Archiwum miesiąca: październik 2017

Duzi, wielcy i najwięksi, czyli .. część II

– zapraszam na kontynuację materiału dokumentalnego, o Skamieniałych Tytanach i ich wizualnym świadectwie, potwierdzającym prawdziwość historii świata, objawionej przez Stwórcę w Jego Słowie -Biblii , oraz w źródłach  takich,  jak na przykład Księga Henocha, a także w przetrwałych do czasów współczesnych legendach ludów, które zamieszkiwały i zamieszkują tereny, gdzie znajdują się te gigantyczne artefakty. Lokalizacja jest podana na fotografiach.
tytani-dwa tytani-dwa1

tytani-dwa2 tytani-dwa3

tytani-dwa4

tytani-dwa5 tytani0dwa6

tytani-dwa7tytani-dwa8

tytani-dwa9

tytani-dwa10tytani0dwa11

tytani-dwa12

tytani-dwa13tytani-dwa14

tytani-dwa15

tytani-dwa16

tytani-dwa17tytani-dwa18

tytani-dwa19tytani-dwa20

cdn.

Duzi, wielcy i najwięksi, czyli ..

.. prawdziwy, jakże przedziwny, pradawny i przerażający przedpotopowy świat, którego nie da się ukryć  przed oczami dociekliwych, bo jest to świat , jak się okazuje – w skali makro!
Goście mojego bloga mieli już okazję prześledzić materiały,  zawierające artefakty w postaci małych szkielecików, tych zmumifikowanych, a także żywych istot, ale tym razem będziemy mieli okazję sami poczuć się, jak Gulliver w krainie wielkoludów, i to o takich gabarytach,  o których mowa w  Księdze Henocha, a czytającym o tym może zapierać dech z przejęcia, bo zobaczyć kolosalnego kolosa, wielkiego jak góra, to nie lada wyzwanie dla ucywilizowanego umysłu i wyobraźni; człowieka współczesnego.
Ponieważ obraz mówi sam za siebie, zapraszam na n/w materiał, przy oglądaniu którego wystarczy po prostu patrzeć uważnie.i jak to , już na filmie, skąd pochodzą materiały jest zaznaczone, ( a co sparafrazuję)  nie poddawać się presji współczesnej dogmatyki o tym, jak postrzegać świat, aby nie być posądzonym o bycie nienaukowym, bo nie potrzebujemy do tych obserwacji mieć ‘akademickich tytułów’. Nauka naturalna opiera się bowiem, między innymi,  na bezpośredniej obserwacji i testowaniu tego, co obserwujemy za pomocą własnych zmysłów, oraz na wyciąganiu wniosków, bez ograniczeń narzuconych obowiązującą doktrynologią, oficjalnej tak zwanej nauki.

Poniżej przykłady z materiału filmowego:

góry-twarze

góry-twarze1

góry-twarze2

góry-twarze3

góry-twarze4

góry-twarze5

góry-twarze6

góry-twarze7

góry-twarze8

góry-twarze9

góry-twarze10

góry-twarze11

góry-twarze12

góry-twarze13

Góra zwana Devil’s Tower, znana z również z hollywoodzkiej produkcji o spotkaniach III stopnia, oficjalnie składająca się ze słupów bazaltowych, powstałych z wystygłej lawy –  a na co wygląda naprawdę? Rzeczone ‘słupy bazaltowe’ przypominają formację komórek drzewnych, oczywiście są ogromne – bo przedpotopowe drzewa też takie były.

c.d.n.