Archiwum miesiąca: wrzesień 2017

Panna i czerwony smok?..

Zbliża się data 23.09.2017, dość często omawiana w internetowych kuluarach, jako potencjalnie obciążona pewnymi dość katastroficznymi wydarzeniami,  mającymi konotacje biblijne, ale nie tylko, bo jak się okazuje, obok tych ekscytujących zapowiedzi oraz różnych wydarzeń, o których wieści dochodzą z wielu zakątków świata, i w naszym kraju są zapowiadane działania, które swym charakterem, a także nazwą, mogą przywoływać pewne niepokojące skojarzenia – (w tym miejscu miał być wklejony  link do tych zapowiedzi, ale okazuje się, że link zniknął).

Wracając do w/w daty, zapowiadane jest  takie ułożenie konstelacji, któremu badacze biblijnych zapowiedzi, przypisują wypełnienie proroctwa zapisanego w 12 rozdziale Księgi Objawienia;  12:1-2
1. I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd;
2. A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.

Graficznie wygląda to tak:

wrzesień-virgo

(źródło w opisie filmu)

Na w/w obrazku jest też adnotacja, ze takie wydarzenie ma miejsce raz na 7000 lat, czyli dla wierzących w świat stworzony przez Stwórcę, to info, iż wydarzenie tego rodzaju ma miejsce po raz pierwszy.

W 3 wersecie 12 rozdziału Księgi Objawienia,  mamy informację, która wskazuje na to, że oprócz tego szczególnego ułożenia gwiazd na firmamencie, ma się ukazać jakiś dodatkowy znak, i będzie nim ‘rudy ( w grece kolor: czerwony) smok:’.

Obj.:3. I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;

Czy zatem coś takiego, co przypominałoby taki znak można już może zobaczyć?  Otóż okazuje się, że tak, i to od dłuższego czasu, na stellarium można było obserwować, używając funkcję podczerwieni, tajemniczy obiekt, mogący wyglądać jak paszcza czerwonego smoka, z nozdrzami , czy też oczami,  który obecnie jest na stellarium częściowo zakryty czarnym prostokątem.
wrzesień-reddtagon-częściowozakruyu

(źródło w opisie filmu)

A tak wygląda ten ‘obiekt’ w podczerwieni , bez tego czarnego prostokąta, z materiału  udostępnionego na You Tube w 2014 r.:

wrzesien-reddragon

Niektórym kojarzy się ten ‘obiekt’, z widywanym na całym świecie ‘obiektem’, zwanym Nibiru lub plabetą X.

wrzesień-nibiru

Poniżej ‘ obiekt’ bez podczerwieni, pokazany w przeglądarce SkyView:

wrzesień- skyView

(źródło w opisie filmów)

Taka dygresja: Nie wiadomo, czy to częściowe zakrycie, które obecnie ma miejsce, wynika z niedbalstwa konstruktorów programu stallarium, oraz zwyczajowych już niedoróbek, do jakich dopuszcza się NASA, czy to zakrycie celowo jest  takie, aby jednak widzieć małe-co-nieco?

Podążając za dalszymi proroczymi biblijnymi zapowiedziami, czytamy:

Księga Objawienia 12; 4. A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.
5. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.
6. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Czyli: Czerwony smok chce pożreć dziecię – na firmamencie wygląda to tak, że wędrująca gwiazda zwana przez współczesnych ‘planetą’ Jowisz, jest umiejscowiona w taki sposób, że symbolizuje dziecko wychodzące z łona, a czerwony smok znajduje się tuż przed Jowiszem.

Przechodzimy teraz do dalszej zapowiedzi z Księgi Objawienia 12:
Obj. 12:7-17
7. I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,
8. Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.
9. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.
10. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.
11. A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.
12. Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.
13. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka.
14. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża.
15. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał,
16. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.
17. I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.

Z wersetu 17 wynika, że wierzący w Jezusa Chrystusa będą w poważnych tarapatach..

Co zatem jest zapowiadane jeszcze?
Autor materiału filmowego sugeruje, że następnymi wydarzeniami, które niewątpliwie mogą wstrząsnąć cała populacją ludzką, mogą być te, a których Biblia mówi, że będzie to totalne zwiedzenie*, które tez już od dawna są zapowiadane w filmach sf. tak zwana Inwazja ‘obcych’, fałszywa flaga diabelskiej agendy i współpracujących z nią elit.

inwazja

(źródło w opisie filmu)

Tak zwani ‘obcy’ , w rzeczywistości nie są ‘kosmicznymi braćmi’, z ‘przestrzeni kosmicznej’, ale bytami duchowymi, z innego wy miaru, niż nasz fizyczny.Nie są również przyjaźnie nastawieni do ludzkości. Byłoby to zgodne z tym, co powiedział swego czasu Werner von Braun , swojej współpracownicy Carol Rosin, o czym już na moim blogu  wpominałam, ale przede wszystkim byłoby to wypełnienie biblijnej zapowiedzi, o wielkich znakach i rzekomych cudach, i podstępnych oszustwach mocy nieprawości, czynionych przez tajemną moc. Z tymi mocami, jak się okazuje już od co najmniej 300 lat współpracuje Watykan, a w swych archiwach posiada dokumenty, które nie zostały udostępnione nawet na prośbę byłego prezydenta USA J. Cartera.

vatican-ufo1

vatican-ufo

watykan-obcy

(źródło w opisie filmu)

W materiale znajdujemy wypowiedzi, które wstrząsają dotychczasowym pojęciem o Drugiej Osobie Trójcy – gdyż sugerowane jest (przez wymienionego Padre Corrado Balducci), iż to jest nie tylko Syn Człowieczy, ale również Dziecko – uwaga:  innych gatunków, czyli, wygłoszona jest sugestia, że Pan  Jezus Chrystus może być ‘alien being’ – bytem z gatunku obcych (sic!), którzy nie zgrzeszyli, jak onegdaj Adam i Ewa..

watykan-alien-Jesus

Mimo ostrzeżeń  badaczy zajmujących się fenomenem UFO przez wiele dekad (wymienieni z nazwiska w materiale) sugerujących, że tak zwane UFO, to demoniczne byty z innych wymiarów, Watykan chce wierzyć, że sa to ‘przyjacielsscy komiczni bracia’, którzy ‘lepiej rozumieją ewangelię, niż rodzaj ludzki, z papieżem włącznie’. Autor filmu  jest przekonany, że ten kontakt bytów ‘obcych’ z Watykanem jest  aktualny, bo są tego dowody. Większość z tych kontaktów to domena wielkiej tajemnicy Watykanu, skrzętnie ukrywanej przed zwykłymi wiernymi, ale Akademia Naukowa Watykanu organizuje konferencje i spotkania dla naukowców, przygotowując swój establiszment, do nowego ‘kosmicznego’ paradygmatu.
Autor filmu gorąco namawia do zrewidowana wiary w autorytety, które prowadzą na manowce kosmicznego zwiedzenia.

Wracając do wcześniej omawianych fragmentów Księgi Objawienia; niektórzy interpretatorzy sugerują również że owy znak porwania dziecięcia do tronu ( werset 5.) -to symbol pochwycenia wierzących – Ciała Chrystusa, którego Głowa -Chrystus już jest w niebie. Oznaczałoby to pochwycenie przed mającym nastać  wielkim uciskiem. Brana jest tu również pod uwagę przypowieść o pannach mądrych i głupich, które oczekiwały  Oblubieńca, wszystkie się zdrzemnęły, ale jak podaje  Ewangelia Mateusza. 25:6
6. Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie.

Powinniśmy jednak też wziąć w tym miejscu pod uwagę,  jeszcze jedną istotną zapowiedź biblijną:

2 Tes. 2:2-14
2. Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański.
3. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia,
4. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.
5. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem?
6. A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie.
7. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola.
8. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego.
9. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów,
10. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.
11. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,
12. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.
13. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę.
14. Do tego też powołał was przez ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Na świecie, obok mega katastrof, i wieści wojennych, coraz więcej pojawia się takich rzeczy, które sprawiają, że ludzie przecierają oczy ze zdumienia i nie wiedzą jak je nawet nazwać.

Oto przykład z ostatnich wydarzeń na Kamczatce, gdzie wybuchł wulkan Żupanowski
wulkan

wulkan2

wulkan3

Tajemnicza kula, zwana ‘gwiazdą śmierci’, bo przypomina tę z ‘Gwiezdnych Wojen’, nagle się otwiera od spodu, po czym blednie, staje się przezroczysta, i znika.

Technologia, która wybiega przed znaną powszechnie, w sposób, w jaki trudno przeciętnemu człowiekowi sobie wyobrazić wychodzi z ukrycia. Na przykład tutaj jest mowa między innymi o takiej, dzięki której ogromne obiekty-statki są niewidoczne, bo stają się przezroczyste (materiał w j. angielskim), bardzo podobnie, jak ta kula, która nagle zniknęła podczas wybuchu wulkanu.
Pan Jezus ostrzegł, że po wydarzeniach takich ,jak wojny, wieści wojenne, głód,mór, trzęsienia ziemi, nienawiść do wierzących w Chrystusa, o których mowa w Ewangelii 24 1-28, nastąpią wydarzenia wstrząsające niebem: Mat. 24:29-51

29. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone.
30. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą,
31. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.
32. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
33. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.
34. Zaprawdę powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
35. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
36. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.
37. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
38. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,
39. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.
40. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
41. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
42. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.
43. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego.
44. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.
45. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?
46. Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.
47. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.
48. Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem,
49. I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami,
50. Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna.
51. I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Czuwajmy więc, obserwujmy i nie dajmy się zwieść.

 

P.s.

W temacie  spadających  gwiazd polecam film  o spadających kulach.

Tak się tez składa, że gotowa jest  już replika  Arki Noego, gdzie mieści się muzeum.

Znamię Bestii..

Jak blisko jesteśmy czasów, do których od  ok. 20 lat przygotowuje się grupa ludzi, będących freeganami,  i która w poniższym filmie, dzieli się swymi doświadczeniami w radzeniu sobie poza systemem monetarnym, uzasadniając swój wybór przepowiednią z kart Biblii, o  tak obecnie już  aktualnym przesłaniu , iż jak to zobaczymy, daje to do myślenia ludziom nawet niewierzącym, lub innej wiary, niż wiary chrześcijańska, przy czym paradoksalnie  – nie wszyscy ci, którzy utożsamiają się z wiarą chrześcijańską, chcą zmierzyć się z tym dosłownym przesłaniem Biblii, o którym mowa.. Polecam ten materiał do przemyśleń każdemu, gdyż  to prorocze przesłanie Biblii,będzie dotyczyło każdego, kto chcąc czy nie chcąc, jest uwarunkowany koniecznością dokonywania, nawet najbardziej podstawowych zakupów, czy sprzedaży, podczas gdy nie będzie to już możliwe, bez przyjęcia  ‘znamienia – czipa, czy cokolwiek innego to będzie’, do  dokonywania tych transakcji bezgotówkowo. Wtedy  każdy z nas będzie musiał dokonać wyboru, który będzie kosztował dosłownie życie, a co to dokładnie oznacza, jest kwestią, która, jak się okazuje dotyczy czegoś więcej, niż możliwości zapewnienia fizycznego przetrwania.

Temat czipowania został też już poruszony  na moim blogu, w temacie pt.: Blisko coraz bliżej..

Wielki Reset?.. cz.2

Były pracownik NASA David Beverly, który pracował dla nich 12 lat,  biorąc udział w ‘Misjach NASA’, w różnych częściach świata,  i w stacji McMurdo na Antarktydzie, opracowywał tam technologie, związane z urządzeniami zwanymi ‘pole-world-spacecraft‘ . (Wtedy jeszcze nie wiedział, że takie coś, jak ‘pole-world-spacecraft‘  nie istnieje). W materiale tutaj, dzieli się naprawdę niezwykłymi informacjami, między innymi , iż cała idea, ‘wszechświata’ opartego na teorii heliocentrycznej, to elementy w grze, przygotowane pod wielkie zwiedzenie, wielkie oszustwo, które już ma miejsce, my wszyscy urodziliśmy się pod jego wpływem.

Umysły ludzi są programowane od dziecka, na przyjęcie tego kłamstwa o ‘inwazji obcych’ z ‘kosmosu’. Filmy takie jak Interstellar, to przekaz spirytualny, duchowe zwiedzenie, ale to widzą ci, którzy mają duchowe poznanie do rozróżniania pomiędzy prawdą a kłamstwem. Dowiadujemy się też, że jeśli oglądamy filmy, gdzie są morderstwa i przemoc, to nieświadomie uczestniczymy w tym rytuale zła, o ile świadomie nie odrzucimy tego, czyli o ile świadomie nie odetniemy się od tego duchowego zła.  Tak zakłada doktryna lucyferiańska. (Najlepiej nie oglądać takich rzeczy.) Chrześcijanin wie, że jedynym Imieniem, które ma moc nad wszelkim złem i magią, jest imię Syna Boga Ojca: Jezus. Jeszua (ישוע) (ang. Yeshua) – tak brzmi imię naszego Zbawiciela w języku hebrajskim. 

David Beverly wspomina też o ciekawej kwestii, mianowicie, zaćmienie słońca , które miało miejsce 21. 08.br nie zostało zapowiedziane,  w 2012 przez Griffith Observatory, podczas gdy, zostało zapowiedziane te, które ma mieć miejsce dopiero w 2071 roku, jako kolejne całkowite zaćmienie słońca, od 1992 roku. Nie ma żadnej wzmianki o totalnym zaćmieniu słońca, które miało mieć miejsce już po 5 latach i przecinało Stany Zjednoczone na dwie części.
Zagadkowe, prawda? Ale w rym momencie przestaje dziwić info, że to zaćmienie słońca to projekt BLUE-BEAM, czyli fałszywe zaćmienie słońca.

Poniżej info z 2012 roku, z Griffith Observatory:

zaćmienie -gazeta

zaćmienie-gazeta1

David Beverly, jako  człowiek wierzący w Boga objawionego w Biblii, nadmienia też, że szatan chcąc ‘wstąpić na wyżyny Boże i być ‘jak Bóg‘, chce Boga podrabiać, na przykład Bóg ma swoich proroków, a diabeł swoich: – prasę i media. Następnie mówi , że uczestniczący w tym zaćmieniu słońca (materiał został nagrany przed tym wydarzeniem), będą oddawać hołd Lucyferowi, poprzez ten rytuał, jaki ma miejsce. Wielu zrobi to nieświadomie, ale też dla wielu to wydarzenie będzie świadomą ‘ ustawką’, celebracją i oddaniem hołdu słońcu i bóstwu zła, które się pod symbolem słońca kryje. Brak świadomego sprzeciwu wobec takiego, (jak i każdego innego rytuału) jest równoznaczny z uczestnictwem w nim.

Jest to człowiek świadomy  oszustwa w kwestii tego co wywołuje zaćmienia, i że to coś, co pokazuje NASA, ( w modelu heliocentrycznym – księżyc jako ‘czarny dysk, nie ma żadnego sensu, oraz pokazywany ‘cień księżyca’, też nie ma w tym modelu sensu, bo powinien wtedy być znacznie większy, zgodnie z prawem fizycznym padania światła i cienia.
David Beverly dokonał również własnych poszukiwań w kwestii kształtu ziemi i jest przekonany, iż ziemia jest płaszczyzną, w zamkniętym systemie. (16.41 minuta). Zachęca do własnych poszukiwań w tym temacie.

Nota bene podobnego odkrycia dokonał swego czasu rosyjski naukowiec, fizyk: Boris Bojarszinow . W tym materiale, m.innymi się zastanawia, co by zrobili ci wszyscy naukowcy z uniwersytetów takich i siakich, gdyby wydało się, że ziemia jest płaska?, – w wolnym tłumaczeniu : musieliby pójść wsie na zielona trawkę.. Mówi też, że takie pieniądze, jakie mają do dyspozycji ( ci od ‘kosmosu’), to wsio pokazać można, każdemu.  Daje przykład jednego znajomego ( towarzysza),  takiego  uczciwego ( jakim sam chciałby, jak stwierdził być), który ma zamiar podać  akademię nauk do sądu za to, że  podaje nieprawidłową tablicę mnożenia). A na końcu mówi, że też mu trzeba powiedzieć prawdę: -ziemia jest płaska, jak blin, (bliny to takie placki podobne do ziemniaczanych, tylko na słodko z jabłkami, – oczywiście w kształcie płaskie, jak to placki).

płaskaja-kak-blin

płaskaja-kak-blin.1JPG

Wracając do tematu totalnego zaćmienia słońca; Na elementy, podobne do oddawania hołdu przy  okazji koronacji takiego, czy innego bóstwa, możemy się natknąć słuchając przykładowo tej relacji , gdzie pracownica NASA, oczywiście z odpowiednim tytułem naukowym, mniej więcej od 4 minuty 19 sec.;rozwodzi się emfatycznie nad ‘piękną perłową koroną, która będzie mgliście wieńczyć słońce, podczas gdy dookoła pięknie zacznie się ściemniać’, i gdy nastanie mrok wszyscy zaczną szaleć..’ (słychać w tle okrzyki), bo kamera robi najazd na czarne niebo, a pani mówi, że powinno być widać ‘ Jowisz, Merkury, Mars i Wenus, a wszystko to dzieje się na nocnym niebie, które jest za dnia, a to jest niezwykłe, niezwykłe odczucie’.  Oprócz tego materiał zawiera jeszcze inne rewelacje, w ramach ‘osiągnięć technologicznych’, które można podziwiać – jak zwykle- na filmikach CGI, czyli jako mniej lub bardziej udane produkcje grafików komputerowych NASA. Pani pracuje w programie Solar Probe Mission, czyli, jak sama nazwa wskazuje,  zamierzenia dotyczą penetracji korony słońca, co w modelu kopernikańskim wygląda na nie lada wyczyn, któremu, w moim odczuciu, będzie mógł sprostać reżyser co najmniej formatu Stanleya Kubricka. (Tak przy okazji , z komentarzy pod filmem wynika, iż może nurtować fakt posiadania technologii ‘lotu w kierunku słońca’, skoro wcześniej przyznano się, że technologia z lat  60-tych ‘lotu na księżyc’ została zagubiona..)

Podsumowująco rodzi się pytanie: Czy to Totalne zaćmienie słońca w wydaniu Magów ekranu blue-beam, było preludium do wydarzeń o  równie totalnej skali?  Otóż niestety chyba raczej tak, gdyż w tym samym jeszcze dniu,  nastąpiło duże trzęsienie ziemi we Włoszech w Ischii. 

Wybrzeże Anglii  nawiedziła ‘dziwna mgła’ od morza, ponad 238 osób musiało być poddanych ‘odtruciu’. Nomen omen, informacje o tym, podaje czasopismo The Sun..(słońce).

Czyżby mogło mieć to jakiś związek z doświadczeniem, które podczas zaćmienia słońca, wykonała NASA, posyłając w kierunku stratosfery balony wypełnione jakimiś ..bakteriami?..

Totalna powódź nawiedziła również  cały Teksas,  to co się tam dzieje trudno opisać słowami..

A oto namiastka ‘widoków’, jak z filmu sf, z w/w materiału od 3 minuty, 52 sec.:

powódźtexas-ognienaniebie

powódźtexas-ognienaniebie1

Do wschodniego wybrzeża Ameryki zbliża się olbrzymi huragan Irma, a przewidywania jego kierunku są niepokojące zarówno dla mieszkańców Florydy, jak i Nowego Jorku, o przybrzeżnych wyspach nie wspominając..

W tym materiale jest mowa o huraganach, które zbliżają się  od strony wschodniej i zachodniej Ameryki Północnej, i są wywołane przez HARP, od strony Antarktydy.

huragan-Irma1

Los Angeles w ogniu:

losangelesfire

No a co słychać  na naszym podwórku?

Też nie możemy narzekać na brak elektryzujących wieści, bo jeśli potwierdzi się to, o czym mowa w materiale zatytułowanym: Awaria elektrowni atomowej w Belgii ? Radioaktywna chmura zmierza do Polski ?, to chyba jest się czego obawiać, zważywszy na to, co przeszliśmy swego czasu w związku z awarią w Czarnobylu. Jakkolwiek na razie jesteśmy uspokajani, to jednak tarczyca nie kłamie, przynajmniej moja, bo ją odczułam w niedzielny poranek*, ( nie wiedziałam  jeszcze wtedy, że zdarzyła się awaria).

*Dopisane  ( 6.09.br)
Otóż, jak ponownie informuje w tym kolejnym materiale Użytkownik z you tube,  o awarii w Belgii, iż nie wykluczone, że był to tylko taki ‘test i heca‘, a Użytkownik ten wspomina jeszcze, iż napromieniowani jesteśmy tak, czy owak, przy okazji nieprzerwanych testów, jakie są na nas, głównie bez naszej świadomości i wiedzy, w ramach różnych ‘hec’ wykonywane, więc postanowiłam nie złościć się na moją tarczycę, bo ona zdaje się nie jest tutaj głównym winowatym, gdyż mogłoby to jedynie oznaczać, iż moja tarczyca również przeprowadziła na mnie test, akurat w tym samym czasie, czego jednak nie traktuję w kategoriach hecy, ani nawet  ‘zbiegu okoliczności’.
A być może nawet, maczał w tym swoje niehumanoidalne paluchy komputer, o demonicznym akronimie, o którym też mowa w/w materiale?, -co by mogłoby , przynajmniej częściowo, tłumaczyć ten niefortunny i zwodniczy nomen-omen.