Archiwum miesiąca: maj 2023

Przebudzator z mięsem z oddechu astronautów, i niesmacznym ciastem w tle.

W dniu dzisiejszym poprosiłam męża, aby kupił mi jakieś ciasteczka do popołudniowej herbaty. Nie należę do tych Gospodyń Domowych, których pasją jest pieczenie poobiedniego ciasta, więc jak mnie najdzie ochota na kawałek ciasta, lub jakieś ciastko, to jestem zdana na kupne, ale prawie za każdym razem żałuję, gdy proszę męża o tego rodzaju przysługę, bo nie smakuje mi, a mąż kupuje co jest, bo się nie zna.

Dzisiaj było podobnie, ciasto z truskawkami, które kupił mąż było suche i truskawek w nim prawie nie było.
Na szczęście mężowi smakowało, więc przynajmniej taka pociecha.

Pewna rodzima Influencerka,  mieszkająca zagranicą, przyznała się w jednym z jej materiałów na yt, że ona sama nie gotuje, i wyraziła przy tym przypuszczenie, że to pewnie nie spodoba się większości pań.
No ale przecież, gotowanie nie musi być pasją każdej bez wyjątku kobiety, a jeśli jakaś kobieta nie stworzona do gotowania gotuje, to robi to, bo musi, albo z rozsądku, albo jedno i drugie.

Nawiasem mówiąc, owa Influencerka ma panią do gotowania, która świetnie gotuje, ale tania nie jest, co też można zrozumieć, bo gotowanie i sprzątanie po gotowaniu, jest pracą naprawdę trudną, i wyczerpującą fizycznie, aczkolwiek wiele kobiet wykonuje ją zupełnie za darmo, co ma zagwarantowane, w pakiecie razem z wszelkimi pozostałymi pracami związanymi z byciem żoną.

Możliwe, że ten krótki wstęp wyda się Czytelnikom mojego bloga, niejako oderwany od głównej tematyki, zapowiedzianej w tytule, ale jeśli tak, to tylko pozornie, gdyż kolejna rewelacja naukowa, (podesłana mi niedawno przez małżonka do porannej kawy), którą ubłogosławiają świat naukowcy z nasa, dotyczy również jedzenia, aczkolwiek jest to sprawa, bez porównania wykraczająca poza, a raczej ponad, zwykłe sprawy przepracowanych pracami domowymi Gospodyń Domowych.

Bo jak wysoko górują nad sprawami zwykłych śmiertelników sprawy mające na celu błogostan ludzkości, tak wysoko unoszą się w oparach nauki zaskakujące pomysły naukowców, na zapewnianie nowatorskich rozwiązań, co do dogadzania nam, maluczkim tego ziemskiego padołu.

Ale o co konkretnie chodzi? Otóż o to, czego jeszcze nie widzieliśmy chyba na żadnym z filmów z gatunku sf, mianowicie, cytuję za źródłem:

‘Mięso w kosmosie będzie robione z oddechu astronautów. Na Ziemi też będziemy takie jeść’.

Gdy wczytamy się w treść tego pobudzającego wyobraźnię artykułu, dowiemy się, że kolejność testowania naukowych wynalazków jest taka, że najpierw testują to kosmonauci, a potem ziemianie.
Pewnie przypomni mi się to info, gdy będę piła kawę, bo skoro już jest przetestowane w kosmosie, że kosmonauci piją kawę zrobiona z wody, która naukowo została przemieniona z tego co nasiusiali, to kolejnym etapem, według zapowiedzi z w/w artykułu, jest wdrożenie przetestowanego na kosmonautach wynalazku, na ziemianach.

No chyba, że moja wyobraźnia pozwoliła sobie nieco uprzedzić fakty, ale kto wie, o czym jeszcze nie zostaliśmy poinformowani, a naukowcy z nasa już to przetestowali w kosmosie?

Póki co, można pocieszać się myślą, że mięso z oddechu astronautów, będzie smakowało lepiej, niż zielona pożywka, z kultowego już chyba filmu, pt. Zielona Pożywka, który już swego czasu polecałam, i ponownie, przy tej okazji polecam, jeśli ktoś jeszcze tego filmu nie oglądał.

W dalszej treści m.inn. czytamy: cytuję za w/w źródłem:
(..) ‘nowa kategoria żywności – “białko powietrzne” – rozwiązanie, które pozwoli nakarmić naszą rosnącą populację bez obciążania zasobów naturalnych. (..)

Ponieważ jednak dochodzą tu i ówdzie słuchy, co do zmniejszania się populacji, a nie rośnięcia, miejmy nadzieję, że te tendencje jakoś naturalnie się wypośrodkują, i jeszcze przez jakiś czas będziemy mogli jeść jedzenie typowo ziemskie, a kosmiczne pozostanie w kosmosie, dla kosmonautów, tudzież kosmitów, o których również słuchy, zaczynają dochodzić tu i ówdzie.

Przebudzator o rozważności w równoważności.

Czytelnicy mojego bloga z pewnością zauważyli, iż czasami polecam kanał Użytkownika Real World ( youtube), poruszający zagadnienia związane z kształtem ziemi, oraz doświadczeniami, które udowadniają, że ziemia nie jest wirującym globem w kosmosie.

Użytkownik kanału Real World zajmuje się obserwowaniem naturalnych fenomenów, i rozumieniem ich poprzez praktyczne doświadczenia.

Jak do tej pory, nie miałam żadnych zastrzeżeń, co do metod badawczych, stosowanych w w/w materiałach, oraz wnioskowaniu z przeprowadzanych doświadczeń, więc z czystym sercem polecałam te materiały, aczkolwiek miałam świadomość, iż Użytkownik kanału Real World, nie jest wierzącym w Chrystusa.
Ale jak wiadomo, badania kształtu ziemi, w świecie fizycznym mogą przeprowadzać zarówno wierzący, jak i niewierzący.

Jednak jak się okazuje, to, czy ktoś jest wierzący w Boże objawienie , czy nie, zawsze, w którymś momencie zaczyna przechylać szalę, w kierunku, który będzie rozbieżny we wnioskowaniu.

(Może się zdarzyć, że zarówno wierzący, jak i niewierzący będą nieprawidłowo wnioskować, co  zwykle wynika z niedostatecznego zasobu wiedzy w  danym zagadnieniu.

Dlatego staram się podchodzić z wyrozumiałością, no chyba, ze zauważę coś, co mnie zaniepokoi i doprowadzi do konkluzji, że ktoś celowo wykazuje złą wolę, wtedy cofam swój kredyt zaufania).

Dlatego póki co, staram się potraktować taki obrót sprawy  bez uprzedzeń, nie podejrzewając Użytkownika z kanału Real World o złą wolę, aczkolwiek będę się dalej przyglądać).

Materiał, na który natrafiłam wczoraj, na kanale tego Użytkownika, nosi tytuł: Doświadczalna Fizyka Ruchu VS Przyśpieszenie Grawitacyjne,

Poniżej wyjaśniam dlaczego nie zgadzam się z konkluzją, do której doszedł Użytkownik w w/w materiale, mianowicie, że ‘ziemia nie jest już stacjonarna’, (aczkolwiek ciągle pozioma). Jak obecnie twierdzi:
‘Ziemia jako całość, ze słońcem, księżycem i tym wszystkim, może poruszać się do góry.’

Co przekonało Użytkownika o takim ruchu?  Odrzuca on – i słusznie ‘ teorię grawitacji, wyjaśniając dlaczego, ale – jak nie grawitacja, to: skąd mamy konkretną wagę i kierunkowy wektor warstwy gęstości?
Użytkownik zapytuje: –skąd to się bierze?

W konkluzji wykonanych doświadczeń, Użytkownik w końcu stwierdza:

Ruch musi się odbywać poprzez różnicę ciśnień. Coś musi wywierać wpływ. To stąd mamy ruch i tak a nie inaczej ułożona kolumnę gęstości.’

Zanim przejdę dalej, zacytuję kilka ciekawych wersetów biblijnych:

Ps. 93:1
1. Pan jest królem. Oblekł się w dostojność; Pan oblekł się i przepasał mocą, Utwierdził okrąg świata, tak że się nie zachwieje.

Ps. 96:10
10. Głoście wśród narodów: Pan jest królem! On utwierdził świat tak, że się nie chwieje; Sprawiedliwie sądzić będzie ludy!

Ps. 103:19
19. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, A królestwo jego panuje nad wszystkim.

Jer. 10:12-13
12. On stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa.
13. Na jego głos szumią wody na niebie; On sprawia, że obłoki podnoszą się z krańców ziemi, On z błyskawic wyprowadza deszcz i wypuszcza wiatr ze swoich komór.

Tak więc ową różnicę ciśnień mogą wywoływać wiatry, o których działaniu jest napisane szczegółowo w Księdze Henocha, (kilka cytatów na ten temat poniżej).

Gdyby Użytkownik kanału Real World był wierzącym w objawienie Słowa Bożego o stworzeniu, to prawdopodobnie uzyskałby już w powyższym wersecie odpowiedź na to, co powoduje, (względnie może powodować, bo tego nie można wykluczyć, zważywszy na siłę i rezultaty działania wiatrów, o których czytamy w Księdze Henocha); różnicę ciśnień i takie działanie w atmosferze, które jako niewierzącego, skłania go do konkluzji, iż ‘ziemia jest w ruchu do góry’..

Niewierzący zawsze będzie miał dylemat, gdy dochodzi do granic poznawczych w świecie fizycznym,  gdyż nie wie o tym, względnie nie przyjmuje do wiadomości, że ziemia i niebo, jako Boże dzieło, nie może być w każdym swym aspekcie badane szkiełkiem i okiem, gdyż, jak to zostało objawione:

Hebr. 11:3
3. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk.

Jako wierzący przyjmujemy wiarą objawienie o stworzeniu, w którym obserwujemy różne zjawiska, są takie, które możemy i powinniśmy wtedy to badać, ale są takie, które przyprowadzają nas do tej granicy styku widzialnego, z niewidzialnym , a wtedy tylko wiara w objawione Słowo Boga, jest w stanie zaspokoić naszą ludzką ciekawość.

Użytkownikowi z kanału Real World, pozostaje mi życzyć dalszych poszukiwań w świecie fizycznym, ale jednocześnie uświadomienia sobie, że bez uznania Bożego objawienia w temacie stworzenia, będzie skazany na nie oddalanie się za daleko od uniwersyteckiej tablicy, która mu proponuje zasadę równoważności, grawitację = ruch, tak jak na przykład, jest proponowana światu; ‘zasada równoważności’ – brak Boga=wielki wybuch.

Zakończę kilkoma reprezentatywnymi cytatami biblijnymi:
Ps. 93:1
1. Pan jest królem. Oblekł się w dostojność; Pan oblekł się i przepasał mocą, Utwierdził okrąg świata, tak że się nie zachwieje.

Efez. 3:14-18
14. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem,
15. Od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię,
16. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku,
17. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości,
18. Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość,

1 Sam. 2:8
8. Wywodzi z prochu biedaka, Podnosi ze śmietniska ubogiego, Aby go posadzić z dostojnikami, Przyznać mu krzesło zaszczytne, Albowiem do Pana należą słupy ziemi, On na nich położył ląd stały.

Jer. 10:12-13
12. On stworzył ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa.
13. Na jego głos szumią wody na niebie; On sprawia, że obłoki podnoszą się z krańców ziemi, On z błyskawic wyprowadza deszcz i wypuszcza wiatr ze swoich komór.

A jeśli jest mowa o zachwianiu ziemi, to w kontekście sądów Bożych (zachęcam do przeczytania całości kontekstu):
Ps. 75:4
4. Choćby chwiała się ziemia i wszyscy jej mieszkańcy, Ja jednak umacniam jej słupy.

Henocha 56
Kolumna ziemi zachwiała się na swej podstawie i przez cały dzień słychać było straszny huk od jednego do drugiego krańca ziemi.

Więcej cytatów z Księgi Henocha, dotyczące ruchu i zadań wiatrów.

18.
1 Ujrzałem spichlerze wszystkich wiatrów. Zobaczyłem, jak nimi ozdobione jest całe stworzenie oraz [zobaczyłem] fundamenty ziemi.
2 Ujrzałem kamień węgielny ziemi i zobaczyłem cztery wiatry, które podtrzymują ziemię i firmament nieba.
3 Zobaczyłem, jak wiatry nadymają wysokość nieba i jak ustawiają się pomiędzy niebem a ziemią. Są one
kolumnami nieba.
4 Zobaczyłem wiatry, które obracają niebem i powodują, że okrąg słońca i wszelkie gwiazdy zachodzą.
5 Zobaczyłem wiatry na ziemi, które podtrzymują obłoki, i ujrzałem drogi aniołów. Na krańcu ziemi ujrzałem u góry firmament nieba

34.
1 Stamtąd udałem się na północ, na krańce ziemi. Zobaczyłem tam wielką, wspaniałą i cudowną rzecz na krańcach całej ziemi.
2 Ujrzałem w niebie trzy otwarte bramy nieba. Każdą z nich wychodziły wiatry północne. Kiedy one wieją,
jest zimno, grad, szron, śnieg, rosa i deszcz.
3 Z jednej bramy wieją w celach dobroczynnych, ale kiedy wieją one przez inne dwie bramy, [ wieją] z całej
siły i przynoszą burze na ziemię oraz huragany.
35. Stamtąd poszedłem na zachód na krańce ziemi i ujrzałem tam, jak to widziałem na wschodzie, trzy
otwarte bramy – tyle samo bram ile wyjść.
36.
1 Stamtąd udałem się na południe na krańce ziemi i tam ujrzałem trzy otwarte bramy niebios. Wychodziły
stamtąd południowy wiatr, rosa, deszcz i wiatr.
2 Stamtąd udałem się na wschód na krańce nieba i tam ujrzałem trzy otwarte wschodnie bramy nieba, a
ponad nimi były mniejsze bramy.
3 Przez każdą z tych mniejszych bram przechodziły gwiazdy nieba i szły ku zachodowi wskazaną im drogą.
4 Gdy to zobaczyłem, błogosławiłem i zawsze będę wielbił Pana Chwały, który uczynił wielkie i chwalebne
wspaniałości, aby pokazać wielkość swego dzieła aniołom i duszom ludzkim i aby one chwaliły Jego dzieło i żeby wszystkie Jego stworzenia zobaczyły dzieło Jego mocy i chwaliły wielkie dzieło Jego rąk i błogosławiły Go na wieki.

41.
1 Następnie ujrzałem wszystkie sekrety nieba: jak podzielone jest królestwo i jak na wadze mierzy się
ludzkie czyny.
2 Ujrzałem tam siedzibę wybranych i mieszkanie świętych.
4 Oczy moje ujrzały wszystkich wypędzanych stamtąd grzeszników, którzy wyparli się imienia Pana Duchów.
Usuwano ich, bo nie mogli pozostać tam z powodu kary, którą wymierzył [im] Pan Duchów.
3 Oczy moje ujrzały tam tajemnice błyskawic, gromów, tajemnice rozprowadzania wiatrów, które wieją na ziemi, oraz tajemnice obłoków i rosy. Zobaczyłem, skąd wychodzi [rosa] i skąd [ wiatry ] żywią się pyłem ziemi.
4 Ujrzałem tam zamknięte spichlerze, z których rozdzielane są wiatry, spichlerz gradu, spichlerz mgły i
spichlerz chmur, a jego obłoki zwisają nad ziemią od samego początku świata

60.
11 Wówczas przemówił do mnie inny anioł, który mi towarzyszył, i pokazał to, co jest tajemne, to, co [jest]
pierwsze i ostatnie w niebie, na wysokościach i pod ziemią, w głębinach i na krańcach niebios i u podstaw
niebios i w spichlerzach wiatrów,
12 jak rozprowadzane są duchy, jak się waży źródła i mierzy wiatry według siły podmuchu oraz natężenie
światła księżyca (…) rozprowadzanie gwiazd według ich imion i [jak] dokonywane są wszelkie
rozprowadzenia.

76.
1 Na krańcach ziemi ujrzałem dwanaście bram otwartych dla wszystkich wiatrów. Z nich wychodzą wiatry i wieją na całą ziemię.
2 Trzy z nich otwarte są w przedniej stronie nieba, trzy po stronie zachodniej, trzy po stronie prawej i trzy po
lewej.
3 Pierwsze trzy to te, które dmą w kierunku wschodnim, trzy dmą w kierunku północnym, trzy po stronie lewej dmą w kierunku południowym, a trzy w kierunku zachodnim.