Archiwum miesiąca: czerwiec 2019

Nóż do chleba?.. cz.2

W temacie pieniądza i jego zwodniczej i niewolącej ludzkość  roli, dla jakiej został wprowadzony i jak ten ‘plan ostateczny’ opisuje sama Biblia, polecam  kolejne dwa materiały:

1. zaczipowani znakiem  bestii.

Mowa w w/w materiale , że po tym, gdy zostanie wprowadzony  system bezgotówkowy (po to też między innymi ludziom oferowana jest krypto waluta, za którą stoi ta technologia) , jeśli ktoś przyjmie znak bestii, (w tym materiale jest ten znak utożsamiony z systemem i podłączeniem do niego), to  zostanie podłączony; bez możliwości  odłączenia, do ‘zbiorowej świadomości’ na wzór ula. Taki  ktoś przestanie myśleć i podejmować decyzje samodzielnie, co spowoduje właśnie to, przed czym przestrzega Biblia, jako przed rezultatem partycypowania w znaku bestii, poprzez wyrażenie zgody na podłączenie do tego systemu. Być może to będzie tak, że gdy ul będzie zarządzany przez jedną ‘królowa matkę’, ( sztuczna inteligencja), to ona będzie jak bóg, będzie tym fałszywym bogiem, dla wszystkich podłączonych do tej sztucznej rzeczywistości. Obietnice takiego apgrejdu mogą brzmieć kusząco, np, wzrost dostępu do informacji,  podskoczenie w ‘ilorazie inteligencji’, swego rodzaju nieśmiertelność, no ale coś za coś: wszystkie myśli podłączonego do tego ula człowieka, będą zarządzane i  kontrolowane przez sztuczną inteligencję, zero prywatności, totalna kontrola.  Zaiste nieciekawa perspektywa stania się takim pół człowiekiem, pół cyborgiem, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Przypominam, ze sztuczna inteligencja ma już swoich wyznawców. (Polecam w tym temacie: The First Church of Artificial Intelligence – Creating Their AI God – Pierwszy kościół  sztucznej inteligencji – tworząc boga sztuczną inteligencję.)

2.  (Co się naprawdę stanie, gdy przyjmiesz czip?)

 Autorka w  materiałach, umieszczonych na jej kanale, oscyluje jeszcze w teorii heliocentrycznej (najprawdopodobniej nie miała okazji  przebadać tej teorii pod względem niezgodności z faktami), ale jest ona osobą wierzącą w Jezusa Chrystusa i ten materiał, oraz pozostałe jej autorstwa są bardzo ciekawe pod względem informacyjnym, dlatego o nich wspominam.

W materiale dotyczącym znakowania ‘znakiem bestii’ , Autorka zamieściła w moim odczuciu bardzo istotną informację, iż gdy nastaną czasy, gdy bez zaczipowania (oznakowania) nie będzie można nic kupić, ani sprzedać ( według Autorki to będzie się działo w okresie, który Biblia określa wielkim uciskiem). ( W materiale omawiane są następujące wydarzenia, zapisane w Księdze Objawienia. 13:16-17  
On (to – zwierzę w tłumaczeniu polskim, bestia w j. angielskim)  też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.

Dlaczego mikroczip, który jest ‘urządzeniem’ wielkości ziarnka ryżu, i który  jest wszczepiany ( na razie w ramach dowolności), zwykle pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym prawej ręki, można utożsamiać ze znamieniem bestii, przepowiadanym w Biblii?
‘Obecnie ciało człowieka jest przygotowane do przyjęcia tego czipu, w określony, zaprojektowany sposób, poprzez substancje, które są  (nanocząsteczki) zawarte w smugach chemicznych, a które wchodzą w interakcję z czipem, oddziaływując na system nerwowy w mózgu człowieka. Autorka stwierdza: można w to wierzyć, albo nie, gdyż może to być  wręcz nie do wiary, ale kilkanaście lat temu, naukowcy  zajmujący się neurologią, w  jednym z uniwersytetów , plus z instytutu technologicznego w Ameryce, odkryli, że gdy jakaś osoba komunikuje się z Bogiem, na przykład w modlitwie, to jest  zaktywowany specyficzny obszar w mózgu modlącego się, w czasie tej komunikacji. To odkrycie zostało szybko  wyciszone z mediów publicznych, ale można te info odszukać w necie. Reasumując, komunikacja z Bogiem, jest możliwa dzięki  konkretnemu obszarowi w mózgu, który służy właśnie do tego celu.
 I teraz uwaga: raz wszczepiony czip niszczy neurony w  tej części mózgu, który  umożliwia człowiekowi kontakt ze Stwórcą, a także zmienia DNA, czego rezultaty nie będą do przewidzenia przez zaczipowanego.’

Autorka apeluje w /w materiale, aby nie przyjmować czipa, bo to jest bilet do piekła, gdyż jeśli czip zostanie wszczepiony, nie ma możliwości ratunku, w sensie zbawienia. Przyjęcie czipa to odwrócenie się od Jezusa i dostanie się bezpośrednio pod władzę szatana. Z tej drogi nie ma już powrotu, bowiem jak zapowiada Biblia:
Obj. 14:9-13
9. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,
10. To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.
11. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.
12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa.
13. I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi.

W materiale są jeszcze przywołane zapowiedzi biblijne, w których Jezus zapewnił, że przyjdzie po tych, którzy za Nim podążają, zanim wielki ucisk nastanie. Niektórzy nazywają to  pochwyceniem.

( Uwaga moja: opis biblijny, opisujący porwanie wierzących na obłoki, podczas przyjścia  Pana i zmartwychwstania znajduje się w 1 liście do Tesaloniczan 4; 13-18

13. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei.
14. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.
15. A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
16. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
17. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.
18. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.

Kolejna zapowiedź, to ta z Ewangelii Łukasza 21;36

Czuwajcie więc i módlcie się zawsze, abyście zostali uznani za godnych ucieczki od wszystkiego, co się stanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. według Biblii Króla Jakuba,
w wersji Biblii warszawskiej ten  werset brzmi tak: Łuk. 21:36
36. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Tak więc  Jezus mówił tu o tym, by zostać znalezionym godnym, aby ujść nie tylko przed jakąś częścią, ale wszystkim tymi wydarzeniami, które będą strasznym doświadczeniem dla pozostałych.

(Uwaga moja do sugestii wyrażonej w materiale wyżej: w obliczu wersetów, które brzmią:
Obj. 14:12-13
12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa.
13. I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi.
możliwe, iż wierzący będą jeszcze obecni na ziemi, gdy  zostanie wprowadzony obligatoryjnie ‘znak bestii’, bez którego nie będzie możliwe nic kupić, ani sprzedać, ale miejmy nadzieję, że to nie potrwa zbyt długo).

Co jeszcze znajdziemy w podlinkowanym wyżej  filmie?
‘Jak zostać uznanymi za godnych? Aby zostać za takich uznanymi musimy żyć w świętości, a to oznacza wyzbycie się miłości do świata( jako uczucia przywiązania do spraw ziemskich) i rzeczy tego świata. Świętość oznacza wypatrywanie i oczekiwanie świata obiecanego przez Stwórcę, oraz nie trzymanie się skarbów, które gromadzi się w tym życiu. Musimy pamiętać, że jesteśmy duszami trwającymi wiecznie,  zamieszkującymi nasze ziemskie ciała tymczasowo, a  jedyną przyczyną tego, że pojawiliśmy się na ziemi ( celem duszy) jest , aby mieć wybór by przyjąć miłość Jezusa.  To życie nie jest naszym prawdziwym domem, a  przebywamy na ziemi tylko przez mgnienie, wobec całej wieczności. Niektórzy wierzą, że jest jakieś specjalne między wymiarowe  wniebowzięcie  dla dobrych ludzi, ale to kłamstwo z demonicznej rzeczywistości. W Ewangelii Jana  14;6 czytamy: Jan. 14:6. Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Bycie dobrym nie stanowi samo w sobie przepustki do nieba, trzeba wierzyć w Jezusa i szukać ustawicznie Jego obecności, każdego dnia. Jezus  Chrystus jest jedyną drogą i nie ma innej drogi, nie ma specjalnego wniebowzięcia dla dobrych.’

Nóż do chleba?..

Mój blog jest adresowany głównie do osób wierzących, których staram się zachęcić do działania w oparciu o Mądrość dawaną z góry, której bezpośrednio udziela sam Stwórca tym, którzy  o to proszą, jak jest to napisane w liście Jakuba 1:5. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana.

Wierzę, że jeśli będziemy patrzeć na otaczający nas świat i wydarzenia przez pryzmat tego, co objawił nam Stwórca w Jego Słowie, będziemy mogli ten świat i wydarzenia, które dzieją się na naszych oczach lepiej rozumieć, a także rozpoznawać symptomy wydarzeń nadchodzących.  Jako wierzący mamy już inne priorytety, niż gdybyśmy byli nakierowani jedynie na układanie sobie życia ‘tu i teraz’. Przed nami wieczność, a to całkowicie zmienia perspektywę, oraz ma wpływ na to ile czasu i energii zechcemy poświęcać sprawom doczesnym.

Większość z nas ma jakieś życiowe zobowiązania. Jesteśmy wszyscy mniej lub bardziej uwikłani w system, który zmusza nas do zdobywania środków na życie, a dla większości oznacza to poświęcania coraz więcej sił i czasu na pracę zarobkową. Pieniądz stał się motorem niemal wszystkich wysiłków, do których motywowany jest współczesny człowiek, cała egzystencja, od tej najbardziej podstawowej, pozwalającej przetrwać biologicznie,  do wysublimowanej w marzenia, jest w tak zwanym  cywilizowanym układzie społecznym, uzależniona od zarobkowania, aby ‘kupić-sprzedać’.

Gdy wsłuchamy się w przekazy popularnych kołczów, ich głównym mottem jest zwykle zachęcanie do skierowywania swego potencjału na ‘dążenie do realizacji marzeń’, ale w każdym takim przypadku , nawet gdy początkowo jest mowa o sprawach nie związanych bezpośrednio z pieniądzem, np. takimi, jak znalezienie powołania i misji życiowej, to w dalszym rozwinięciu wszystko sprowadza się do tego, że trzeba zarobić pieniądze, aby móc te marzenia realizować, i porady  dotyczą kwestii, jak odblokować i ukierunkować cały potencjał twórczy  na zarobkowanie, no bo to właśnie pieniądze stanowią bazę do bycia niezależnym, spełnionym , szczęśliwym i usatysfakcjonowanym. I trudno się z tym nie zgodzić, gdy mowa o funkcjonowaniu w świecie, w którym  nie  można  osiągnąć  sukcesu inaczej, jak tylko za pomocą pieniądza.

Pieniądz jest zwykle przedstawiany jako taki nóż do chleba’, narzędzie, które samo w sobie jest neutralne, trzeba tylko wiedzieć, jak go używać, aby był przydatny, jak właśnie przydatny jest ‘nóż do chleba’.

Czy jednak rzeczywiście tak jest?

Skąd się wzięły pieniądze? To pytanie nurtuje wielu , zarówno tych, którzy gonią za nimi na różne sposoby, jak i tych, którzy rozumieją, że to dla większości zjadaczy chleba, zaprojektowana gonitwa za przysłowiową  ‘marchewką na kiju’, albo  innymi słowy, ‘gonitwa za wiatrem i ułudą obietnic bez pokrycia’.  Badając historię, na tyle na ile to możliwe, widzimy, że pieniądze przynoszą ludziom więcej złego , niż dobrego, są zarzewiem konfliktów, wojen i nieszczęść, a tylko niewielka garstka ma do nich rzeczywisty dostęp, a ich zdobywanie wymaga od zwykłych ludzi coraz większego wysiłku i nawet niezależni badacze, którzy poświęcają swój czas na dzielenie się tymi informacjami, które sami zdobywają, i którzy  znają prawdę o pieniądzu, muszą niestety jakoś zarabiać, aby móc poświęcać czas na swoje badania. Jednym słowem;obracamy się  w zamkniętym, magicznym kieracie.

Co może być tego powodem?

Jak twierdzi niezależny  badacz z Afryki Południowej : Michael Tellinger, którego materiał jest do wysłuchania w j. polskim tutaj:
dzieje się tak, gdyż pieniądze nie są wytworem ‘ewolucji handlowej’, ale zostały zaimplementowane do użytku w starożytności, przez istoty zwane bogami, które zaprowadziły system królów- kapłanów, z których wywodzą się jaśnie, z dawien dawna  ludzkości panujący, ( w takiej czy innej formie  tegoż panowania) , w celu sprawowania kontroli  i niewolenia rodzaju ludzkiego, i wszystko wskazuje na to, iż tak właśnie jest w istocie, i można obserwować to w czasie rzeczywistym. (Tellinger rozwija ten temat  tutaj: Michael Tellinger Exposes the Hidden Controllers of Mankind M.Tellinger ujawnia ukrytych kontrolerów ludzkości, materiał w j. angielskim)

Poniżej screeny z materiału tłumaczonego na j. polski

Tellinger Tellinger1

Tellinger2 Tellinger3

źródło

Biblia również wspomina o tych istotach, to upadli aniołowie, a Księga Henocha wymienia ich imiennie.
Biblia ujawnia, jaki jest cel ostateczny, do którego ma służyć pieniądz.
 W rym temacie zachęcam ponownie do obejrzenia filmu, który już był prezentowany na moim blogu wcześniej, a który omawia to zagadnienie prezentując zapowiedzi biblijne, oraz wydarzenia, które już mają miejsce, a prowadzą prosto do tego, co przepowiada Biblia.  Film nosi tytuł  Znamię Bestii.

Materiały  M.Tellingera, które zostały przetłumaczone  na j. polski, zawierają wizerunek ‘ziemi-globu, gdyż  są  to materiały z lat wcześniejszych, a ten materiał polecam jako, że  jest cenny z uwagi na tematy o funkcjonowaniu społecznym, pieniądzach i jego projekcie Republice Ubuntu. ( Moja uwaga: niestety  z czasem okazało się, że nie jest  możliwe zastosowanie idei zupełnego uwolnienia się  od systemu monetarnego – materiał, w którym jest to info ma tytuł: Ubuntu, domy z ziemi i dzwoniące kości gigantów – Barbara Wojtkowska  

Jakiś czas temu, M.Tellinger zrewidował teorię heliocentryczną w świetle faktów. (ten materiał jest dostępny  w j. angielskim) Flat Earth, Free Energy, Magnetism (Oct 30th 2016)

W/w tytuł znaczy:  Płaska ziemia, wolna energia, magnetyzm (30.10.2016)

Michael Tellinger w  tym materiale  omawia między innymi; w jaki sposób  badał zagadnienie związane z heliocentrycznym kłamstwem o ziemi-globie, po czym doszedł do konkluzji, iż jest to jedno z największych zwiedzeń dziejowych, narzuconych ludzkości, poprzez upowszechnioną kłamliwą propagandę pseudo-nauki.  Na portalu you tube znajduje się materiał z lat 2013, gdzie Michael Tellinger  podczas wykładów prezentuje jeszcze ziemię-glob, bo w tym czasie  nie spotkał się jeszcze z możliwością przeanalizowania teorii heliocentrycznej.

Autor stwierdził, że, gdy usłyszał to jakiś czas temu, po prostu odrzucił te  twierdzenia, jako ‘niedorzeczne’. tymczasem obecnie ,  nie tylko  rozumie, że to twierdzenie jest jak najbardziej prawdziwe i aktualne, i codziennie to, z czym się spotyka, badając  sprawy otwartym umysłem, przekonuje go o tym, w jak zakłamanej rzeczywistości egzystujemy. Jak bardzo to kłamstwo, które zostało nam narzucone  ukrywa przed nami prawdę o świecie i jego funkcjonowaniu,  jest możliwym do rozpoznania dopiero, gdy odważymy się otworzyć tę ‘puszkę Pandory’, która skrywa  złe wiadomości, jesteśmy w stanie rozpoznać dziejowe kłamstwa, które zostały nam  wtłoczone przez system edukacyjny, i  tak zwaną oficjalną narrację.

W materiale znajdziemy takie tematy:

1. Co wiemy.
2.’Święte krowy’ (twierdzenia pseudonaukowe).
3.Dźwięk i energia.
4. Wiedza i technologia starożytna.
5. Energia – magnetyzm – elektryczność.
6. Wolna elektryczność.
7. Nasza rzeczywistość.
8.Ziemia kulista, czy pozioma?
9. Poszerzanie  granic otwartego umyslu.

konkluzje:
Wszystko, co powiedziano nam o:

1.  historii
2.  nauce
3.  technologii
4.  zdrowiu.
5. biologii – genetyce
6.  wszechświecie -stworzeniu – kształcie ziemi.
7.  pieniądzach.

– jest kłamstwem.

W 2005 roku na Uniwersytecie w Tennessee udowodniono doświadczalnie, że dźwięk rozchodzi się z większą prędkością, niż światło, zostało to opublikowane oficjalnie w Departamencie Fizyki i Astronomii w  Tennessee, ale nie rozpowszechnia się tej informacji w systemie edukacyjnym.

c.d.n.