Archiwa tagu: nibiru

Panna i czerwony smok?..

Zbliża się data 23.09.2017, dość często omawiana w internetowych kuluarach, jako potencjalnie obciążona pewnymi dość katastroficznymi wydarzeniami,  mającymi konotacje biblijne, ale nie tylko, bo jak się okazuje, obok tych ekscytujących zapowiedzi oraz różnych wydarzeń, o których wieści dochodzą z wielu zakątków świata, i w naszym kraju są zapowiadane działania, które swym charakterem, a także nazwą, mogą przywoływać pewne niepokojące skojarzenia – (w tym miejscu miał być wklejony  link do tych zapowiedzi, ale okazuje się, że link zniknął).

Wracając do w/w daty, zapowiadane jest  takie ułożenie konstelacji, któremu badacze biblijnych zapowiedzi, przypisują wypełnienie proroctwa zapisanego w 12 rozdziale Księgi Objawienia;  12:1-2
1. I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd;
2. A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.

Graficznie wygląda to tak:

wrzesień-virgo

(źródło w opisie filmu)

Na w/w obrazku jest też adnotacja, ze takie wydarzenie ma miejsce raz na 7000 lat, czyli dla wierzących w świat stworzony przez Stwórcę, to info, iż wydarzenie tego rodzaju ma miejsce po raz pierwszy.

W 3 wersecie 12 rozdziału Księgi Objawienia,  mamy informację, która wskazuje na to, że oprócz tego szczególnego ułożenia gwiazd na firmamencie, ma się ukazać jakiś dodatkowy znak, i będzie nim ‘rudy ( w grece kolor: czerwony) smok:’.

Obj.:3. I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;

Czy zatem coś takiego, co przypominałoby taki znak można już może zobaczyć?  Otóż okazuje się, że tak, i to od dłuższego czasu, na stellarium można było obserwować, używając funkcję podczerwieni, tajemniczy obiekt, mogący wyglądać jak paszcza czerwonego smoka, z nozdrzami , czy też oczami,  który obecnie jest na stellarium częściowo zakryty czarnym prostokątem.
wrzesień-reddtagon-częściowozakruyu

(źródło w opisie filmu)

A tak wygląda ten ‘obiekt’ w podczerwieni , bez tego czarnego prostokąta, z materiału  udostępnionego na You Tube w 2014 r.:

wrzesien-reddragon

Niektórym kojarzy się ten ‘obiekt’, z widywanym na całym świecie ‘obiektem’, zwanym Nibiru lub plabetą X.

wrzesień-nibiru

Poniżej ‘ obiekt’ bez podczerwieni, pokazany w przeglądarce SkyView:

wrzesień- skyView

(źródło w opisie filmów)

Taka dygresja: Nie wiadomo, czy to częściowe zakrycie, które obecnie ma miejsce, wynika z niedbalstwa konstruktorów programu stallarium, oraz zwyczajowych już niedoróbek, do jakich dopuszcza się NASA, czy to zakrycie celowo jest  takie, aby jednak widzieć małe-co-nieco?

Podążając za dalszymi proroczymi biblijnymi zapowiedziami, czytamy:

Księga Objawienia 12; 4. A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.
5. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.
6. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Czyli: Czerwony smok chce pożreć dziecię – na firmamencie wygląda to tak, że wędrująca gwiazda zwana przez współczesnych ‘planetą’ Jowisz, jest umiejscowiona w taki sposób, że symbolizuje dziecko wychodzące z łona, a czerwony smok znajduje się tuż przed Jowiszem.

Przechodzimy teraz do dalszej zapowiedzi z Księgi Objawienia 12:
Obj. 12:7-17
7. I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,
8. Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.
9. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.
10. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.
11. A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.
12. Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.
13. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka.
14. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża.
15. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał,
16. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.
17. I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.

Z wersetu 17 wynika, że wierzący w Jezusa Chrystusa będą w poważnych tarapatach..

Co zatem jest zapowiadane jeszcze?
Autor materiału filmowego sugeruje, że następnymi wydarzeniami, które niewątpliwie mogą wstrząsnąć cała populacją ludzką, mogą być te, a których Biblia mówi, że będzie to totalne zwiedzenie*, które tez już od dawna są zapowiadane w filmach sf. tak zwana Inwazja ‘obcych’, fałszywa flaga diabelskiej agendy i współpracujących z nią elit.

inwazja

(źródło w opisie filmu)

Tak zwani ‘obcy’ , w rzeczywistości nie są ‘kosmicznymi braćmi’, z ‘przestrzeni kosmicznej’, ale bytami duchowymi, z innego wy miaru, niż nasz fizyczny.Nie są również przyjaźnie nastawieni do ludzkości. Byłoby to zgodne z tym, co powiedział swego czasu Werner von Braun , swojej współpracownicy Carol Rosin, o czym już na moim blogu  wpominałam, ale przede wszystkim byłoby to wypełnienie biblijnej zapowiedzi, o wielkich znakach i rzekomych cudach, i podstępnych oszustwach mocy nieprawości, czynionych przez tajemną moc. Z tymi mocami, jak się okazuje już od co najmniej 300 lat współpracuje Watykan, a w swych archiwach posiada dokumenty, które nie zostały udostępnione nawet na prośbę byłego prezydenta USA J. Cartera.

vatican-ufo1

vatican-ufo

watykan-obcy

(źródło w opisie filmu)

W materiale znajdujemy wypowiedzi, które wstrząsają dotychczasowym pojęciem o Drugiej Osobie Trójcy – gdyż sugerowane jest (przez wymienionego Padre Corrado Balducci), iż to jest nie tylko Syn Człowieczy, ale również Dziecko – uwaga:  innych gatunków, czyli, wygłoszona jest sugestia, że Pan  Jezus Chrystus może być ‘alien being’ – bytem z gatunku obcych (sic!), którzy nie zgrzeszyli, jak onegdaj Adam i Ewa..

watykan-alien-Jesus

Mimo ostrzeżeń  badaczy zajmujących się fenomenem UFO przez wiele dekad (wymienieni z nazwiska w materiale) sugerujących, że tak zwane UFO, to demoniczne byty z innych wymiarów, Watykan chce wierzyć, że sa to ‘przyjacielsscy komiczni bracia’, którzy ‘lepiej rozumieją ewangelię, niż rodzaj ludzki, z papieżem włącznie’. Autor filmu  jest przekonany, że ten kontakt bytów ‘obcych’ z Watykanem jest  aktualny, bo są tego dowody. Większość z tych kontaktów to domena wielkiej tajemnicy Watykanu, skrzętnie ukrywanej przed zwykłymi wiernymi, ale Akademia Naukowa Watykanu organizuje konferencje i spotkania dla naukowców, przygotowując swój establiszment, do nowego ‘kosmicznego’ paradygmatu.
Autor filmu gorąco namawia do zrewidowana wiary w autorytety, które prowadzą na manowce kosmicznego zwiedzenia.

Wracając do wcześniej omawianych fragmentów Księgi Objawienia; niektórzy interpretatorzy sugerują również że owy znak porwania dziecięcia do tronu ( werset 5.) -to symbol pochwycenia wierzących – Ciała Chrystusa, którego Głowa -Chrystus już jest w niebie. Oznaczałoby to pochwycenie przed mającym nastać  wielkim uciskiem. Brana jest tu również pod uwagę przypowieść o pannach mądrych i głupich, które oczekiwały  Oblubieńca, wszystkie się zdrzemnęły, ale jak podaje  Ewangelia Mateusza. 25:6
6. Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie.

Powinniśmy jednak też wziąć w tym miejscu pod uwagę,  jeszcze jedną istotną zapowiedź biblijną:

2 Tes. 2:2-14
2. Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański.
3. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia,
4. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.
5. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem?
6. A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie.
7. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola.
8. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego.
9. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów,
10. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.
11. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,
12. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.
13. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę.
14. Do tego też powołał was przez ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Na świecie, obok mega katastrof, i wieści wojennych, coraz więcej pojawia się takich rzeczy, które sprawiają, że ludzie przecierają oczy ze zdumienia i nie wiedzą jak je nawet nazwać.

Oto przykład z ostatnich wydarzeń na Kamczatce, gdzie wybuchł wulkan Żupanowski
wulkan

wulkan2

wulkan3

Tajemnicza kula, zwana ‘gwiazdą śmierci’, bo przypomina tę z ‘Gwiezdnych Wojen’, nagle się otwiera od spodu, po czym blednie, staje się przezroczysta, i znika.

Technologia, która wybiega przed znaną powszechnie, w sposób, w jaki trudno przeciętnemu człowiekowi sobie wyobrazić wychodzi z ukrycia. Na przykład tutaj jest mowa między innymi o takiej, dzięki której ogromne obiekty-statki są niewidoczne, bo stają się przezroczyste (materiał w j. angielskim), bardzo podobnie, jak ta kula, która nagle zniknęła podczas wybuchu wulkanu.
Pan Jezus ostrzegł, że po wydarzeniach takich ,jak wojny, wieści wojenne, głód,mór, trzęsienia ziemi, nienawiść do wierzących w Chrystusa, o których mowa w Ewangelii 24 1-28, nastąpią wydarzenia wstrząsające niebem: Mat. 24:29-51

29. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone.
30. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą,
31. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.
32. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
33. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.
34. Zaprawdę powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
35. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
36. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.
37. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
38. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,
39. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.
40. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
41. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
42. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.
43. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego.
44. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.
45. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?
46. Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.
47. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.
48. Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem,
49. I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami,
50. Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna.
51. I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Czuwajmy więc, obserwujmy i nie dajmy się zwieść.

 

P.s.

W temacie  spadających  gwiazd polecam film  o spadających kulach.

Tak się tez składa, że gotowa jest  już replika  Arki Noego, gdzie mieści się muzeum.

Przebudzator – czerwone niebo..

Zanim zaprezentuję część 5 materiału w odcinkach ( za siedmioma górami ..)  , zapraszam na kolejny Przebudzator – pt.  czerwone niebo.., skłaniający, jak mam nadzieję,  do zastanowienia się nad  jak najbardziej aktualnymi wydarzeniami, związanymi ze znakami na niebie, które są coraz częściej obserwowalne, w rożnych częściach świata, jako zjawiska mniej lub bardziej lokalne.

Pasjonujący się produkcjami sf, pamiętają zapewne kultowy serial V-Goście, jeszcze z lat 80-tych, a następnie jego bardziej współczesny remake z 2009 roku, z elektryzującą rolą Anny, jakże sugestywnie zagraną przez  Morenę Baccarin.

Wiedząc już, że to, co pokazuje nam Hollywood  niesie z sobą zawoalowane przesłania, co do wydarzeń, które są reżyserowane poza planami filmowymi, chciałabym zwrócić uwagę na podobieństwa w tym , co pokazano w/w serialu, a tym, co jest ostatnimi czasy fotografowane przez różnych obserwatorów.

Poniżej zdjęcia z serialu V- Goście:

redsky-Vscene

redsky-Vgoscie

(źródło podane w screenach).

A teraz zobaczmy zdjęcia ze świata realnego, zrobione w Brazylii , przy okazji mała ciekawostka, taki zbieg okoliczności,- Morena Baccarin też pochodzi z Brazylii.

redsky-brasil1

redsky-brasil( źródło podane w opisie screenu)

kolejnym zawoalowanym  filmowym przekazem może być przykład death-star: gwiazdy śmierci, w kultowej produkcji Gwiezdne wojny.

Tak wygląda ona na filmie:

starwars2

źródło podane w screenie

A tak wygląda to, co zostało sfotografowane na niebie, przez obserwatorów:

nibiru

źródło podane w screenie

– i tutaj, zdjęcie zrobione na południowym wybrzeżu Australii ( w zestawieniu z prezentowaną filmową  gwiazdą śmierci, autor filmu sugeruje tu, że nibiru jest sztucznym tworem, gigantycznym  statkiem kosmicznym:

starwars

źródło podane w screenie.

Cokolwiek to jest, nie wygląda naturalnie, prawda?

W każdym razie, opinia publiczna jest powoli oswajana z ewentualnością, że nie jesteśmy ‘sami’, i całkiem możliwe, że być może czeka nas w bliżej nieokreślonym czasie jakiś kontakt*, z gwiezdnymi wojnami w tle**, skoro Hollywood  w  jednej ze swych najnowszych produkcji sf. przedstawia nam taką propozycję, w filmie pod , wiele mówiącym tutułem: Arrival / przybycie, przylot( tytuł w j. polskim tego filmu: Nowy Początek.

* Oficjalnie wspomina o tym, że widział ufo wyglądające , jak księżyc (możliwe to był ten obiekt zwany nibiru?) były pilot byłego prezydenta państwa zza Wielkiej Wody tutaj. 

** O tym napiszę w kolejnym temacie o mapach.

Mamy tam do czynienia z symboliką, do której zdążyliśmy już przywyknąć w filmach z gatunku science-fiction, gdzie  science: nauka powinna być traktowana  dokładnie tak, jak jest przedstawiana z  określeniem – fiction: fikcja,  ale za to symbolika pokazuje tam dokładnie to, co udaje  ten pseudo-naukowy kamuflaż.

Popatrzmy na rodzaj ‘pisma’, którym posłużono się w ‘dialogu’ z ‘obcymi’ -(heptapodami***):

*** nazwa ‘obcych’ z filmu Arrival, popatrzmy i posłuchajmy tutal. i tutaj.

Arrival3

– to przypomina takie starożytne zagadki:

arribal-serpent

źródło

-a tutaj mamy też bardzo konkretny przekaz:

Arrival5

źródło

Mamy też odnośnik, do gwiazdy, znanej już w starożytności:

Ariival

źródło w opisie do screena.

A oto autor opowiadania, na kanwie którego powstał film, w ciekawej kompilacji z plakatem, który  jest bardzo wymowny, przypomina bowiem układ na mapie Kobayashiego, sprzed .. tysiąca lat!:

arrival4

mapa-Kobayashi

Mapa Kobayashiego

Temat tej mapy został pokrótce omówiony tutaj ( a w następnym odcinku o mapach, jeszcze o niej  napiszę.:

 

Strasznych widoków i znaków ogromnych z nieba c.d , po raz kolejny i..

.. pewnie nie ostatni, w ramach prezentacji, a także powtórki i przypomnienia o zapowiedziach nadchodzących wydarzeń, które dotyczą ludzkości, oraz wszelkiego innego stworzenia, w tym i takiego, o których ludzkość wolałaby myśleć, że nie istnieje, względnie istnieje jeno w bajkach braci Grimm, albo horrorach; ( o tym też więcej przy okazji napiszę); gdyż ostatnimi czasy sporo się dzieje w materii tak zwanej kosmicznej, i są to widoki możliwe do oglądania na własne oczy, więc zachęcam w wolnych chwilach do własnych obserwacji oraz do ewentualnego dzielenia się nimi na moim blogu.

Tych z Gości, którzy znają wzmianki biblijne na ten temat i im wierzą, nie muszę pocieszać i dodawać im odwagi, bo robi to sama Biblia.

O czym jeszcze tam czytamy, a co jest jak najbardziej aktualne w naszych czasach:

Łuk. 21:11
11. I będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy, i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba.
Łuk. 23:30
30. Wtedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas! A do pagórków: Przykryjcie nas!

Łuk. 21:25-26
25. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale.
26. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.

Ci najbogatsi już się do tego przygotowali. Elity mają swoje siedziby ‘ w razie czego’ , głęboko pod górami.
Fundator podziemnych kompleksów przetrwania, dla tych zwyczajniejszych, (ale też nie biednych), zwanych ‘vivos‘,: Robert Vicino stwierdził między innymi, że jedynym możliwym miejscem przetrwania będzie zejście wgłąb, i nie chodzi tu o jakieś przydomowe, płytkie bunkry.( źródło)

Przy tej okazji zachęcam do posłuchania materiału, o którym wspominałam już na blogu wcześniej, o tunelach, wierconych bardzo głęboko pod powierzchnią ziemi, przy użyciu technologii, o których na powierzchni nikomu się nie śniło, a wspominał o tym ich wykonawca Phil Schneider, już nieżyjący, a to, co opowiadał mrozi momentami krew w żyłach, zważywszy na to, z jakimi mieszkańcami tych podziemi bywało mu się zmierzyć, nazwał je  ‘obcymi istotami’, z ‘innych planet’, (co jest naturalnym dla każdego, kto postrzega świat przez pryzmat teorii heliocentrycznej, bo też w celu tego zwiedzenia ta teoria została ludzkości zaimplementowana).

Chrześcijanie natomiast wiedzą, że te istoty istniały z dawien dawna i skąd one się biorą.
Bardzo ciekawą informacją, obok tego, co mówi Biblia oraz Księga Henocha, rzucającą dużo światła na to zagadnienie może być historia człowieka, który został uratowany przez Pana Jezusa ze stanu śmierci.
Materiał nosi tytuł: Jezus ratuje umarłego.

Prześledźmy, jakie jeszcze cudowne wydarzenia nas czekają:

Łuk. 21:27-33
27. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.
28. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.
29. I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa;
30. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko.
31. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże.
32. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie.
33. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.

Poniżej prezentuję kilka bardzo ciekawych, zaobserwowanych w ostatnich miesiącach widoków, którymi  podzielili się obserwatorzy, którym udało się je sfilmować.

nibi-rupinokio

Ten obiekt nazwałam ‘Pinokio’..

nibi-ru12flare

nibi-ru10flare

nibi-ru11flare

nibi-ru9-flary

Autor filmu, gdzie są umieszczone powyższe zdjęcia sugeruje, że czerwone flary nie są powodowane odbiciem soczewki aparatu, ale powodują je te tajemnicze, półprzezroczyste obiekty/ dyski. (Uwaga moja: być może właśnie to jest powodem czerwonych wschodów lub zachodów słońca, które można obserwować od jakiegoś czasu)

nibi-ru9austr

To zdjęcie zostało zrobione w Australii w tym roku ( w podczerwieni), i polecam cały ten film na You Tube, bo obiekt kulisty porusza się w niezwykły sposób, co zostało uchwycone.

nibi-ru8

nibi-ru7

nibi-ru3

Tutaj należy zwrócić uwagę na odbicie w wodzie ( wyraźniej widać ten obiekt)

nibi-ru1

Widzimy tutaj, że nie jest to ‘odbity’ obraz, ale ‘powielony’.

nibi-ru

Źródło każdego zdjęcia w tytule filmu na you tube.

Moja uwaga: Autorzy oscylują w  teorii heliocentrycznej, stąd w niektórych filmach prezentacja animacji ‘układu słonecznego’, oraz próba dociekania na tej błędnej podstawie, nie mniej jednak zdjęcia  są interesujące, dlatego publikuje ten materiał.

Podsumowująco:
Pamiętajmy  o wskazówce z Ewangelii Łukasza, skoro święta i nowy rok za pasem, aczkolwiek w swym zeszłorocznym przemówieniu, królowa angielska powiedziała: Cieszcie się swoimi ostatnimi świętami’, co oznaczałoby, że w tym roku świąt może nie być..
A jeśli tak, to tym bardziej uważajmy na poniższe słowa:
Łuk. 21:
34. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył
35. Niby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
36. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Straszne widoki i znaki ogromne z nieba.. (c.d.)

Ewangelia Łukasza 21:11. I będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy, i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba.

Ewangelia Łukasza21:25. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale.
26. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.
27. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.
28. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.

Proponuję kolejne, najnowsze zdjęcia obiektu zwanego drugim słońcem, NIbiru, bądź ‘planetą X’.
Niektórzy z obserwatorów kojarzą również owe widoki z opisem z Księgi Objawienia
8:8. I zatrąbił drugi anioł; i coś jakby wielka góra ziejąca ogniem zostało wrzucone do morza; a jedna trzecia morza zamieniła się w krew,
9. I jedna trzecia zwierząt żyjących w morzu zginęła, a jedna trzecia okrętów uległa zniszczeniu.
10. I zatrąbił trzeci anioł; i spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód.
11. A imię gwiazdy tej brzmi Piołun. Jedna trzecia wód zamieniła się w piołun, a wielu z ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały.

Obserwowane są już na całym świecie wody w morzach, rzekach, jeziorach, zbiornikach, które zmieniły kolor na czerwony (zdjęcia we wcześniejszych tematach na moim blogu).

Poniżej zdjęcia, które z pewnością dają do myślenia:

Nibiru6

źródło

nibiru7

źródło

oraz film ,nakręcony podczas lotu z Chicago do L.A.