Archiwum miesiąca: kwiecień 2019

Kwiecień miesiąc zły..? cz.2

Kontynuując poprzedni temat : obok całego tego kwietnowego ‘zbiegu okoliczności’, który nie jest przypadkowy, o czym jest przekonana Autorka tego materiału, w którym prezentuje obok listy feralnych kwietniowych dat, inny bardzo niepokojący przekaz, mianowicie, okazuje się, że na dzień przed pożarem, usunięto figury apostołów, do renowacji. Taka niezwykła koincydencja, ‘cudowne zgranie w czasie’, jak informują przekazy z wiodących portali informacyjnych. To, co jest tutaj dziwaczne i wręcz wionie ponurym przekazem, to, ze wszystkie te figury, obrazujące apostołów, zostały pozbawione głów..

statuła statuła1

statuła2 statuła3

Powyższe screeny pochodzą z podlinkowanego materiału. Napis: Historyczne  figury bezpieczne, po usunięciu do renowacji, dzień wcześniej.

statuła4

Autorka filmu przywołuje  biblijne proroctwo z Księgi Objawienia, mówiące o represjach czekających tych, którzy odmówią przyjęcia znamienia bestii : Obj. 20:4
4. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.

A teraz jeszcze dziwniejsza koincydencja, o której wspomina Autorka filmu, mianowicie o filmie animowanym, z roku 2012, który predyktywnie pokazuje zapowiedź wydarzeń.
jest to film pt. I pet goat, przedstawiający postać antychrysta i różnych wydarzeń. Jednym z nich jest  wydarzenie, związane właśnie z katedrą Notre-Dame, która płonie:

Autorka uważa, że postać z kreskówki jest ‘podobna’ do Jezusa (Jego spopularyzowanego wyglądu), i że w rzeczywistości ta postać może przybrać taki zwodniczy (mistyczny, new age-owski wygląd, co zwiedzie tych chrześcijan, którzy są w stanie letniości.

statuła7

Na filmie widzimy sekwencję , pokazująca ujęcie, gdzie za postacią antychrysta pojawia się katedra, bardzo podobna do tej Notre -Dame i jej zawalenie iglicy.

Oto screeny tej sekwencji filmu z roku 2012 , w porównaniu ze zdjęciami ze zdarzenia w roku 2019.

statuła12 statuła11
Autorka wyraża sugestię, że na świecie dzieją się coraz dziwniejsze rzeczy i ta tendencja będzie się nasilać, a jako wierzący musimy pamiętać o rozgrywającej się niewidzialnej batalii o nasze dusze, gdyż jak jest  napisane: Efez. 6:12-17
12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.
13. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się,
14. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości
15. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju,
16. A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego;
17. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.

To czego chce nieprzyjaciel, to aby człowiek zaparł się  Chrystusa, aby poddał Go w wątpliwość, to batalia o dusze.*

To wszystko, co się stało, co się dzieje i co ma się stać, zostało już przepowiedziane w Biblii,  to Bóg jest Zwycięzcą, żadna grupa ludzi, ani super-ludzi, ani nie-ludzi, ani hiper- mocy nie jest w stanie wygrać ze Stwórcą i zmienić Jego plany, które objawił  człowiekowi, więc zachęcam jak zawsze do czytania Bblii i pokładania zaufania w Stwórcy, i Jego obietnicach:

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.Jan. 3:16

*************************************************************

*1 Jan. 2:22-28
22. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna.
23. Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca.
24. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu.
25. A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny.
26. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą.
27. Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie.
28. A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.

 

 

Kwiecień miesiąc zły?..

Jak zaraz to zobaczymy, chyba jednak w niektórych rejonach tak jest (jak w tytule), a chodzi konkretnie o  trzeci tydzień tego miesiąca od 15 do 21 kwietnia, gdyż historia udokumentowała  wiele tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce właśnie w tym miesiącu, w różnych latach. (Wymienione zdarzenia działy się za Wielką Wodą:  śmierć prezydenta Lincolna, który został zastrzelony 15 kwietnia 1865, zatonięcie  Titanica (przynajmniej w wersji oficjalnej) miało miejsce wczesnego ranka 15  kwietnia 1912 roku, a sześć lat wcześniej podczas trzęsienia ziemi w San Francisco, 18 kwietnia zginęło 3 tys. osób, w 1947 roku miał miejsce ogromna eksplozja, w składowisku amunicji w Teksasie, tak potężna, ze 1,5 tonową kotwicę statku znaleziono 2 mile od miejsca wybuchu.

To nie koniec kwietniowych tragicznych wypadków, które miały miejsce w nieszczęsnym miesiącu kwietniu, a które zostały wymienione tutaj.

Kwietniowy niefart okazuje się dotyczyć również rejonów bliżej położonych, bo właśnie stało się na naszych oczach coś, czego nie widziano podczas rewolucji francuskiej, ani wojen światowych,  15 kwietnia 2019 spłonął częściowo zabytek klasy trudnej nawet do określenia.

Z tego źródła  dowiadujemy się nico o historii katedry i uszczerbkach, których w różnych okresach doznała.

Najpierw ‘(niewielkich zniszczeń dokonali hugenoci)‘. (niestety wielkich doznali potem sami ), a podczas rewolucji francuskiej istniał nawet pomysł zburzenia katedry, ale jak czytamy w/w materiale: ‘sprzeciwili się okoliczni mieszkańcy obawiając się że rozbiórka doprowadzi od uszkodzenia ich domostw.‘ Trudno jednak sobie wyobrazić, że rewolucja francuska, która miała moc obcinać głowy panującym, uległa naporowi sprzeciwu ‘okolicznych mieszkańców’, no ale być może to, że wyobraziła sobie siebie rozpartą na ołtarzach katedry w uosobieniu bogini rozumu, sprawiło, iż ‘napór mieszkańców’, odniósł swoisty skutek, i katedra została uratowana.
Jak dalej czytamy: ‘Notre-Dame szczęśliwie przetrwała zawieruchy XX wieku, chociaż podczas II wojny światowej pociski wybiły niektóre witraże.’ Widzimy zatem, że nawet zawierucha wojenna była łaskawsza dla katedry, niż ogień sprzed dwóch dni, ale takie czasy, że wiele zjawisk staje się coraz mniej łaskawszych dla człowieka i jego otoczenia ogólnie.

Tak na marginesie:  Jak twierdzą badacze niezależni, katedra Notre Dame to zabytek o wyglądzie, jakby wzięty z czasów, gdy istniała na mapie świata jedna Wielka Tartaria z architekturą, zapierającą dech; tak wtedy wspaniale i z rozmachem budowano, czego pozostałości to tu, to tam jeszcze są do oglądania, ale większość już tylko na rycinach lub zdjęciach archiwalnych. Z opisu, jaki jest zamieszczony w w/w materiale, dowiadujemy się, że katedrę budowano 180 lat (to dłużej nawet, niż Arkę Noego), no ale  musimy tu wierzyć  historii na słowo, bo trudno sobie wyobrazić, aby w wiekach, o których mówi się, że były ciemne, pełne wojen, w tym religijnych, gdzie wyrzynano innowierców w pień, albo palono na stosach, etc,  pełnych głodu, moru oraz długości życia ludzkiego, trwającego mniej więcej 35-40 lat, miały powstawać takie wiekopomne dzieła.

To tak, jakbyśmy ogladając niezwykłości  np.: Sankt Petersburga , idąc za sugestiami podawanymi oficjalnie do wiadomości  , że car miał marzenie, aby wybudować miasto od podstaw,  na podmokłym terenie, który  trzeba było osuszyć,w klimacie niesprzyjającym budowom, w miejscu słabo zaludnionym, wyobrażali sobie, że ci najwybitniejsi architekci , którzy na zaproszenie cara zjechali się do tego północnego, zimnego i podmokłego miejsca, sami zakasali rękawy i wzięli się do tej koronkowej roboty. No chyba, że  przyjdzie nam do głowy inna odkrywcza myśl, że car kazał zwołać okolicznych chłopów z pola, aby  oni wzięli się do roboty przy tej monumentalnej budowie, i chłopi dali radę. No ale tam są zabytki, do których potrzeba by było zaawansowanych maszyn typu cnc, aby coś takiego wyrzeźbić, albo co najmniej drukarek 3D, i to takich, rozmiarowo dla gigantów.. Budowa rozpoczęła się, jak podaje wikipedia w roku 1703 i 41 lat później miasto gotowe. Jest dokładna mapa, gdyby w takim tempie i o takiej kubaturze powstawały dzisiejsze osiedla, to przypuszczam, że nie byłoby  ani kolejek po mieszkania, ani bezdomnych, ani cierpiących na klaustrofobię.

c.d.n

Księżycowy Dodatek nr.2

Przejdę od razu do rzeczy, zaczynając od cytatu:

Ale w owe dni, które nastaną po tej udręce, zaćmi się słońce i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, Ewangelia Marka 13:24 

Na filmie, który wkleiłam w temacie zatytułowanym: Motywator Księżycowy.. plus Dodatek, został uchwycony księżyc w pełni, a następnie jeszcze jeden księżyc, ciemny.

Otóż dzień po tym, gdy napisałam w/w temat, natrafiłam na materiał, gdzie pada jeszcze jedna sugestia, iż to ten ciemny księżyc jest tym prawdziwym, ale nie świeci, nie wydaje blasku, dokładnie tak, jak to zapowiedział sam Jezus w proroctwie o czasach końca, i miał to być jeden ze znaków poprzedzających Jego przyjście. Księżyc, który ‘świecił’ , jak twierdzi Autorka  filmu, jest sztuczną projekcją, nie jest tym prawdziwym. 

Przyznaję, że ta sugestia brzmi dla mnie – w obliczu biblijnych zapowiedzi proroczych, najbardziej prawdopodobnie.

Oto screen z podlinkowanego materiału:

fake-moon

Napis na screenie: Ksieżyc od frontu jest fałszywy, a księżyc w tle, ‘ nie wydaje swego blasku’.

(Przypominam, że wydarzenie miało miejsce 21marca 2019, i wypadło akurat w święto Purim. )

Cytaty  podane w dalszej części filmu:
Mat. 24:29-31
29. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone.
30. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą,
31. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

P.s.

Autorka, która zrobiła ten film jest biegła w gematrii (mówi o tym w innych swoich filmach), i potrafi odczytywać kod, którym posługują się znane osoby ze świata filmowego, nawet wtedy gdy robią to w j. hiszpańskim, oraz wypowiadają słowa wspak, albo z tekstów z gazet.

(Dalsza część tego filmu, której nie będę szczegółowo tu omawiać przedstawia, w jaki sposób ta komunikacja przebiega, oraz jak wygląda analiza tego kodu, materiał w j. angielskim).

Jak twierdzi  Autorka, te znane osoby, zatrudniane przez przemysł rozrywkowy w Hollywood już wiedzą, że nie tylko księżyc ‘nie wydał blasku’, ale również (w innym materiale filmowym) , że słońce pociemniało, i ta informacja wprawiła ich w popłoch, a także wiedzą, że ich kod został przez nią odczytany. ( ten temat został poruszony w innych filmach Autorki),

******

Mój gorący apel!:

Jeśli ktoś z Gości mojego bloga jeszcze tego nie zrobił, to gorąco zachęcam do  szczerego zwrócenia się do Stwórcy i powierzenia swego życia w ręce Jezusa Chrystusa Zbawiciela, póki jeszcze jest na to szansa.
Tylko dla ludzi wierzących w Syna Bożego Jezusa Chrystusa, znaki, które zostały zapowiedziane przez Niego, są dobrą wiadomością, bo zapowiadają Jego przyjście, oraz obietnicę odkupienia,i że wierzący w Niego będą mogli  ujść przed tym, co nastanie.
Łuk. 21:25-36
25. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale.
26. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.
27. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.
28. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.
29. I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa;
30. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko.
31. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże.
32. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie.
33. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
34. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył
35. Niby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
36. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.

O misji Jezusa i wezwaniu do upamiętania, ( żalu za złe uczynki i nie czynienia ich więcej) i wiary w przesłanie ewangelii czytamy:
Mar. 1:14-15
14. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc ewangelię Bożą
15. I mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.

Jakie przesłanie niesie ewangelia, czyli dobra nowina?  Jej centrum jest Jezus Chrystus :
1 Kor. 15:1-4
1. A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie,
2. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście.
3. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism
4. I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism,

O Imieniu Jezusa czytamy:
Dz.Ap. 4:12
12. I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.