Nóż do chleba?.. cz.2

W temacie pieniądza i jego zwodniczej i niewolącej ludzkość  roli, dla jakiej został wprowadzony i jak ten ‘plan ostateczny’ opisuje sama Biblia, polecam  kolejne dwa materiały:

1. zaczipowani znakiem  bestii.

Mowa w w/w materiale , że po tym, gdy zostanie wprowadzony  system bezgotówkowy (po to też między innymi ludziom oferowana jest krypto waluta, za którą stoi ta technologia) , jeśli ktoś przyjmie znak bestii, (w tym materiale jest ten znak utożsamiony z systemem i podłączeniem do niego), to  zostanie podłączony; bez możliwości  odłączenia, do ‘zbiorowej świadomości’ na wzór ula. Taki  ktoś przestanie myśleć i podejmować decyzje samodzielnie, co spowoduje właśnie to, przed czym przestrzega Biblia, jako przed rezultatem partycypowania w znaku bestii, poprzez wyrażenie zgody na podłączenie do tego systemu. Być może to będzie tak, że gdy ul będzie zarządzany przez jedną ‘królowa matkę’, ( sztuczna inteligencja), to ona będzie jak bóg, będzie tym fałszywym bogiem, dla wszystkich podłączonych do tej sztucznej rzeczywistości. Obietnice takiego apgrejdu mogą brzmieć kusząco, np, wzrost dostępu do informacji,  podskoczenie w ‘ilorazie inteligencji’, swego rodzaju nieśmiertelność, no ale coś za coś: wszystkie myśli podłączonego do tego ula człowieka, będą zarządzane i  kontrolowane przez sztuczną inteligencję, zero prywatności, totalna kontrola.  Zaiste nieciekawa perspektywa stania się takim pół człowiekiem, pół cyborgiem, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Przypominam, ze sztuczna inteligencja ma już swoich wyznawców. (Polecam w tym temacie: The First Church of Artificial Intelligence – Creating Their AI God – Pierwszy kościół  sztucznej inteligencji – tworząc boga sztuczną inteligencję.)

2.  (Co się naprawdę stanie, gdy przyjmiesz czip?)

 Autorka w  materiałach, umieszczonych na jej kanale, oscyluje jeszcze w teorii heliocentrycznej (najprawdopodobniej nie miała okazji  przebadać tej teorii pod względem niezgodności z faktami), ale jest ona osobą wierzącą w Jezusa Chrystusa i ten materiał, oraz pozostałe jej autorstwa są bardzo ciekawe pod względem informacyjnym, dlatego o nich wspominam.

W materiale dotyczącym znakowania ‘znakiem bestii’ , Autorka zamieściła w moim odczuciu bardzo istotną informację, iż gdy nastaną czasy, gdy bez zaczipowania (oznakowania) nie będzie można nic kupić, ani sprzedać ( według Autorki to będzie się działo w okresie, który Biblia określa wielkim uciskiem). ( W materiale omawiane są następujące wydarzenia, zapisane w Księdze Objawienia. 13:16-17  
On (to – zwierzę w tłumaczeniu polskim, bestia w j. angielskim)  też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.

Dlaczego mikroczip, który jest ‘urządzeniem’ wielkości ziarnka ryżu, i który  jest wszczepiany ( na razie w ramach dowolności), zwykle pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym prawej ręki, można utożsamiać ze znamieniem bestii, przepowiadanym w Biblii?
‘Obecnie ciało człowieka jest przygotowane do przyjęcia tego czipu, w określony, zaprojektowany sposób, poprzez substancje, które są  (nanocząsteczki) zawarte w smugach chemicznych, a które wchodzą w interakcję z czipem, oddziaływując na system nerwowy w mózgu człowieka. Autorka stwierdza: można w to wierzyć, albo nie, gdyż może to być  wręcz nie do wiary, ale kilkanaście lat temu, naukowcy  zajmujący się neurologią, w  jednym z uniwersytetów , plus z instytutu technologicznego w Ameryce, odkryli, że gdy jakaś osoba komunikuje się z Bogiem, na przykład w modlitwie, to jest  zaktywowany specyficzny obszar w mózgu modlącego się, w czasie tej komunikacji. To odkrycie zostało szybko  wyciszone z mediów publicznych, ale można te info odszukać w necie. Reasumując, komunikacja z Bogiem, jest możliwa dzięki  konkretnemu obszarowi w mózgu, który służy właśnie do tego celu.
 I teraz uwaga: raz wszczepiony czip niszczy neurony w  tej części mózgu, który  umożliwia człowiekowi kontakt ze Stwórcą, a także zmienia DNA, czego rezultaty nie będą do przewidzenia przez zaczipowanego.’

Autorka apeluje w /w materiale, aby nie przyjmować czipa, bo to jest bilet do piekła, gdyż jeśli czip zostanie wszczepiony, nie ma możliwości ratunku, w sensie zbawienia. Przyjęcie czipa to odwrócenie się od Jezusa i dostanie się bezpośrednio pod władzę szatana. Z tej drogi nie ma już powrotu, bowiem jak zapowiada Biblia:
Obj. 14:9-13
9. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,
10. To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.
11. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.
12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa.
13. I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi.

W materiale są jeszcze przywołane zapowiedzi biblijne, w których Jezus zapewnił, że przyjdzie po tych, którzy za Nim podążają, zanim wielki ucisk nastanie. Niektórzy nazywają to  pochwyceniem.

( Uwaga moja: opis biblijny, opisujący porwanie wierzących na obłoki, podczas przyjścia  Pana i zmartwychwstania znajduje się w 1 liście do Tesaloniczan 4; 13-18

13. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei.
14. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.
15. A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
16. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
17. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.
18. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.

Kolejna zapowiedź, to ta z Ewangelii Łukasza 21;36

Czuwajcie więc i módlcie się zawsze, abyście zostali uznani za godnych ucieczki od wszystkiego, co się stanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. według Biblii Króla Jakuba,
w wersji Biblii warszawskiej ten  werset brzmi tak: Łuk. 21:36
36. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Tak więc  Jezus mówił tu o tym, by zostać znalezionym godnym, aby ujść nie tylko przed jakąś częścią, ale wszystkim tymi wydarzeniami, które będą strasznym doświadczeniem dla pozostałych.

(Uwaga moja do sugestii wyrażonej w materiale wyżej: w obliczu wersetów, które brzmią:
Obj. 14:12-13
12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa.
13. I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi.
możliwe, iż wierzący będą jeszcze obecni na ziemi, gdy  zostanie wprowadzony obligatoryjnie ‘znak bestii’, bez którego nie będzie możliwe nic kupić, ani sprzedać, ale miejmy nadzieję, że to nie potrwa zbyt długo).

Co jeszcze znajdziemy w podlinkowanym wyżej  filmie?
‘Jak zostać uznanymi za godnych? Aby zostać za takich uznanymi musimy żyć w świętości, a to oznacza wyzbycie się miłości do świata( jako uczucia przywiązania do spraw ziemskich) i rzeczy tego świata. Świętość oznacza wypatrywanie i oczekiwanie świata obiecanego przez Stwórcę, oraz nie trzymanie się skarbów, które gromadzi się w tym życiu. Musimy pamiętać, że jesteśmy duszami trwającymi wiecznie,  zamieszkującymi nasze ziemskie ciała tymczasowo, a  jedyną przyczyną tego, że pojawiliśmy się na ziemi ( celem duszy) jest , aby mieć wybór by przyjąć miłość Jezusa.  To życie nie jest naszym prawdziwym domem, a  przebywamy na ziemi tylko przez mgnienie, wobec całej wieczności. Niektórzy wierzą, że jest jakieś specjalne między wymiarowe  wniebowzięcie  dla dobrych ludzi, ale to kłamstwo z demonicznej rzeczywistości. W Ewangelii Jana  14;6 czytamy: Jan. 14:6. Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Bycie dobrym nie stanowi samo w sobie przepustki do nieba, trzeba wierzyć w Jezusa i szukać ustawicznie Jego obecności, każdego dnia. Jezus  Chrystus jest jedyną drogą i nie ma innej drogi, nie ma specjalnego wniebowzięcia dla dobrych.’

Jeden komentarz do “Nóż do chleba?.. cz.2

 1. Do pewnego momentu myślałem, że Jan pisał Apokalipsę pod wpływem narkotyków chodzi mi konkretnie o 13 rozdział. Prosząc w modlitwie o zrozumienie Apokalipsy doszło do mnie, że antychryst to sztuczna inteligencja która nadchodzi.Chrześcijanie powinni być świadomi zagrożenia jakie nadchodzi. Bardzo ciekawy artykuł.Poz.Tomek
  ———————
  Odpowiedź od Bianki:
  Ap.Jan wspomniał: 1 Jan. 2:18
  18. Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina.

  Całkiem możliwe zatem, że sztuczna inteligencja, która już jest obecna, jest jednym z tych wielu antychrystów czasów współczesnych. Niezależni badacze tematu sugerują, że technologia już jest, natomiast jest ludziom dozowana. Ostatnio zrobiło się głośno o przepowiedniach Slawika (Wiaczesława Kraszennikowa), który nad wyraz dokładnie przepowiedział w latach 80-tych, to, co dzieje się współcześnie, a czego nikt z przeciętnych ludzi, wtedy nie mógł wiedzieć , a co dopiero 10-letni chłopiec. Między innymi wspomniał on o ukrytym pod górami super komputerze, oraz stwierdził, że ‘wszystko już JEST’ , już istnieje. O technologii wybiegającej tą, która znamy o ponad tysiąc lat wspominał też jeden z konstruktorów i pracowników podziemnych baz, nieżyjący juz Phil Schneider. Wiadomo także, że ukrywana jest wiedza o technologii, która była znana i używana w okresie, który jest nazwany starożytnością, ( badacze twierdzą, że nie było to tak dawno, jak się oficjalnie przekazuje, ale całkiem niedawno, bo zamieniono okresy historyczno i dodano do historii tysiąc lat).
  Kiedy nadejdzie ten ostatni antychryst i czy może być on całkowiecie sztucznym tworem? Raczej powinien posiadać przynajmniej w połowie pochodzenie ludzkie, gdyż wedle zasady ‘podrabiania Boga’ przez diabła, będzie on chciał postępować ‘na wzór’ Chrystusa, który zrodzony przez Boga Ojca, począł się w ludzkim ciele kobiety. Tak więc cieleśnie powinien to być człowiek, ale duchowo już niekoniecznie. Czy mamy takiego kandydata? Według tego, co już wiadomo, dobrze wpisuje się tu popularny osotatnimi czasy filantrop. Czas pokaże, poznamy go po owocach.
  Pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *