Wszystkie wpisy, których autorem jest Bianka

Płaska czy krągła?.. część 7 a

Kontynuacja omówienia treści filmu: Dr. Kent Hovind (Divide and Conquer & the Flat Earth), (Dziel i rządź i płaska ziemia),
W tłumaczeniu polskim: Czy ziemia jest płaska? – Dr Kent Hovin (Divide and Counquer – sam podziel i oblicz),
Od ok.12 minuty 40 sek.

(wypowiedzi pastora Hovinda zaznaczone kolorem).

Tak się zdarzyło, że uczyłem geometrii przez  15 lat, i potwierdzam, śe figura geometryczna: koło – nie istnieje, chyba, że jest w naszej wyobraźni, ponieważ jeśli ma jakąkolwiek wysokość, albo grubość twojego atramentu w długopisie, gdybyś długopisem narysował koło na kartce, wtedy atrament miałby swoją grubość, przez co teraz jest to cylinder, walec. Praktycznie mówiąc nie ma czegoś takiego, jak koło, ponieważ jest to tylko konstrukcja geometrycznej wyobraźni, która jest praktyczna i łatwo ją nazwać w życiu potocznym, ale w rzeczywistości ona nie istnieje. Jeszcze raz, nawet przez grubość twojego atramentu, jeżeli byś je narysował.
Jeśli chcesz mogę wykopać dziurę w moim ogródku i udowodnić ci, ze ziemia posiada głębię, nawet w tej chwili wynajęliśmy traktora, który nam wykopuje dziury, abyśmy mogli zalać fundament.

Odpowiadam: Zwykle jeśli mowa o modelu płaskiej ziem, to jest on przedstawiany jako ‚płaski naleśnik’, przykryty przezroczystym półmiskiem, albo ‚płaski dysk’, wiszący w ‚próżni’, z którego krawędzi wylewają się wody, albo zwisają sople lodu, ale te modele można przyrównać do tych, które powstały z wyobraźni, –

earth-flat-hovind Hobind-Żyd

– podobnie jak ta ziemia-glob, ze smutnym wyrazem buzi, z łezką w oku( przy morzu indyjskim).:

hovind-smutna-ziemia

screeny z w/w materiału filmowego.

Poniżej przykład, jakie jeszcze modele z wyobraźni są przedstawiane jakoby w nie ‚wierzyli’ ‚ badacze tematu ziemi poziomej :

ziemia-placek-fake

Dociekliwi badacze tematu heliocentrycznego oszustwa,  wiedzą już, że zarówno ziemia-naleśnik,fruwający w  ‚kosmosie’, jak i ziemia smutna buźka, to wytwór  wyobraźni malarzy lub grafików.

Różnica pomiędzy badaczami poziomej ziemi, a heliocentrykami, jest taka, że ktoś, kto zechce posłużyć się poglądowo jakimś modelem ‚płaskiej ziemi’ , aby wytłumaczyć na przykład jak może wyglądać droga słońca, księżyca lub gwiazd, poruszających się nad okręgiem płaszczyzny ziemi, nie  sugeruje, że to jest  fotografia  ‚płaskiej ziemi’,.zrobiona z kosmosu, albo kompozyt, z całości tego, co  właśnie tak  wygląda,

Przykład modelu poglądowego:

słonce-na-płaskiej

źródło

Nawet jeśli zgodzimy się, że  narysowane koło na kartce, ma grubość atramentu, przez co staje się cylindrem, albo walcem, to jednak  skoro można narysować cyrklem, na kartce papieru koło, to  nie  jest ono już tylko ‚wyobrażeniem’, ale poprzez narysowanie zaistnialo, a to, w jaki sposób pastor Hovind manipuluje  konceptami i wykrzywia w ich świetle Słowo Boże, widzą też chrześcijanie z jego rodzimego kraju (materiał na ten temat tutaj).

Czytając słowa zapisane w Przyp. Sal. w 8 rozdziale od 22 do 31, gdy się  skupimy szczególnie na wersecie 27: Gdy budował niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni.

– to zaczynamy lepiej rozumieć werset zapisany w innym miejscu:

Ps. 136:6  Tego, który rozpostarł ziemię na wodach, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

A także nie dziwi,  że przekaz z Przyp.Sal. 6;27, który w języku ang. brzmi: Proverbs 8:27

“When he prepared the heavens, I was there: when he set a compass upon the face of the depth:”
(słowo compass : jest tłumaczone jako: opasanie i odpowiadają mu słowa: circle, belting, girdle, , ring :koło, opasanie,obręcz, pierścień

jak również: werset z Izajasza 40;22 Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze; rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny.

– mógł zainspirować artystę Wiliama Blake’a do stworzenia takiego obrazu:

Nlake-circle

źródło

Fragment wypowiedzi, z w/w źródła:
Podoba mi się, że w tym obrazie Stworzenie jest przedstawiane jako przemyślana, drobiazgowa praca fizyczna: praca, która paradoksalnie dla Boskiego Stwórcy jest wykonywana przy pomocy instrumentu naukowego.’

Chodzi oczywiście o cyrkiel, a jest to narzędzie , które nie przypadkowo, wraz z kątownikiem, mają swoją szczególną symbolikę, której używa organizacja owiana tajemnicami, a której członkowie noszą tytuł ‚budowniczy’.

Kontynuujac temat przewodni:

Tak więc widzimy, że pastor Hovind odnosząc się do okręgu ziemi, jako czegoś, co nie posiada swojej głębi, posiłkuje się swoim wyobrażeniem, konceptem z jego wyobraźni, którego rzeczywistość nie potwierdza ani Biblia, ani obserwacje.
c.d.n

Płaska czy krągła?.. część 6

Kontynuacja omówienia treści filmu: Dr. Kent Hovind (Divide and Conquer & the Flat Earth), (Dziel i rządź i płaska ziemia),
W tłumaczeniu polskim: Czy ziemia jest płaska? – Dr Kent Hovin (Divide and Counquer – sam podziel i oblicz),
Od ok.12 minuty 02 sek.

(wypowiedzi pastora zaznaczone kolorem).

W Izajasza 40;22 jest napisane : On siedzi ponad jej widnokręgiem, a w innych tłumaczeniach jest dosłownie napisane: na czubku koła, okręgu, a jej mieszkańcy są niczym szarańcza. Zaraz, zaraz, Genesis 1, ci którzy są uczynieniu na Jego podobieństwo, są przyrównani do szarańczy? To się właśnie nazywa: metafora. Biblia jest pełna metafor. Jeżeli oglądacie program Michael (nazwisko niewyraźnie), ze swoją znajomością hebrajskiego i greckiego, on podaje bardzo wiele metafor, które w podobny sposób występują w Biblii, więc skoro Bóg siedzi na samej górze koła, okręgu, czy to rzeczywiście oznacza, że ziemia jest okrągła?

Odpowiadam:
Sprawdźmy definicję widnokręgu: Widnokrąg granica widoczności w płaszczyźnie horyzontu. Linia pozornego zetknięcia nieboskłonu z powierzchnią Ziemi. W terenie otwartym widnokrąg jest zbliżony kształtem do okręgu. W terenie zabudowanym lub pofałdowanym, widnokrąg stanowią najdalsze widoczne elementy krajobrazu.  

Pojęcie widnokręgu jest ściśle związane z obserwatorem. Im wyżej ponad powierzchnię terenu lub akwenu jest wzniesiony obserwator, tym odleglejszy jest jego widnokrąg, czyli zasięg widzenia.

hobind-widnokrąg-google

A teraz sprawdźmy czym jest płaszczyzna (aby lepiej zrozumieć o czym mowa, gdy mowa o płaszczyźnie horyzontu):  ‚Jedno z podstawowych pojęć pierwotnych geometrii Euklidesa i geometrii absolutnej. W niektórych innych aksjomatyzacjach geometrii, na przykład w geometrii analitycznej, płaszczyzna nie jest pojęciem pierwotnym, lecz zbiorem punktów.

Płaszczyznę można obrazować jako kartę papieru, powierzchnię stołu, czy płaskie pole, wyobrażając sobie je rozciągające się „w nieskończoność”.

Konkluzja: Skoro ‚pojęcie widnokręgu jest ściśle związane z obserwatorem. Im wyżej ponad powierzchnię terenu lub akwenu jest wzniesiony obserwator, tym odleglejszy jest jego widnokrąg, czyli zasięg widzenia’ , to znaczy, że  podczas wznoszenia nad płaszczyzną powinniśmy móc obserwować coraz więcej terenu, w odróżnieniu od wznoszenia się nad powierzchnią  sferyczną, tak więc gdyby ziemia była kulą, podczas wznoszenia horyzont obniżałby się, ale ponieważ w świecie rzeczywistym horyzont pozostaje cały czas na linii oczu, oznacza to, że mamy do czynienia z powierzchnią, która jest płaska.

Gif Test Horyzontu znajduje się również na moim blogu,
w temacie pt.: Ulokowanie lokowania, czyli..

Metafora -  najkrótszą i najbardziej treściwą definicję tego słowa, znalazłam  na portalu polszczyzna.pl. ‚Słowo metafora pochodzi z języka greckiego i oznacza „przeniesienie”, dlatego w naszym języku nazywamy ten zabieg też przenośnią. Tworząc nową wypowiedź, przenosimy bowiem znaczenie słowa lub słów na inne, które można w jakimś kontekście połączyć i uwydatnić/poszerzyć ich rozumienie.’

Przyjrzyjmy się wersetom biblijnym, na których pastor Hovind opiera sugestię, że  ktoś rozumie metaforę, zawartą w Izajasza  40;22 , oraz przekaz z Ks. Rodzaju (Gen.1;26),   w sposób,  w jaki pastor sugeruje.

hovind-metafora

1 Moj. 1:26
26. Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi.

Izaj. 40:22
22. Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze; rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny.

Ta metafora nie mówi, że ludzie wyglądają jak szarańcza , w sensie  stworzonych na obraz i podobieństwo Boga, ale, że mieszkańcy ziemi z miejsca, gdzie Bóg obserwuje ich na okręgu ziemi, są dla Boga wielkości szarańczy. (Swoją drogą musi to być całkiem niedaleko, prawda?  )

W Księdze Izajasza m.inn. czytamy: 66:1 Tak mówi Pan: Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg: Jakiż to dom chcecie mi zbudować i jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć?

A w Psalmie. 33:14, czytamy:  Z miejsca, gdzie przebywa, Patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi,

Skoro ziemia jest przyrównana metaforycznie do podnóżka, czyli czegoś stabilnego, co przemawia do wyobraźni każdego, kto kiedykolwiek z podnóżkiem miał do czynienia, a w w/w psalm informuje, że z miejsca, gdzie Bóg przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi, czy nie jest zatem logicznym domniemać, iż idea takiego wirującego ‚podnóżka’ , który jeszcze na dodatek miałby poruszać się ruchem  liniowym wokół słońca, które w modelu heliocentrycznym też nie stoi w miejscu, jest wysoce niespójne z tym co mówi sama Biblia, oraz ze zdrowym rozsądkiem?

Jakże bardzo byliśmy kiedyś zahipnotyzowani  kłamstwem heliocentrycznym, że czytając Biblię, nie widzieliśmy, albo nie zwracaliśmy uwagi , na te rażące sprzeczności z tym ,co mówi Biblia i potwierdzają obserwacje, a całym tym ‚kosmicznym’ teatrem, produkowanym pod egidą NASA i jej węża. No ale skoro jest możliwość  obudzenia się z tej hipnozy, to należy to uczynić, a nie  sugerować wierzącym Biblii, którzy się obudzili i zobaczyli prawdę o świecie, że ‚źle rozumieją metafory biblijne‚.

Jeśli chodzi o znaczenie hebrajskie słowa: okrąg, to zapraszam do tematów, na moim blogu, pt.: Szejk by się uśmiał.  w którym zostało to tłumaczenie omówione szerzej:
oraz Wirujący podnóżek ,w którym jeszcze dodatkowo omówiłam ciekawe miejsce w Biblii, które mówi wprost i dosłownie, że słońce i księżyc się zatrzymały.

c.d.n.

Płaska czy krągła?.. część 5

Kontynuacja omówienia treści filmu: Dr. Kent Hovind (Divide and Conquer & the Flat Earth), (Dziel i rządź i płaska ziemia),
W tłumaczeniu polskim: Czy ziemia jest płaska? – Dr Kent Hovin (Divide and Counquer – sam podziel i oblicz),
Od ok.10 minuty 58 sek.

(wypowiedzi pastora zaznaczone kolorem).

Od. ok. 10 minuty, 51
‚Rozpocznijmy od początku. Spróbujmy zdefiniować słowo ‚płaski’. To oznacza gładki i równy, bez żadnych grudków, pagórków, lub gór. Myślę, że możemy spojrzeć niemalże na każdy obszar ziemi i stwierdzić, że  ziemia nie jest płaska nawet patrząc z tej perspektywy, mamy masę gór i pagórków na całej ziemi, a Biblia wspomina o górach 461 razy, Biblia nie uczy, że ziemia jest płaska, nawet u nas, spójrzcie za okno, mamy małą górę. O wyżynach i pagórkach Biblia mówi 181 razy, drodzy przyjaciele, nie możemy mieć żadnych wyżyn, ani pagórków, jeżeli mamy płaską ziemię. A jeżeli zebralibyśmy wszystkie nazwy dotyczące wzgórz, pagórków, gór, dolin, osiągnęlibyśmy liczbę 1255 razy, które są wymienione w samej Biblii. Więc jeżeli masz nawet jeden wzgórek, wtedy ziemia nie jest płaska. Pomyśl o tym przez 20 minut, a jeżeli tego wciąż nie rozumiesz, poproś mamę, by ci wyjaśniła.
Księga Rodzaju 7;19 – woda wezbrała tak bardzo, że okryła wszystkie szczyty piętrzące się ku niebu, więc zgadzamy się, że Biblia uczy o górach, pagórkach, wyżynach i dolinach.’

Moja odpowiedź:  Tuż przed tym, zanim  pastor Hovind zaczyna omawiać to, jak jego zdaniem prawidłowo rozumieć ‚płaskość ziemi’,  w 10 minucie. 50 sek. widzimy następujący obrazek:

hovind-flat-smooth-even

Zdefiniujmy flat ‚płaski’ ( poziomy, równy w sensie poziomu). ‚gładki’ smooth, even (gładki, płaski, jednolity, jednostajny),  without marked lumps o indentations  (bez znaczących brył, kostek, grudek), albo; (karbów, nacięć, wcięć).  Obrazek mówi, że taka jest definicja  słowa płaski z google dictionary.

Zobaczmy, co oznacza słowo flat i jak jest tłumaczone, oraz do czego można je odnieść:

flat-definicja

słowo flat  płaski w znaczeniu horyzontalny: powierzchnia, do której  pion jest prostopadły.

flat-definicja-horyzontalny

Dobrze ilustruje znaczenie słowa flat: horyzontany poniższa ilustracja:

poziom6

źródło

flat  płaski w znaczeniu horyzontalny: powierzchnia, do której  pion jest prostopadły.

Widzimy zatem, że słowo flat ma swoje konkretne znaczenie, w odniesieniu do powierzchni , która gdy jest  flat - tworzy równy poziom, jak w przypadku odniesienia do mieszkania (apartamentu), które z założenia powinno mieć ściany prostopadłe do powierzchni podłogi, która powinna być równa w poziomie, określanym w budownictwie przez poziomicę, oraz przez odczucie potencjalnych mieszkańców, że podłoga jest, albo nie jest równa w poziomie, ( gdy podłoga nie jest równa w omawianym znaczeniu (flat), to mamy do czynienia z fuszerką).

Co oznacza słowo ‚smooth’?

Jeśli mamy do czynienia ze  słowem ‚smooth’: to tłumaczenie  brzmi: gładki, wygładzony; płynny, bez zakłóceń, spokojny; płynny.

smooth- tłumaczenie

źródło

Czy jest jakaś różnica w znaczeniu tych słów , w  odniesieniu do omawianego tematu?

Gdy mówimy o ziemi, która jest płaska ( flat ) ,  w odniesieniu do terenu można powiedzieć, że jest on gładki (smooth), gdy nie ma widocznych wzniesień, lub wgłębień, a gdy teren posiada góry i doliny, to już nie jest gładki (smooth), ale mimo to, ciągle  posiada poziom, który wskazuje nie tylko woda w poziomicy, ale wszędzie, gdzie wypełnia ona jakiś zbiornik, czy to byłaby szklanka, czy ocean, oraz informowałby nas o tym nasz zmysł równowagi,  (To tak, jakbyśmy mówili o mieszkaniu, apartamencie (flat), który posiada (płaską) podłogę, na której poustawiane są meble, (odpowiedniki gór i pagórków), w pokoju na podłodze nie jest już wtedy całkiem gładko (smooth), ale nie zmienia to faktu, że ta podłoga ciągle jest płaska (flat).

To prawda, że Biblia uczy o górach, pagórkach, wyżynach i dolinach, ale pastor Hovind niepotrzebnie odwodzi w tym miejscu  swoją i słuchaczy uwagę od meritum,  bo  tego faktu nikt nie neguje.

Księga Rodzaju 7;19 1 Moj. 7:18-20
18. A wody przybrały i podniosły się bardzo nad ziemią, arka zaś unosiła się na powierzchni wód.
19. Wody zaś wzbierały coraz bardziej nad ziemią, tak że zostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod niebem.

Przytoczyłam powyższy cytat biblijny , wspomniany przez pastora, bo jest to dobra okazja, aby uzmysłowić komuś, kto nigdy wcześniej si e nad tym nie zastanawiał, co mówi  fizyka wody, mianowicie że woda przykrywszy  wszystkie wysokie góry , na swej powierzchni była płaska, i po takiej płaskiej powierzchni płynęła arka, tak jak obecnie pływają statki na morzach.  Zmienił się tylko poziom wody, ale nie jej kształt na powierzchni.
A co to oznacza w konsekwencji?

Proponuję te ilustracje do przemyśleń:

poziom4

Poziom wody (poziomice), używa się do pomiaru dokładnego poziomu, wysokości na powierzchni. Ludzie stosują różne poziomy wody od stuleci. Naturalna fizyka wody polega na znalezieniu i utrzymaniu (zachowaniu) jej poziomu.

poziom3

(napis nad obrazkiem: Nienawidzę kłamcy bardziej niż złodzieja, bo złodziej nastaje na moje rzeczy, a kłamca odziera z rzeczywistości.

Napis na obrazku: ziemia jest pozioma, ziemia jest płaska

Poniżej: Spójrz na to, jak zachowuje się płyn w tych butelkach, szukając zawsze poziomu, niezależnie od zmian położenia pojemników.:

poziom2

Woda, przyklejona do wirującej z prędkością 1000 mph ziemi-globu, to twierdzenie, którego nie jest możliwe do zaobserwowania, ani przeprowadzenia drogą powtarzalnego doświadczenie, dlatego jako niemożliwe do weryfikacji upada w obliczu metody naukowej.

Obrazek kolejny:

poziom

źródło powyższych ilustracji

c.d.n.

Płaska czy krągła?.. część 4.

Kontynuacja omówienia treści filmu: Dr. Kent Hovind (Divide and Conquer & the Flat Earth), (Dziel i rządź i płaska ziemia),
W tłumaczeniu polskim: Czy ziemia jest płaska? – Dr Kent Hovin (Divide and Counquer – sam podziel i oblicz),
Od ok.10 minuty 49 sek.

(wypowiedzi pastora zaznaczone kolorem).

Generalnie wszyscy się mylą, przez wszystkie tysiące lat, a oni jedynie mają rację.

Odpowiadam: Sprawdźmy, jak to  było przez ‚tysiące lat’, „:

oddtv-dailymotion-ancientmaps

źródło

A teraz przypominająco to, co proponuje NASA, do ‚wyboru, do koloru’, w każdym sezonie, coś nowego:

hovind -nasa-images

źródło obrazka i opis, w części 2.

Kolejna propozycja:

hovind-nasa-fraud

źródło

Powyższy obraz jest umieszczony na blogu jednego z badających temat kosmologii biblijnej, (link podany w opisie źródła powyższego obrazka), oraz faktów, które doprowadziły go do konkluzji, że nie może dłużej ufać temu, co jest prezentowane przez NASA.

Tekst pod obrazkiem w tłumaczeniu na j.polski: ‚No i w końcu to,  w ramach odpowiedzi na wzrost zainteresowania tematem płaskiej ziemi. NASA udostępniła już ponad 10 000 obrazów rzekomo z misji Apollo*. Oczywiście, nie patrzyłem na wszystkie z nich, ale spędziłem sporo czasu przeglądając wiele z nich. To przytłaczające … i założę się, że tak miało być. Jeśli jednak udowodnisz oszustwa takie jak już zostały udowodnione, to czy naprawdę jest konieczne, aby przedzierać się przez wszystkie ? Jeśli naprawdę dokonaliśmy tego , jak oni twierdzą , że dokonaliśmy, to po co w ogóle cokolwiek fałszować? Chodzi o to, jak mówi powiedzenie: Jeśli kłamca okłamał mnie  raz, wstyd spada na kłamcę, jeśli pozwoliłem, aby okłamał mnie po raz drugi, wstyd spada na mnie. Te powiedzenie można by jeszcze rozbudować : Jeśli dajesz się ogłupiać przez patologicznych kłamców, ..to jesteś idiotą!. 

Z mojej strony chciałabym dodać, że wszyscy z nas, którzy byliśmy zmuszani przez przymusowy system edukacyjny do wierzenia w to, co dawano nam do wierzenia, w majestacie  edukacji-nauki-autorytetów, bez możliwości kwestionowania tej ideologiczno-  pseudo edukacyjnej papki, staliśmy się  nieświadomymi ofiarami różnego rodzaju kłamstw, ale nie powinniśmy obwiniać za to siebie samych, gdyż nie należy winić nieświadomej ofiary, że się nią stała, pod przymusem świadomych oszustów.  

Jednakże teraz, gdy istnieje możliwość zweryfikowania  tych  kłamstw, byłoby wysoce nierozważne podążać ślepo za tymi, którzy okazali się kłamcami, oraz za tymi, którzy naiwnie ciągle jeszcze im wierzą, albo obawiają się narazić na utratę pracy lub prestiżu.

Dlatego zachęcam każdego, kto uważa, że wierzy Biblii w kwestii stworzenia, w tym kosmologii, jaką ona przedstawia, aby samodzielnie przyłożył się do zbadania zagadnienia kształtu ziemi, bez sugerowania się tym, co w tym temacie ma do powiedzenia, lub musi powiedzieć, jakiś autorytet na etacie.

Dla dociekliwych, przy tej okazji, polecam  3 częściowy materiał, skłaniający do przemyśleń, pt. : 7 pytań o wiarygodność NASA (1/3). „Gwiazdy”

c.d.n.

Płaska czy krągła?.. część 3

Kontynuacja omówienia treści filmu: Dr. Kent Hovind (Divide and Conquer & the Flat Earth), (Dziel i rządź i płaska ziemia),
W tłumaczeniu polskim: Czy ziemia jest płaska? – Dr Kent Hovin (Divide and Counquer – sam podziel i oblicz),
Od ok.10 minuty 10 sek.

(wypowiedzi pastora zaznaczone kolorem).

Tu jest kolejny komentarz, na który odpowiem: jeżeli uda im się przekonać ludzi, że Biblia twierdzi, że  ziemia jest płaska, wtedy na podstawie tego podważą całą Biblię.. I to usprawiedliwiłoby ich grzeszny styl życia, więc nie wiem kto to rozpoczął , czy to Żyd, czy ktoś inny, ale ludzie zaczynają w to wierzyć. Ale pamiętaj, że twórcy tej teorii tylko się z ciebie śmieją. W Antarktydzie istnieje wielka konspiracja, gdzie służby wojskowe nie pozwalają tobie przejść pewnego obszaru i terytorium, grożąc , że  cię zastrzelą. Twierdzą też, że wszystkie zdjęcia z NASA są niewłaściwe i zakłamane. Oczywiście włączając w to mapę Google i inne środki internetowe. Tego właśnie uczą.
 Generalnie wszyscy się mylą, przez wszystkie tysiące lat, a oni jedynie mają rację.

Sugestia jakoby Biblia  mogła zostać podważona, przez kogokolwiek,  poprze to, co sama przekazuje o stworzeniu,w tym o kształcie  ziemi, jakkolwiek  ten przekaz brzmiałby ‚nie do wiary’ dla współczesnego człowieka, którego wyobraźnia jest od młodości trenowana do wiary w model heliocentryczny, nie powinna wychodzić z ust kogoś, kto twierdzi, że wierzy Biblii.
Co do ‚grzesznego stylu życia’, to są przypadki, że taki styl bywa usprawiedliwiany samą Biblią, czy to jednak sprawia, że ona przez to staje się nieważna?.

Dlaczego ktoś wierzący Biblii miałby śmiać się z kogoś, kto nie wierzy w jakiś absurd, dla którego nie ma potwierdzenia w realnym świecie?
A jeśli jakiś wierzący się śmieje z czegoś, czego sam jeszcze nie zbadał, ale daje wiarę rzeczom nie potwierdzonym, ani przez Biblię, ani przez obserwacje w świecie fizycznym, to o czym to może świadczyć?

Poniżej ilustracja, w moim odczuciu  dobrze ilustrująca wypowiedź pastora Hovinda, przytoczoną w części 2, punkcie 3.:
(..)próbują pokazać światu moc, i że potrafią sprawić, że ludzie będą wierzyć największym bajkom i ułudom. Oni się z nas śmieją, ponieważ my wierzymy w cokolwiek oni zechcą. To, w co ludzie potrafią uwierzyć jest absolutnie niebezpieczne i nie do pomyślenia. :(..)

hovind-spinning-ball

‚Jeśli sprawią, że ktoś uwierzy, że woda potrafi się przyklejać do wirującej kuli, to wtedy sprawią, że uwierzą we wszystko’.
źródło

Jeśli ktokolwiek, śmieje się z wierzących Biblii, to nie jest jeszcze takie straszne, bo przecież bywało już znacznie gorzej w czasach, gdy sprzeciwianie się monopolowi na ustalanie prawd wiary groziło utratą życia, w wielu przypadkach poprzedzone męczarniami, o których zdrowo myślący człowiek, nie mógłby pomyśleć, że to człowiek jest w stanie zrobić ‚w Imię Boga’, coś takiego, drugiemu człowiekowi.

Co do Antarktydy, to wiele spraw związanych z tym terenem jest ciągle owiane tajemnicą, chociaż niezależni badacze starają się docierać do materiałów już dostępnych, np. dzienniki  admirała Byrda,  historia wyprawy Norwega Jarle Andahoya, wizyty w tych rejonach różnych oficjeli świeckich i religijnych.

Nie powinno być też trudne do przyjęcia do wiadomości, że jak jest się nieproszonym gościem, na terenie, do którego jakieś państwo rości sobie terytorialne prawo, to bez ‚pozwolenia’, ‚paszportu’, albo jakiejś specjalnej ‚przepustki’, nie przefruniesz wolny jak ptak, i bez tego specjalnego ‚akcesu’, można mieć różne kłopoty, w tym  nawet takie, o jakich wspomniał pastor, co dotyczy nawet państw, do których nikt się nie chciałby na rekonesans wybierać.

hovindAntarktyda-wycieczki

źródło podane w opisie filmu i poniżej (w materiale z .Lalakiem)

Przy okazji , ciekawa informacja, dotyczącą Antarktydy znajduje się w  Encyklopedia Americana vol.2. Mamy tam adnotację, że cztery samoloty amerykańskie dokonały lotu nad nieznanym terenem, w grudniu 1956 roku, i na szerokości geograficznej 80 S i długości 90 E, rozciąga się teren, z czymś co jest określone jako kopuła (dome), o podanych wymiarach 18,000 stóp (13000ft= 3.962400km ).

encyklopedia

źródło w opisie w/w filmu.

W jednym z najnowszych materiałów, w którym niezależny badacz Artur Lalak dzieli się różnymi poza mainstrmowymi informacjami, (w tym własną teorią na temat jak  według niego może wyglądać ziemia, z którą , na podstawie tego, co mówi Biblia, obserwacje, oraz inne relacje, osobiście nie mogę się zgodzić), ale  ten materiał zawiera pewne ciekawe i nieznane  szerzej informacje, a w ok.20 minucie 42 sekundzie jest mowa o Antarktydzie:.

Panowie rozmawiają o odkryciach Niemców na terenie Antarktydy, na początku XX wieku, jako o świecie, który znajduje się ‚we wnętrzu ziemi’, określany jako ‚prawdziwy ziemski raj’.
To, co jest brane pod uwagę w tej teorii, to pogląd, że ziemia jest ‚globem’, w którego wnętrzu,  istnieją lądy i morza. ( , uwaga moja: opis takiej podróży w tych podziemnych rejonach, które oświetla wewnętrzne  słońce, w przestrzeni od jednego bieguna do drugiego, znajduje się w książce pt. ‚Smoky God’.).

Ten model ‚ziemi wewnętrznej’, (w jej okrojonym o wyobrażenie wnętrza kuli modelu), nie dyskredytuje w żaden sposób opisu biblijnego, który mówi o podziemiach, i krainie umarłych, do której można się dostać już tylko po wyjściu z ciała fizycznego.

Natomiast podziemia o poziomach na różnych głębokościach są znajdowane w różnych miejscach na całej ziemi, o czym informowali budowniczy podziemnych baz, jak na przykład Phil Schneider, (te relacje tłumaczone na j.polski, można wysłuchać na portalu you tube)

(Na marginesie: jest jeszcze inna teoria ‚ziemi wewnętrznej’, według M.Szczytyńskiego, (osobiście z nią też, jakiś czas temu się zapoznałam)’

Uwaga moja: istnieją materiały (w. angielskim), które obok dzienników admirała Byrda, relacjonują wyprawy poza bieguny, w takich odległościach, że przekraczają one  ‚wymiary globusa’, będąc dowodem na to, że ziemia nie jest ‚globem’.

Jak twierdzą badacze i pokazują zdjęcia, albo grafiki, które  krążą w necie (panowie sami nie są pewni, czy, czy to zdjęcia, czy grafiki komputerowe), pokazują one ogromne dziury, wielkości setki kilometrów, ta na Antarktydzie jest ponoć wielkości Polski.

dziura-2

źródło

Moim zdaniem, , to co się przedostało/je do wiadomości jest częściowo obrobione w grafice komputerowej, aby  sugerować  ziemię-glob. Robienie ‚krzywizny’ , soczewka ‚rybie oko’ udaje się już z powierzchni gruntu., na ptzykład:

fish-eye-lense

źródło

To taka skuteczna taktyka dezorientacji dla ‚laików’, skoro już to i owo do wiadomości się przedostało, to robią z tego mix; trochę prawdy, trochę kłamstwa, a publika niech się kłóci, ‚kto ma rację’.

mapa-dziura mapa-liberia-asgart

źródło

To, co widzimy powyżej , całkiem prawdopodobnie przedstawia tylko częściowo teren ziemi, jak na przykład ta starożytna mapa:

hovind-mapa-gleason

źródło

c.d.n.

Płaska czy krągła?..-część 2.

Kontynuacja omówienia treści filmu: Dr. Kent Hovind (Divide and Conquer & the Flat Earth), (Dziel i rządź i płaska ziemia),
W tłumaczeniu polskim: Czy ziemia jest płaska? – Dr Kent Hovin (Divide and Counquer – sam podziel i oblicz),

Mniej więcej od 7 minuty, 39 sek, Pastor Hovind przystępuje do omówienia  Teorii Hovinda na temat płaskiej ziemi.

(wypowiedzi pastora zaznaczone kolorem).

1. – Myślę, że wymyślił tę teorię ateista , miał w tym taki cel, by skłócić chrześcijan, i rzeczywiście tak się dzieje. On odnosi w tym sukces, bo z przykrością większość zwolenników, tych, którzy propagują ,wspomagają tę teorię, to ci, którzy są przekonani, że potwierdza ją Biblia, i desperacko próbują to udowodnić na podstawie wersetów, na przykład Rzymian 10:, mają oni gorliwość dla Boga, jednak nie opiera się ona na poznaniu Boga, i doceniam waszą gorliwość, ale wasze poznanie, z przykrością jest bardzo liche.

Odpowiadam: Sprawdźmy, o czym konkretnie mówi  Rz 10., dotyczący  gorliwości nierozsądnej, gdyż niedobrze jest wyrywać tekst z kontekstu, bo wtedy z tego robi się  ‚pretekst’,
Rzym. 10:1-4
1. Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela.
2. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną;
3. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu.
4. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy.

Nie neguję tego, że pastor mógł ten werset usłyszeć w takim kontekście, jak  to przedstawił, ale myślę, że każdy z czytających sam widzi do jakiej konkretnej sytuacji odnosi się powyższy tekst biblijny.
Czy ten powyższy biblijny tekst, w jakikolwiek sposób dyskredytuje gorliwość jako taką, którą przejawia ktoś, kto poszukuje prawdy objawionej przez Boga w Jego Słowie?  Czy jeśli bierze się na poważnie to, co Biblia przekazuje, nawet jeśli to stoi w wyraźnej opozycji z formalnie obowiązującą teorią, przedstawianą jako będącą ‚naukową’, czy to jest powód, aby wiarę w to nazywać poznaniem ‚bardzo lichym’

Zachęcam  znających j. angielski, do zapoznania się z treścią strony internetowej, prowadzonej przez Nathana Robertsa.

Przypuszczam, że pastor Hovind jest świadomy istnienia tej strony.
W każdym razie Nathan Roberts jest świadomy tego, czego w majestacie Biblii naucza pastor Hovind.

Na podstronie FlatEarthDoctrinestrong delusion (silne zwiedzenie), w podtytule: The Globe Earth Deception (Zwiedzenie o Ziemi-Globie); odnajdziemy wśród zebranych nagrań z wypowiedziami  kilku innych pastorów amerykańskich, którzy popierają zwodniczy model ziemi-globu, nagranie z pastorem Hovindem, z którego pochodzi poniższy screen:

hovind-kwadratura

źródło  też na portalu you tube

Doceniam poczucie humoru pastora Hovinda, ale w obliczu tego, jak jesteśmy wodzeni za nos w majestacie ‚poważnej nauki’,  to takie pajacowanie jest  w moim odczuciu nie na miejscu, żeby nie powiedzieć : nie po chrześcijańsku. Zwłaszcza , że przypomina błazenadę w stylu Neila deGrasse Tysona, który twierdzi, że ziemia przypomina kształtem .. gruszkę..

screeny.z materiału pt.: Earth Is Pear Shaped – Neil deGrasse Tyson :

hovind-pear-Tysson hovind-oear-Tysso1

źródło

Przypominam, kim jest Neil deGrasse Tyson :– Wikipedia podaje, że jest to ‚amerykański astrofizyk, popularyzator nauki, autor wielu książek i publikacji o tematyce związanej z astrofizyką’. (..)

W związku z czym, należałoby się po kimś takim spodziewać poważnych wypowiedzi, na poważne tematy.

Z tego samego materiału pochodzi  również poniższy screen:

hovind -nasa-images

Napis na obrazku:
Nasa, zdecyduj się w końcu, jak właściwie wygląda ziemia?

No dokładnie, bo ta zabawa w kotka i myszkę, za którą  NASA zgarnia miliardy dolarów , to jakiś diaboliczny teatr, w którym ludzkość musi przymusowo uczestniczyć, i z którego jest dojona na te wątpliwe ‚cele naukowe’.

Kontynuukąc temat Teorii Hovinda.

2. aby podzielić chrześcijan na walczące ze sobą obozy i sprawić, że będzie ich łatwiej pokonać w nadchodzącej wojnie, wiem, że koniec czasu przychodzi, a w tym ucisk, jednak nasza siła przez to niknie w cień. Raczej powinniśmy stanąć razem w jedności. Tak, że widzimy, że strategia naszego wroga działa bardzo efektywnie, osłabiając i dzieląc nas.

Odpowiedź: – Nie wiadomo, czy pastor Hovind celowo, czy z roztargnienia pomija burzliwą historię chrześcijańskich podziałów, od zarania istnienia w legalistycznej formie, no bo przecież różnorakie animozje, mniej lub bardziej burzliwe, pomiędzy tak zwanymi denominacjami istnieją od znacznie wcześniej, niż od roku 2012.

Wszelkie podziały są tworem sztucznym, bo indywidualność, odrębność i różnorodność nie powinny do nich prowadzić, ale ubogacać, gdyż jako ludzkość wywodzimy się, z jednych rodziców i mamy jednego Stwórcę. Podziały to wroga robota, wrogich sił, które nienawidzą potomków Adama i Ewy, a w szczególności chrześcijan, bo jako wierzący w objawienie Stwórcy w Jego Słowie, wiemy, skąd pochodzi nasz wróg i jego kłamstwa, w tym o ziemi-globie, które jest jednym z największych i stanowi bazę dla wszystkich innych kłamstw.

3. ci iluminaci, lub ktokolwiek inny, próbują pokazać światu moc, i że potrafią sprawić, że ludzie będą wierzyć największym bajkom i ułudom. Oni się z nas śmieją, ponieważ my wierzymy w cokolwiek oni zechcą. To, w co ludzie potrafią uwierzyć jest absolutnie niebezpieczne i nie do pomyślenia. Jest to także powód, aby rozproszyć i zwrócić uwagę chrześcijan na coś innego. Na przykład aby nie głosić ewangelii, czyli zamiast przyprowadzać innych do Jezusa*, oni spędzają studiując godziny ten niewłaściwy temat, podczas gdy ich sąsiad idzie do piekła. Albo jeżeli rozmawiają ze znajomym, to bardziej go próbują przekonać co do płaskiej ziemi, niż samej ewangelii.

Zaprzestańmy tego, spójrz na Jezusa, jak wiele On mówił o płaskiej ziemi? Zero.
Bo to, co oni tak naprawdę próbują zrobić, to podważyć całą Biblię. Ateiści za wszelka cenę chcą, abyś wierzył, że ziemia jest płaska, aby na tej podstawie podważyć całą zawartość biblijną, a Biblia wyraźnie uczy, że ziemia nie jest płaska i pokażę wam to dzisiaj, ale jeżeli ateiści będą to udowadniać po swojemu, wtedy także ośmieszą cała prawdę biblijną. Muszę przyznać niesamowitą gorliwość dla zwolenników  płaskiej ziemi, są temu tak bardzo zadedykowani. Niektórzy z nich jednak są tacy, którzy próbują udowodnić, że Biblia mówi, że ziemia jest płaska, ale kochani, mylicie się.

Odpowiedź: – Nie przekonuje mnie twierdzenie, że studiowanie  materiałów ściśle związanych z zagadnieniami biblijnymi, jakim niewątpliwie jest dociekanie prawdy o świecie stworzonym przez Stwórcę, można określić ‚studiowaniem niewłaściwego tematu’. Moim zdaniem poszukiwanie prawdy w każdym temacie, to ciekawe i produktywne zajęcie.  Osobiście uważam, że mniej ludzi szłoby do piekła, gdyby przymusowy system edukacyjny i media nie wykrzywiały tego co Bóg uczynił prostym, a ludzie mogliby żyć życiem nie skażonym odpadami niszczącej cywilizacji, która oderwała człowieka od Stwórcy i natury, w której mieliśmy egzystować jako istoty wolne i samowystarczalne dzięki naturze, bo przebywanie z naturą zbliża do jej Stwórcy,  w niej można Go rozpoznać, a jeśli ktoś tego nie widzi, to nie jest winą Stwórcy, jak czytamy:
Rzym. 1:18-20
18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę.
19. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
20. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,
Jezus o wielu rzeczach, z którymi mamy do czynienia współcześnie nic nie mówił, ale jeśli mówił to tylko prawdę, dlatego szczerzy Jego naśladowcy czują wewnętrzny imperatyw do podążania za prawdą w każdym aspekcie życia. Każdy szczery badacz świata, ma takie pragnienie . W czasach w jakich żył Pan Jezus, Biblia nie relacjonuje, by ktoś podnosił kwestię modelu świata lub kwestionował jakiś starożytny model świata. Jestem pewna, że nikomu z ludzi, żyjących w owych czasach,  nie śniła się, nawet w najgorszych koszmarach., NASA i jej malowanki oraz grafiki komputerowe, oraz wiele innych ‚wynalazków cywilizacyjnych ‚, które prowadzą rodzaj ludzki do krawędzi zniszczenia.

Obok poszukiwań prawdy o świecie, w/w Nathan Roberts, którego i ja również w tej kwestii zdanie podzielam, na swojej stronie publikuje materiał, w którym jasno wyraża swoje podejście do głoszenia ewangelii:

flateart-only-Jesus

 napis: Nie może zbawić Cię wiedza o płaskiej  ziemi, Jedynie Jezus zbawia!

Biblia mówi wyraźnie, że ziemia nie jest kulą,  i można to obserwować, jeśli już wiemy, na co patrzeć i co mówi nam to, na co patrzymy.

Zainteresowanych wersetami biblijnymi, potwierdzającymi, geostacjonarny model świata, odsyłam do zebranych , 240+ wersetów biblijnych na stronie, Nathana Robertsa:

Materiał jest po angielsku, ale łatwo znaleźć wersety po numeracji i skorelować je w j. polskim

————-
*Podczas wypowiadania zdania (;lektorki po polsku , ok 9 minuty 13 sek nagrania): – ‚zamiast przyprowadzać innych do Jezusa‚,
pastor Hovind robi  palcami znak szóstki.
Może to taki przypadek, ale uważny obserwator zwróci uwagę, że tych znaków 6 pojawia się podczas tego nagrania  więcej.

hovind

c.d.n.

Płaska czy krągła? ,

Tym razem pragnę zaprezentować ciekawy materiał, który ukazał się na portalu You Tube, z datą 28 czerwca 2019 r,, pod tytułem Dr. Kent Hovind (Divide and Conquer & the Flat Earth), (Dziel i rządź i płaska ziemia), co zostało przetłumaczone : Czy ziemia jest płaska? – Dr Kent Hovin (Divide and Counquer – sam podziel i oblicz),

hivind-dziel

źródło obrazka w linku.

(Moja dygresja: Jak wiadomo od ‚dzielenia i rządzenia’, które może przychodzić na myśl, gdy mamy do czynienia z tym powiedzeniem,  nie jesteśmy my maluczcy, więc pewnie dlatego takie polskie tłumaczenie, abyśmy się z góry nie zniechęcili).

Dr.Hovind do zbadania  tematu ‚Płaskiej ziemi’, jak sam się przyznaje. został przymuszony, a poświęcił temu dwie noce, podczas których, jak stwierdził skompletował ‚wszystkie materiały, zdjęcia i informacje biblijne, które po temu potrzebujemy’. K. Hovind stwierdza tez, że ta kwestia ‚rozrosła się jak szalona’ od roku 2012, i  mówi, że wie, czemu tak się stało.

Jako osoba poszukująca informacji w tym temacie, mniej więcej od roku 2014, śmiem twierdzić, że dwie noce, nawet dla kogoś bystrego, inteligentnego i obytego w tematyce biblijnej, i w zdobywaniu różnych informacji, to jednak za mało, aby móc zbadać ten temat, aczkolwiek jestem przekonana, że wielu badaczy  byłoby wręcz zachwyconych, gdyby mogło powiedzieć, iż w dwie noce mieli możliwość zapoznać się z ‚wszystkimi’ materiałami w temacie  płaskiej ziemi. do których oni docierali z czasem, mozolnie przedzierając się przez różne  informacje,  w stercie dezinformacji, i zmagając się z narosłym latami i wygenerowanym przez tak zwany system edukacyjny ,dysonansem poznawczym, i rezultatem tego zmagania, mianowicie surrealistycznym wręcz poczuciem, że to niemożliwe, aby ludzkość została aż tak haniebnie okłamana,i jaki byłby tego cel?

Wychodzenie z tego dysonansu poznawczego, w którym byliśmy przymusowo ‚edukowani’ , wymaga czasu i determinacji, bo jak się okazuje, ta podróż w poszukiwaniu prawdy o świecie  jest jak wejście do nieznanego labiryntu, albo , jak to bywa określane:  jak wejście do króliczej nory.

Wróćmy do dwunocnej podróży dr. Hovinda.

Do mniej więcej 4 minuty, 44, słyszymy przykłady udanej strategii wojskowej, cytowanej ze Starego Testamentu, a następnie konkluzję, że ‚chrześcijanie zwalczają siebie nawzajem nad tą błahą kwestią:, czy ziemia jest plaska, czy okrągła?, i ‚stało się to strasznie zaciętą walką’, pastor Hovind następnie -cytuje  ‚absurdalne komentarze, które dostał o 3 nad ranem’ : minn. , że ‚światło i ziemia powstała przed słońcem, a ziemia spoczywa na swoim fundamencie’. ‚

Kolejny komentarz: ‚ziemia jest płaska, bracie, a także zaśmiecona resztkami życia, które są zamienione w skały’. Pastor twierdzi, że mowa o ‚wielkim diabelskim posągu w Wyoming‚, który jest według niego ‚szyją wulkanu’, ale ‚oni myślą, że to wielki pień drzewa’, co jest według pastora ‚absolutną głupotą’.

Co do zwalczania ‚siebie nawzajem’, to chrześcijaństwo w szerokim tego słowa pojęciu, niekoniecznie biblijnym, bierze udział w różnorodnych strategiach walk, i o tym wiadomo światu wszem i wobec, i odkąd  chrześcijanie naiwnie dają się wciągać w tę nie swoją walkę, pod auspicjami  świata, ‚świat się śmieje’. Można byłoby tu polemizować z dr. Hovindem, co sprawia robienie z siebie większego wariata; ten właśnie fakt, czy dociekanie prawdy o kształcie ziemi?

Komentarz, w którym jest mowa o tym, co  przekazuje Biblia o stworzeniu  ziemi, światła przed słońcem, brzmi dla pastora Hovinda, nie wiedzieć dlaczego: absurdalnie. A przecież to opis biblijny: w 1 Moj. 1;1-19.
O fundamentach ziemi czytamy w Jer.31;37

Niezależni badacze są podzieleni w opiniach, co do tego, czy góra w Wyoming, zwana Devil’s Tower to pozostałość po ogromnym pniu drzewa, czy raczej część urwanej stopy tytana. Znających j. angielski zachęcam do wysłuchaniu tego, co ma do powiedzenia w tym temacie, badacz z kanału Mudfossil University, którego odkrycia w kwestii geologii, będącej de facto biologią w stanie skamienienia, są po prostu wstrząsowe.

Polecam materiał na tym kanale, bo obok klasyki za 39 dolarów, którą zaproponował pastor, jest to materiał warty obejrzenia, ale uprzedzam, nie mieści się w kategorii, którą pastor Hovind mógłby określić, jako nie robienie z siebie ‚pomylonych, wariatów’.

W kolejnym mailu do pastora  Hovinda, jest odniesienie do rzeczonych  w modelu heliocentrycznym, 666 mil na godzinę, które to 3 szóstki wzbudzają zrozumiałe z chrześcijańskiego punktu widzenia kontrowersje, na co pastor odrzekł, że t’o tylko kwestia pomiarów milowych, ale wynik wyszedłby zupełnie inny, gdyby obliczyć to w kilometrach, albo nawet w minutach, czy sekundach’. Stwierdził też, że sam w sobie numer sześć nie jest demoniczny, on pojawia się po piątce, a nawet gdy napiszesz 666, to też nie jesteś zdemonizowany, bo to jest numer, który pochodzi po 665.

Logika tej matematyki jest niepodważalna, ale jakoś tak kiepsko się te  trzy szóstki, w rzeczonym modelu ogląda, nawet jeśli wiemy, że w domyśle przed nimi  mamy liczbę 665, prawda?  Dobrze, że przynajmniej pastor rozumie, że ‚diabeł to może użyć’. No i właśnie zobaczyliśmy, że użył,(więc czemu mielibyśmy uważać, że to tylko normalna liczba, która akurat nastąpiła po numerze 665?)

Pastor Hovind szczerze wierzy w model heliocentryczny, ale jeśli chodzi o poważnych badaczy tematu kształtu ziemi, to nie ma on do czynienia z małymi dziećmi, którym można opowiadać historyjki o dinozaurach, prezentując plastikowe modele, ale mówi on do dorosłych, którzy poświęcili znacznie więcej czasu, niż dwie noce, na zbadanie  dlaczego można stwierdzić, że ziemia nie jest wirującym kulą w wyimaginowanej próżni, która kręci się z diaboliczną prędkością – dla pastora zupełnie normalną: 666 mil na godzinę.

Zobaczmy zresztą sami, jak te szóstki,  jakoś mało naukowo się, prezentują:

hovind-szóstki1

źródło w/w zdjęciu

tilt

źródło

hovind-szóstki

Następnie pastor Hovind łączy z sobą powyższą rzeczoną prędkość 666mph z twierdzeniem, jakoby to miało udowadniać płaską ziemię,  a potem sam się dziwi, że to nie jest logiczne.
Oczywiście, że nie jest, ale osobiście wcześniej nie słyszałam takiej sugestii, dopiero z ust pastora Hovinda.

c.d.n.

Nóż do chleba?.. cz.2

W temacie pieniądza i jego zwodniczej i niewolącej ludzkość  roli, dla jakiej został wprowadzony i jak ten ‚plan ostateczny’ opisuje sama Biblia, polecam  kolejne dwa materiały:

1. zaczipowani znakiem  bestii.

Mowa w w/w materiale , że po tym, gdy zostanie wprowadzony  system bezgotówkowy (po to też między innymi ludziom oferowana jest krypto waluta, za którą stoi ta technologia) , jeśli ktoś przyjmie znak bestii, (w tym materiale jest ten znak utożsamiony z systemem i podłączeniem do niego), to  zostanie podłączony; bez możliwości  odłączenia, do ‚zbiorowej świadomości’ na wzór ula. Taki  ktoś przestanie myśleć i podejmować decyzje samodzielnie, co spowoduje właśnie to, przed czym przestrzega Biblia, jako przed rezultatem partycypowania w znaku bestii, poprzez wyrażenie zgody na podłączenie do tego systemu. Być może to będzie tak, że gdy ul będzie zarządzany przez jedną ‚królowa matkę’, ( sztuczna inteligencja), to ona będzie jak bóg, będzie tym fałszywym bogiem, dla wszystkich podłączonych do tej sztucznej rzeczywistości. Obietnice takiego apgrejdu mogą brzmieć kusząco, np, wzrost dostępu do informacji,  podskoczenie w ‚ilorazie inteligencji’, swego rodzaju nieśmiertelność, no ale coś za coś: wszystkie myśli podłączonego do tego ula człowieka, będą zarządzane i  kontrolowane przez sztuczną inteligencję, zero prywatności, totalna kontrola.  Zaiste nieciekawa perspektywa stania się takim pół człowiekiem, pół cyborgiem, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Przypominam, ze sztuczna inteligencja ma już swoich wyznawców. (Polecam w tym temacie: The First Church of Artificial Intelligence – Creating Their AI God - Pierwszy kościół  sztucznej inteligencji – tworząc boga sztuczną inteligencję.)

2.  (Co się naprawdę stanie, gdy przyjmiesz czip?)

 Autorka w  materiałach, umieszczonych na jej kanale, oscyluje jeszcze w teorii heliocentrycznej (najprawdopodobniej nie miała okazji  przebadać tej teorii pod względem niezgodności z faktami), ale jest ona osobą wierzącą w Jezusa Chrystusa i ten materiał, oraz pozostałe jej autorstwa są bardzo ciekawe pod względem informacyjnym, dlatego o nich wspominam.

W materiale dotyczącym znakowania ‚znakiem bestii’ , Autorka zamieściła w moim odczuciu bardzo istotną informację, iż gdy nastaną czasy, gdy bez zaczipowania (oznakowania) nie będzie można nic kupić, ani sprzedać ( według Autorki to będzie się działo w okresie, który Biblia określa wielkim uciskiem). ( W materiale omawiane są następujące wydarzenia, zapisane w Księdze Objawienia. 13:16-17  
On (to – zwierzę w tłumaczeniu polskim, bestia w j. angielskim)  też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.

Dlaczego mikroczip, który jest ‚urządzeniem’ wielkości ziarnka ryżu, i który  jest wszczepiany ( na razie w ramach dowolności), zwykle pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym prawej ręki, można utożsamiać ze znamieniem bestii, przepowiadanym w Biblii?
‚Obecnie ciało człowieka jest przygotowane do przyjęcia tego czipu, w określony, zaprojektowany sposób, poprzez substancje, które są  (nanocząsteczki) zawarte w smugach chemicznych, a które wchodzą w interakcję z czipem, oddziaływując na system nerwowy w mózgu człowieka. Autorka stwierdza: można w to wierzyć, albo nie, gdyż może to być  wręcz nie do wiary, ale kilkanaście lat temu, naukowcy  zajmujący się neurologią, w  jednym z uniwersytetów , plus z instytutu technologicznego w Ameryce, odkryli, że gdy jakaś osoba komunikuje się z Bogiem, na przykład w modlitwie, to jest  zaktywowany specyficzny obszar w mózgu modlącego się, w czasie tej komunikacji. To odkrycie zostało szybko  wyciszone z mediów publicznych, ale można te info odszukać w necie. Reasumując, komunikacja z Bogiem, jest możliwa dzięki  konkretnemu obszarowi w mózgu, który służy właśnie do tego celu.
 I teraz uwaga: raz wszczepiony czip niszczy neurony w  tej części mózgu, który  umożliwia człowiekowi kontakt ze Stwórcą, a także zmienia DNA, czego rezultaty nie będą do przewidzenia przez zaczipowanego.’

Autorka apeluje w /w materiale, aby nie przyjmować czipa, bo to jest bilet do piekła, gdyż jeśli czip zostanie wszczepiony, nie ma możliwości ratunku, w sensie zbawienia. Przyjęcie czipa to odwrócenie się od Jezusa i dostanie się bezpośrednio pod władzę szatana. Z tej drogi nie ma już powrotu, bowiem jak zapowiada Biblia:
Obj. 14:9-13
9. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,
10. To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.
11. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.
12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa.
13. I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi.

W materiale są jeszcze przywołane zapowiedzi biblijne, w których Jezus zapewnił, że przyjdzie po tych, którzy za Nim podążają, zanim wielki ucisk nastanie. Niektórzy nazywają to  pochwyceniem.

( Uwaga moja: opis biblijny, opisujący porwanie wierzących na obłoki, podczas przyjścia  Pana i zmartwychwstania znajduje się w 1 liście do Tesaloniczan 4; 13-18

13. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei.
14. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.
15. A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
16. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
17. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.
18. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.

Kolejna zapowiedź, to ta z Ewangelii Łukasza 21;36

Czuwajcie więc i módlcie się zawsze, abyście zostali uznani za godnych ucieczki od wszystkiego, co się stanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. według Biblii Króla Jakuba,
w wersji Biblii warszawskiej ten  werset brzmi tak: Łuk. 21:36
36. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Tak więc  Jezus mówił tu o tym, by zostać znalezionym godnym, aby ujść nie tylko przed jakąś częścią, ale wszystkim tymi wydarzeniami, które będą strasznym doświadczeniem dla pozostałych.

(Uwaga moja do sugestii wyrażonej w materiale wyżej: w obliczu wersetów, które brzmią:
Obj. 14:12-13
12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa.
13. I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi.
możliwe, iż wierzący będą jeszcze obecni na ziemi, gdy  zostanie wprowadzony obligatoryjnie ‚znak bestii’, bez którego nie będzie możliwe nic kupić, ani sprzedać, ale miejmy nadzieję, że to nie potrwa zbyt długo).

Co jeszcze znajdziemy w podlinkowanym wyżej  filmie?
‚Jak zostać uznanymi za godnych? Aby zostać za takich uznanymi musimy żyć w świętości, a to oznacza wyzbycie się miłości do świata( jako uczucia przywiązania do spraw ziemskich) i rzeczy tego świata. Świętość oznacza wypatrywanie i oczekiwanie świata obiecanego przez Stwórcę, oraz nie trzymanie się skarbów, które gromadzi się w tym życiu. Musimy pamiętać, że jesteśmy duszami trwającymi wiecznie,  zamieszkującymi nasze ziemskie ciała tymczasowo, a  jedyną przyczyną tego, że pojawiliśmy się na ziemi ( celem duszy) jest , aby mieć wybór by przyjąć miłość Jezusa.  To życie nie jest naszym prawdziwym domem, a  przebywamy na ziemi tylko przez mgnienie, wobec całej wieczności. Niektórzy wierzą, że jest jakieś specjalne między wymiarowe  wniebowzięcie  dla dobrych ludzi, ale to kłamstwo z demonicznej rzeczywistości. W Ewangelii Jana  14;6 czytamy: Jan. 14:6. Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Bycie dobrym nie stanowi samo w sobie przepustki do nieba, trzeba wierzyć w Jezusa i szukać ustawicznie Jego obecności, każdego dnia. Jezus  Chrystus jest jedyną drogą i nie ma innej drogi, nie ma specjalnego wniebowzięcia dla dobrych.’

Nóż do chleba?..

Mój blog jest adresowany głównie do osób wierzących, których staram się zachęcić do działania w oparciu o Mądrość dawaną z góry, której bezpośrednio udziela sam Stwórca tym, którzy  o to proszą, jak jest to napisane w liście Jakuba 1:5. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana.

Wierzę, że jeśli będziemy patrzeć na otaczający nas świat i wydarzenia przez pryzmat tego, co objawił nam Stwórca w Jego Słowie, będziemy mogli ten świat i wydarzenia, które dzieją się na naszych oczach lepiej rozumieć, a także rozpoznawać symptomy wydarzeń nadchodzących.  Jako wierzący mamy już inne priorytety, niż gdybyśmy byli nakierowani jedynie na układanie sobie życia ‚tu i teraz’. Przed nami wieczność, a to całkowicie zmienia perspektywę, oraz ma wpływ na to ile czasu i energii zechcemy poświęcać sprawom doczesnym.

Większość z nas ma jakieś życiowe zobowiązania. Jesteśmy wszyscy mniej lub bardziej uwikłani w system, który zmusza nas do zdobywania środków na życie, a dla większości oznacza to poświęcania coraz więcej sił i czasu na pracę zarobkową. Pieniądz stał się motorem niemal wszystkich wysiłków, do których motywowany jest współczesny człowiek, cała egzystencja, od tej najbardziej podstawowej, pozwalającej przetrwać biologicznie,  do wysublimowanej w marzenia, jest w tak zwanym  cywilizowanym układzie społecznym, uzależniona od zarobkowania, aby ‚kupić-sprzedać’.

Gdy wsłuchamy się w przekazy popularnych kołczów, ich głównym mottem jest zwykle zachęcanie do skierowywania swego potencjału na ‚dążenie do realizacji marzeń’, ale w każdym takim przypadku , nawet gdy początkowo jest mowa o sprawach nie związanych bezpośrednio z pieniądzem, np. takimi, jak znalezienie powołania i misji życiowej, to w dalszym rozwinięciu wszystko sprowadza się do tego, że trzeba zarobić pieniądze, aby móc te marzenia realizować, i porady  dotyczą kwestii, jak odblokować i ukierunkować cały potencjał twórczy  na zarobkowanie, no bo to właśnie pieniądze stanowią bazę do bycia niezależnym, spełnionym , szczęśliwym i usatysfakcjonowanym. I trudno się z tym nie zgodzić, gdy mowa o funkcjonowaniu w świecie, w którym  nie  można  osiągnąć  sukcesu inaczej, jak tylko za pomocą pieniądza.

Pieniądz jest zwykle przedstawiany jako taki nóż do chleba’, narzędzie, które samo w sobie jest neutralne, trzeba tylko wiedzieć, jak go używać, aby był przydatny, jak właśnie przydatny jest ‚nóż do chleba’.

Czy jednak rzeczywiście tak jest?

Skąd się wzięły pieniądze? To pytanie nurtuje wielu , zarówno tych, którzy gonią za nimi na różne sposoby, jak i tych, którzy rozumieją, że to dla większości zjadaczy chleba, zaprojektowana gonitwa za przysłowiową  ‚marchewką na kiju’, albo  innymi słowy, ‚gonitwa za wiatrem i ułudą obietnic bez pokrycia’.  Badając historię, na tyle na ile to możliwe, widzimy, że pieniądze przynoszą ludziom więcej złego , niż dobrego, są zarzewiem konfliktów, wojen i nieszczęść, a tylko niewielka garstka ma do nich rzeczywisty dostęp, a ich zdobywanie wymaga od zwykłych ludzi coraz większego wysiłku i nawet niezależni badacze, którzy poświęcają swój czas na dzielenie się tymi informacjami, które sami zdobywają, i którzy  znają prawdę o pieniądzu, muszą niestety jakoś zarabiać, aby móc poświęcać czas na swoje badania. Jednym słowem;obracamy się  w zamkniętym, magicznym kieracie.

Co może być tego powodem?

Jak twierdzi niezależny  badacz z Afryki Południowej : Michael Tellinger, którego materiał jest do wysłuchania w j. polskim tutaj:
- dzieje się tak, gdyż pieniądze nie są wytworem ‚ewolucji handlowej’, ale zostały zaimplementowane do użytku w starożytności, przez istoty zwane bogami, które zaprowadziły system królów- kapłanów, z których wywodzą się jaśnie, z dawien dawna  ludzkości panujący, ( w takiej czy innej formie  tegoż panowania) , w celu sprawowania kontroli  i niewolenia rodzaju ludzkiego, i wszystko wskazuje na to, iż tak właśnie jest w istocie, i można obserwować to w czasie rzeczywistym. (Tellinger rozwija ten temat  tutaj: Michael Tellinger Exposes the Hidden Controllers of Mankind M.Tellinger ujawnia ukrytych kontrolerów ludzkości, materiał w j. angielskim)

Poniżej screeny z materiału tłumaczonego na j. polski

Tellinger Tellinger1

Tellinger2 Tellinger3

źródło

Biblia również wspomina o tych istotach, to upadli aniołowie, a Księga Henocha wymienia ich imiennie.
Biblia ujawnia, jaki jest cel ostateczny, do którego ma służyć pieniądz.
 W rym temacie zachęcam ponownie do obejrzenia filmu, który już był prezentowany na moim blogu wcześniej, a który omawia to zagadnienie prezentując zapowiedzi biblijne, oraz wydarzenia, które już mają miejsce, a prowadzą prosto do tego, co przepowiada Biblia.  Film nosi tytuł  Znamię Bestii.

Materiały  M.Tellingera, które zostały przetłumaczone  na j. polski, zawierają wizerunek ‚ziemi-globu, gdyż  są  to materiały z lat wcześniejszych, a ten materiał polecam jako, że  jest cenny z uwagi na tematy o funkcjonowaniu społecznym, pieniądzach i jego projekcie Republice Ubuntu. ( Moja uwaga: niestety  z czasem okazało się, że nie jest  możliwe zastosowanie idei zupełnego uwolnienia się  od systemu monetarnego – materiał, w którym jest to info ma tytuł: Ubuntu, domy z ziemi i dzwoniące kości gigantów – Barbara Wojtkowska  

Jakiś czas temu, M.Tellinger zrewidował teorię heliocentryczną w świetle faktów. (ten materiał jest dostępny  w j. angielskim) Flat Earth, Free Energy, Magnetism (Oct 30th 2016)

W/w tytuł znaczy:  Płaska ziemia, wolna energia, magnetyzm (30.10.2016)

Michael Tellinger w  tym materiale  omawia między innymi; w jaki sposób  badał zagadnienie związane z heliocentrycznym kłamstwem o ziemi-globie, po czym doszedł do konkluzji, iż jest to jedno z największych zwiedzeń dziejowych, narzuconych ludzkości, poprzez upowszechnioną kłamliwą propagandę pseudo-nauki.  Na portalu you tube znajduje się materiał z lat 2013, gdzie Michael Tellinger  podczas wykładów prezentuje jeszcze ziemię-glob, bo w tym czasie  nie spotkał się jeszcze z możliwością przeanalizowania teorii heliocentrycznej.

Autor stwierdził, że, gdy usłyszał to jakiś czas temu, po prostu odrzucił te  twierdzenia, jako ‚niedorzeczne’. tymczasem obecnie ,  nie tylko  rozumie, że to twierdzenie jest jak najbardziej prawdziwe i aktualne, i codziennie to, z czym się spotyka, badając  sprawy otwartym umysłem, przekonuje go o tym, w jak zakłamanej rzeczywistości egzystujemy. Jak bardzo to kłamstwo, które zostało nam narzucone  ukrywa przed nami prawdę o świecie i jego funkcjonowaniu,  jest możliwym do rozpoznania dopiero, gdy odważymy się otworzyć tę ‚puszkę Pandory’, która skrywa  złe wiadomości, jesteśmy w stanie rozpoznać dziejowe kłamstwa, które zostały nam  wtłoczone przez system edukacyjny, i  tak zwaną oficjalną narrację.

W materiale znajdziemy takie tematy:

1. Co wiemy.
2.’Święte krowy’ (twierdzenia pseudonaukowe).
3.Dźwięk i energia.
4. Wiedza i technologia starożytna.
5. Energia – magnetyzm – elektryczność.
6. Wolna elektryczność.
7. Nasza rzeczywistość.
8.Ziemia kulista, czy pozioma?
9. Poszerzanie  granic otwartego umyslu.

konkluzje:
Wszystko, co powiedziano nam o:

1.  historii
2.  nauce
3.  technologii
4.  zdrowiu.
5. biologii – genetyce
6.  wszechświecie -stworzeniu – kształcie ziemi.
7.  pieniądzach.

- jest kłamstwem.

W 2005 roku na Uniwersytecie w Tennessee udowodniono doświadczalnie, że dźwięk rozchodzi się z większą prędkością, niż światło, zostało to opublikowane oficjalnie w Departamencie Fizyki i Astronomii w  Tennessee, ale nie rozpowszechnia się tej informacji w systemie edukacyjnym.

c.d.n.

Kwiecień miesiąc zły..? cz.2

Kontynuując poprzedni temat : obok całego tego kwietnowego ‚zbiegu okoliczności’, który nie jest przypadkowy, o czym jest przekonana Autorka tego materiału, w którym prezentuje obok listy feralnych kwietniowych dat, inny bardzo niepokojący przekaz, mianowicie, okazuje się, że na dzień przed pożarem, usunięto figury apostołów, do renowacji. Taka niezwykła koincydencja, ‚cudowne zgranie w czasie’, jak informują przekazy z wiodących portali informacyjnych. To, co jest tutaj dziwaczne i wręcz wionie ponurym przekazem, to, ze wszystkie te figury, obrazujące apostołów, zostały pozbawione głów..

statuła statuła1

statuła2 statuła3

Powyższe screeny pochodzą z podlinkowanego materiału. Napis: Historyczne  figury bezpieczne, po usunięciu do renowacji, dzień wcześniej.

statuła4

Autorka filmu przywołuje  biblijne proroctwo z Księgi Objawienia, mówiące o represjach czekających tych, którzy odmówią przyjęcia znamienia bestii : Obj. 20:4
4. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.

A teraz jeszcze dziwniejsza koincydencja, o której wspomina Autorka filmu, mianowicie o filmie animowanym, z roku 2012, który predyktywnie pokazuje zapowiedź wydarzeń.
jest to film pt. I pet goat, przedstawiający postać antychrysta i różnych wydarzeń. Jednym z nich jest  wydarzenie, związane właśnie z katedrą Notre-Dame, która płonie:

Autorka uważa, że postać z kreskówki jest ‚podobna’ do Jezusa (Jego spopularyzowanego wyglądu), i że w rzeczywistości ta postać może przybrać taki zwodniczy (mistyczny, new age-owski wygląd, co zwiedzie tych chrześcijan, którzy są w stanie letniości.

statuła7

Na filmie widzimy sekwencję , pokazująca ujęcie, gdzie za postacią antychrysta pojawia się katedra, bardzo podobna do tej Notre -Dame i jej zawalenie iglicy.

Oto screeny tej sekwencji filmu z roku 2012 , w porównaniu ze zdjęciami ze zdarzenia w roku 2019.

statuła12 statuła11
Autorka wyraża sugestię, że na świecie dzieją się coraz dziwniejsze rzeczy i ta tendencja będzie się nasilać, a jako wierzący musimy pamiętać o rozgrywającej się niewidzialnej batalii o nasze dusze, gdyż jak jest  napisane: Efez. 6:12-17
12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.
13. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się,
14. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości
15. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju,
16. A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego;
17. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.

To czego chce nieprzyjaciel, to aby człowiek zaparł się  Chrystusa, aby poddał Go w wątpliwość, to batalia o dusze.*

To wszystko, co się stało, co się dzieje i co ma się stać, zostało już przepowiedziane w Biblii,  to Bóg jest Zwycięzcą, żadna grupa ludzi, ani super-ludzi, ani nie-ludzi, ani hiper- mocy nie jest w stanie wygrać ze Stwórcą i zmienić Jego plany, które objawił  człowiekowi, więc zachęcam jak zawsze do czytania Bblii i pokładania zaufania w Stwórcy, i Jego obietnicach:

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.Jan. 3:16

*************************************************************

*1 Jan. 2:22-28
22. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna.
23. Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca.
24. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu.
25. A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny.
26. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą.
27. Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie.
28. A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.