać za Biblią, i dzielić się jej prawdą z innymi.
Tutaj możemy się dowiedzieć, że liderzy kościoła, w którym usługiwał Nate Wolf nie zapytali go o jego poglądy, oraz intencje i zamierzenia , w związku z jego uczestnictwem w konferencji. Żadna z jego petycji, skierowanych do osób, które go zwolniły, z prośbami o uzasadnienie zwolnienia nie doczekały się odpowiedzi. Uciszono go kompletnie.

Nate Wolfe to wydarzenie potraktował jako skierowanie do służby przez samego Boga, a nie z ludzkiej inicjatywy, za co jest  Bogu prawdziwie wdzięczny.

Jeśli chodzi o sytuację życiową w sensie materialnym, rodzina Nate Wolfa została na skutek utracenia tego stanowiska, pozbawiona 60% przychodu.

****

Dla znających j. angielski, polecam też materiał prezentowany przez Użytkownika o nicku FlatEarthDoctrine tutaj, gdzie ponownie jest przypomnienie sytuacji, w której znalazł się Nate Wolf. Wspomniał też, że on sam również przestał być formalnym członkiem kongregacji baptystycznej, bo nie krył się ze swoimi poglądami na temat tego, co mówi Biblia o kształcie ziemi:

Polecam też stronę internetową prowadzoną przez w/w Użytkownika ( ma na imię Nathan), gdzie jest m.in. zaprezentowanych  240 + biblijnych wersetów, potwierdzających, że ziemia została stworzona/ rozciągnięta jako płaszczyzna 240+ Flat Earth Bible Verses

Treściwa reklama?..

Czy reklama może zawierać tyle samo prawd, ile kłamstw, a czasami nawet więcej prawdy niż kłamstw? Oczywiście, że może. Ta, o której tu będzie mowa jest tego najlepszym przykładem,  wypełnionym po brzegi symboliką oraz przekazem, który sprawia, że jeśli  należymy do tych, którzy wiedzą, na co patrzeć i co to oznacza, to możemy przecierać oczy ze zdumienia, poruszeni tym, jak wprost i bez ogródek, oraz bez zbędnego certolenia się ze świadomym widzem, zostaje nam pokazane, jak z tym światem sprawy się mają.  Rzecz jasna nie chodzi tu o nas widzów i nasze dobre samopoczucie, ale o to, by stało się zadość formule, brzmiącej oględnie :’my pokazaliśmy, kto widzi wie, a kto nie wie, to jego problem, my mamy czystą kartę’, albo karmę, jak też się w tych kuluarach uważa.

Reklama* zaczyna się od pokazania  ‚planu całościowego’, mamy stół – bardzo ciekawe odniesienie do biblijnych czterech rogów ziemi, na którym na środku umieszczony jest ‚świat’ pod kopułą, czyli takie nawiązanie do naszego zamieszkałego świata pod firmamentem, tak, jak to objawia Biblia. Zauważamy,  że nad kopułą  jest czarny okrąg, okolony świecącym pierścieniem, taki symbol ‚słońca w koronie’, no i jednocześnie trybut dla kultu Heliosa. W tle, poza miejscem centralnym, poza  ‚światem zamieszkanym’, widzimy ekrany i ludzi, którzy cały czas  ‚monitorują’ , Mamy tu odniesienie do terenu, który jest poza zasięgiem ‚zwykłych ludzi’, mowa oczywiście o Antarktydzie i  ograniczonym do niej  dostępie poprzez ‚Traktat Antarktyczny’.

Oto screeny:

reklama

reklama1

Ze strony aktora pada tekst: ‚To jest również labirynt, W tym tekście mamy do czynienia z grą słów. Słowo ‚labirynt’ ma w sobie ukryte znaczenie tajemnicy,  widać to najlepiej  w innym słowie, które też określa labirynt i jest nim słowo maze, w połączeniu z samogłoską a tworzy słowo ‚amaze‚, co znaczy: ‚zadziwiać’.

Aktorka, która gra tu rolę: Property  Managera ( Zarządca Nieruchomości) ma na nazwisko: Suzette Krepps, które przywodzi na myśl francuski deser składający się z .. naleśników,  (dla zwolenników naleśników przepis tutaj.)

Trzyma ona ręce w sposób, charakterystyczny (screen powyżej) dla grupy, której symbolikę przedstawia na You Tube Użytkownik o nicku Eter TV tutaj.

reklama4-naleśnik

Gdy aktorka ‚wyciąga ludzika’ pada zdanie: - Gdy masz apartamenty do  wypełnienia/ zapełnienia,  strategia staje się najważniejszą misją. Potrzebuję takiego  ‚wynajmującego’, jak ten (trzyma ludzika), a następnie wyciąga kobietę i mówi: – albo tę panią,  i tu znowu gra słów – bo słowo possess  ( posiadać ), brzmi tu jak: possesed- ona jest nawiedzona, opętana – a aktor jakby dokańcza zdanie , używając słowa ‚ things‚ , no i to brzmi wtedy jeszcze bardziej jednoznacznie, o ile wiemy, co jeszcze może oznaczać słowo ‚things’, gdy mowa o bytach demonicznych, które dążą do do zamieszkiwania ciał.  A gdy aktor stwierdza, że sprawa jest prosta, bo mają miliony  takich ‚wynajmujących’ , po czym widzimy, jak znad firmamentu opadają postacie, to mamy jasną zapowiedź, tego, co Biblia oznajmia, odnośnie upadłych bytów anielskich, które mają (ponownie) nawiedzić ziemię.

  Dowiadujemy się też, że taki ‚deszcz’ może zainicjować tylko sam certyfikowany (wtajemniczony) master, Rainmaker, jakim przedstawia się ów aktor (btw.: czy to nie jest przypadkiem Jeff Goldblum?)
Pada też nazwa University of port-au-prince 74. Z komentarza Użytkownika, ( umieszczonego pod materiałem filmowym), wynika, że usłyszał on słowo ‚portal’, przedstawiona symbolika liczb to 7+4 =11, symbolizuje dwa filary ( kolumny), no i nazwa Rainmaker, taki gościu od robienia pogody z krainy Deszczowców.
Na końcu, gdy  pada tekst: ‚Change the World’ – zmień świat, mamy graficznie przedstawione 5 kryształów, które łącząc się tworzą  symbol gwiazdy.

Materiał jest z 2016 roku, ale nic nie stracił na aktualności, wręcz przeciwnie.

*Oto całość materiału z kanału na You Tube Użytkownika Celebrate the Truth:

Księżyc to za mało?..

Najwyraźniej do takiego wniosku musieli  dojść Chińczycy, którzy jak to czytamy w tym materiale,     cytuję za w/ź :” planują umieścić na niebie w mieście Chengdu dodatkowy „księżyc”. Satelita został zaprojektowany w taki sposób, aby uzupełniał naturalny Księżyc i pomagał mu lepiej oświetlać miasto po zmroku.’
Dalej czytamy w w/w materiale, iż ów satelita ( ciekawa nazwa, złożona  jakby z dwóch członów sat i elita – dygresja moja), będzie miał określoną funkcję, a mianowicie ‚ sztuczny księżyc ma być osiem razy jaśniejszy od tego, który widzimy już na niebie. Lepiej odbije światło, a jego blask będzie tak jasny, że uda się dzięki niemu zastąpić uliczne latarnie’.

Jednym słowem,  ten księżyc, który jest na niebie, od momentu, gdy umieścił go tam sam Stwórca, potrzebuje zdaniem Chińczyków, solidnego wzmocnienia.

sztuczny-księżyc1

źródło: obrazek pochodzi z w/w artykułu.

Przypomnijmy  sobie w tym miejscu, co na temat światła słońca i księżyca  przekazuje Biblia i Księga Henocha, cytuję fragment o mierze światła słońca i księżyca z Ks. Henocha, fragmenty rozdz. 72 i 73:

(..)
Jest to wielkie wieczne światło, które na wieki wieków nazwane jest słońcem.
36 To, które powstaje, jest wielkim światłem, a nazwane tak jest z nakazu Pana ze względu na swój wygląd.
37 Powstaje ono i zachodzi. Nie zmniejsza się ani nie odpoczywa. Dzień i noc wędruje tak na swym wozie.
Jego światło siedmiokroć jest jaśniejsze od światła księżyca, ale w rozmiarach oba są równe.
73.
1 [Poznawszy ] to prawo, ujrzałem inne prawo dotyczące mniejszego światła zwanego księżycem.
2 Okrąg jego jest taki, jak okrąg słońca. Wiatr popycha swoim podmuchem wóz, na którym on jedzie. Otrzymał światło w odmierzonej mierze.

Biblia jest zgodna z przekazem Księgi Henocha, odnośnie miary światła i księżyca, w zapowiedzi proroczej  czytamy:
Izaj. 30:26
26. Wtedy światło księżyca będzie jak światło słońca, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jak światło siedmiu dni, gdy Pan opatrzy skaleczenie swojego ludu i uleczy zadaną mu ranę.

Wracając do artykułu o planowanych dokonaniach wysokościowych w wykonaniu Chińczyków.
Cytuję dalej  za w/w źródłem:
‚Wu Chunfeng, prezes Chengdu Aerospace Science and Technology Microelectronics System Research Institute Co. (prywatna firma działająca w sektorze kosmicznym), twierdzi, że „satelita” będzie miał zasięg od 10 do aż 80 kilometrów.

Sztuczny księżyc ma być wyposażony w panele słoneczne ze specjalną odblaskową powłoką. Będą one wykorzystywane do przekierowywania promieni słonecznych z kosmosu na Ziemię, czytamy na portalu Science Alert.

Wu informuje też, że prace nad sztucznym księżycem rozpoczęły się już kilka lat temu, a szybki rozwój technologii sprawił, że będzie można umieścić go na niebie już za dwa lata. Póki co nie wiadomo, czy projekt sfinansuje miasto czy może chiński rząd.’.

Pomijając robiące wrażenie  info, że  ten kosmiczny projekt mógłby być finansowany  przez miasto, z pewnością można domniemywać, iż ten mający być zawieszony nad głowami  księżyc- atrapa, będzie stanowił nie lada atrakcję turystyczną, która zwabi rzesze turystów, zaciekawionych takim widowiskiem, (stąd może założenie, że sfinansowanie tego projektu nie  będzie problemem  dla miasta), Biorąc pod uwagę jasność księżyca wyjściową, jeśli zostanie do niej dodana zakładana jasność, może być jeszcze jaśniej, niż w dzień, co będzie  z pewnością dodatkową atrakcją turystyczną, i Chińczycy będą mieli swoje białe noce.

Co prawda, w związku z powyższym, nie wszyscy są pozytywnie nastawieni do tego kosmicznego projektu. Jak czytamy jeszcze w w/w artykule, cytuję:
‚Sztuczny księżyc choć jeszcze nie istnieje, spotkał się z krytyką ze strony sceptyków. Obrońcy zwierząt twierdzą, że nowy „satelita” będzie miał na nie negatywny wpływ. Podkreślają, że dodatkowy „księżyc” może też utrudnić obserwacje astronomiczne.
Ich teorie obala jednak dyrektor Instytutu Optyki, Kang Weimin. Specjalista twierdzi, że światło będzie przypominało naturalny zmierzch, do którego zwierzęta są przyzwyczajone i niczym im nie zagraża’.

Wygląda na to, że dyrektor Instytutu Optyki nie czytał Biblii, ani Księgi Henocha, a także nie bierze pod uwagę tego, że  po naturalnym zmierzchu , powinna następować naturalna noc, bo do tego są przyzwyczajeni i ludzie i zwierzęta , tak więc o ile nie znajdą się krytycy, którzy będą mieli znaczący i decyzyjny głos, który mógłby zasugerować projektodawcom przemyślenia w tej materii, za dwa lata się okaże, czy obawy były słuszne i zwierzęta zaakceptowały i dostosowały się do tego nowatorskiego projektu, ( ludzie zwykle w końcu przyzwyczaja się do tego, do czego muszą).

Można oczywiście powątpiewać, czy Chińczykom uda się  w ogóle zrealizować tak śmiałe przedsięwzięcie, o którym  do tej pory nie wspomniała nawet NASA, ale być może jest to projekt cicho-kooperacyjny, bo przecież wiadomo, iż na pewnym szczeblu wysokości, głębokości oraz szerokości geograficznej, ta kooperacja między wszystkimi nacjami, które są nią objęte  przebiega , w  pokojowej atmosferze i bez żadnych zakłóceń.

Powątpiewającym w myśl techniczną, która byłaby w stanie sprostać temu inżynieryjnemu wyzwaniu, można zawsze polecić rekonesans na portalu AliExpress, gdzie to, co jest proponowane odbiorcy narusza mity, jakoby Chińczycy nie potrafili wyprodukować porządnego towaru, który wygląda jak prawdziwy. Co prawda jeśli chodzi o księżyc, poprzeczka jest bardzo wysoka, jak na ludzkie możliwości, ale kto wie, co się jeszcze może wydarzyć w ciągu dwóch lat, skoro tyle się już dzieje w oswajaniu ludzkości z kwestiami ‚pozaziemskimi’ i jacy ‚pomocnicy’ zechcą nam pomagać, w swych dążeniach rozwojowych.

W artykule czytamy jeszcze, cytuję:
‚Sztuczny księżyc w Chinach. Skąd taki pomysł?
Pomysł na sztuczny księżyc pochodzi od wizji pewnego francuskiego artysty. Wyobraził on sobie naszyjnik z luster, który mógłby wisieć nad Ziemią. Oświetlałby pięknie Paryż i odbijał światło’.
Cóż za piękna i godna realizacji wizja  kulturalnej wymiany kulturowej, wszyscy  powinniśmy móc w tak pokojowy sposób wymieniać się pomysłami i spokojnie je realizować, każdy u siebie, aczkolwiek niekoniecznie jeśli chodzi o tworzenie kolejnych ksieżyców,  chociaż jak zaraz zobaczymy, sztuczny księżyc staje się  ostatnimi czasy modny nie tylko w kuluarach, gdzie króluje bogini nauki, ale i w sztuce. Może to właśnie za sprawą  tego francuskiego artysty, w końcu Paryż jest niekwestionowaną stolicą mody światowej, za którą wszyscy pragną podążać.

Tuż za Paryżem, swą artystyczna wizją, dzielą się Wyspy.
Jak czytamy w info tutaj cytuję za w/źródłem: zatytułowanym ‚ Ogromny sztuczny księżyc niedługo pojawi się w Europie’,  Brytyjczycy też chcą mieć swoje dokonania  w lansowaniu tej mody.

Cytuję dalej za w/w źrodłem:
‚Zawsze marzyliście o przyjrzeniu się z bliska Księżycowi, ale lot na niego pozostaje poza Waszymi możliwościami? Dzięki projektowi brytyjskiego artysty możecie to zmienić.

Fakt, Luke Jerram nie zabierze Was na pokład statku kosmicznego, ale przygotował dość szczegółowy model Księżyca. Jego rozmiary wynoszą 1:500 faktycznej wielkości naszego naturalnego satelity. Konstrukcja jest oświetlona w taki sposób, aby nadać jej jak największego realizmu.

Ekspozycja nazywa się Muzeum Księżyca i krąży po całym świecie, wzbudzając ogromne zainteresowanie wśród ludzi. Powstała dzięki połączeniu wydrukowanych zdjęć powierzchni Księżyca, które zostały wykonane przez NASA. Oczywiście trudno oczekiwać odwzorowania wypukłości, takich jak kratery i wzgórza pokrywające powierzchnię Księżyca, jednak graficznie jest on niezwykle dobrze odwzorowany’.

sztuczny-księżyc

Obrazek pochodzi z wyżej  podanego źródła.

Niestety, wystawa nie pojawi się w naszym kraju, po Europie sztuczny księżyc będzie mogła podziwiać Australia.

Cytuję dalej za w/w artykułem:
‚Ogromna kula pojawiła się już na sporej ilości festiwali i wydarzeń związanych z kosmosem. Przez najbliższych kilka miesięcy wystawa będzie krążyć po Europie. Na Starym kontynencie będą mogli ją podziwiać m.in. mieszkańcy Niemiec, Francji, Finlandii czy Wielkiej Brytanii. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby wybrać się do naszych zachodnich sąsiadów i na własne oczy przekonać się, jak wygląda wizja Luke’a Jerrama. Po europejskim tournée przyjdzie czas na Australię. Tam sztuczny Księżyc spędzi kilkanaście kolejnych tygodni.’

Pojawia się jednak jakiś cień nadziei, że ten godny podziwiania przez Człowieka XXI Wieku Projekt, w końcu trafi i do nas, jak onegdaj globus pod strzechy,  bo dalej czytamy,cytuję: ‚Popularność projektu okazała się tak duża, że jego autorzy stworzyli kolejne instalacje. W ten sposób mogą krążyć po kilku regionach świata jednocześnie.’.

A nawet jeśli nie, to być może już za dwa lata , spragnieni widoku atrapy księżyca będą mogli pojechać do Chin.

Koneserzy  wciąż wolą patrzeć na oryginał  :)   Księżyc prawdziwy, stworzony od zarania świata przez samego Stwórcę.