Panna i czerwony smok?..

Zbliża się data 23.09.2017, dość często omawiana w internetowych kuluarach, jako potencjalnie obciążona pewnymi dość katastroficznymi wydarzeniami,  mającymi konotacje biblijne, ale nie tylko, bo jak się okazuje, obok tych ekscytujących zapowiedzi oraz różnych wydarzeń, o których wieści dochodzą z wielu zakątków świata, i w naszym kraju są zapowiadane działania, które swym charakterem, a także nazwą, mogą przywoływać pewne niepokojące skojarzenia – (w tym miejscu miał być wklejony  link do tych zapowiedzi, ale okazuje się, że link zniknął).

Wracając do w/w daty, zapowiadane jest  takie ułożenie konstelacji, któremu badacze biblijnych zapowiedzi, przypisują wypełnienie proroctwa zapisanego w 12 rozdziale Księgi Objawienia;  12:1-2
1. I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd;
2. A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.

Graficznie wygląda to tak:

wrzesień-virgo

(źródło w opisie filmu)

Na w/w obrazku jest też adnotacja, ze takie wydarzenie ma miejsce raz na 7000 lat, czyli dla wierzących w świat stworzony przez Stwórcę, to info, iż wydarzenie tego rodzaju ma miejsce po raz pierwszy.

W 3 wersecie 12 rozdziału Księgi Objawienia,  mamy informację, która wskazuje na to, że oprócz tego szczególnego ułożenia gwiazd na firmamencie, ma się ukazać jakiś dodatkowy znak, i będzie nim ‘rudy ( w grece kolor: czerwony) smok:’.

Obj.:3. I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;

Czy zatem coś takiego, co przypominałoby taki znak można już może zobaczyć?  Otóż okazuje się, że tak, i to od dłuższego czasu, na stellarium można było obserwować, używając funkcję podczerwieni, tajemniczy obiekt, mogący wyglądać jak paszcza czerwonego smoka, z nozdrzami , czy też oczami,  który obecnie jest na stellarium częściowo zakryty czarnym prostokątem.
wrzesień-reddtagon-częściowozakruyu

(źródło w opisie filmu)

A tak wygląda ten ‘obiekt’ w podczerwieni , bez tego czarnego prostokąta, z materiału  udostępnionego na You Tube w 2014 r.:

wrzesien-reddragon

Niektórym kojarzy się ten ‘obiekt’, z widywanym na całym świecie ‘obiektem’, zwanym Nibiru lub plabetą X.

wrzesień-nibiru

Poniżej ‘ obiekt’ bez podczerwieni, pokazany w przeglądarce SkyView:

wrzesień- skyView

(źródło w opisie filmów)

Taka dygresja: Nie wiadomo, czy to częściowe zakrycie, które obecnie ma miejsce, wynika z niedbalstwa konstruktorów programu stallarium, oraz zwyczajowych już niedoróbek, do jakich dopuszcza się NASA, czy to zakrycie celowo jest  takie, aby jednak widzieć małe-co-nieco?

Podążając za dalszymi proroczymi biblijnymi zapowiedziami, czytamy:

Księga Objawienia 12; 4. A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.
5. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.
6. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Czyli: Czerwony smok chce pożreć dziecię – na firmamencie wygląda to tak, że wędrująca gwiazda zwana przez współczesnych ‘planetą’ Jowisz, jest umiejscowiona w taki sposób, że symbolizuje dziecko wychodzące z łona, a czerwony smok znajduje się tuż przed Jowiszem.

Przechodzimy teraz do dalszej zapowiedzi z Księgi Objawienia 12:
Obj. 12:7-17
7. I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,
8. Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.
9. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.
10. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.
11. A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.
12. Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.
13. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka.
14. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża.
15. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał,
16. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.
17. I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.

Z wersetu 17 wynika, że wierzący w Jezusa Chrystusa będą w poważnych tarapatach..

Co zatem jest zapowiadane jeszcze?
Autor materiału filmowego sugeruje, że następnymi wydarzeniami, które niewątpliwie mogą wstrząsnąć cała populacją ludzką, mogą być te, a których Biblia mówi, że będzie to totalne zwiedzenie*, które tez już od dawna są zapowiadane w filmach sf. tak zwana Inwazja ‘obcych’, fałszywa flaga diabelskiej agendy i współpracujących z nią elit.

inwazja

(źródło w opisie filmu)

Tak zwani ‘obcy’ , w rzeczywistości nie są ‘kosmicznymi braćmi’, z ‘przestrzeni kosmicznej’, ale bytami duchowymi, z innego wy miaru, niż nasz fizyczny.Nie są również przyjaźnie nastawieni do ludzkości. Byłoby to zgodne z tym, co powiedział swego czasu Werner von Braun , swojej współpracownicy Carol Rosin, o czym już na moim blogu  wpominałam, ale przede wszystkim byłoby to wypełnienie biblijnej zapowiedzi, o wielkich znakach i rzekomych cudach, i podstępnych oszustwach mocy nieprawości, czynionych przez tajemną moc. Z tymi mocami, jak się okazuje już od co najmniej 300 lat współpracuje Watykan, a w swych archiwach posiada dokumenty, które nie zostały udostępnione nawet na prośbę byłego prezydenta USA J. Cartera.

vatican-ufo1

vatican-ufo

watykan-obcy

(źródło w opisie filmu)

W materiale znajdujemy wypowiedzi, które wstrząsają dotychczasowym pojęciem o Drugiej Osobie Trójcy – gdyż sugerowane jest (przez wymienionego Padre Corrado Balducci), iż to jest nie tylko Syn Człowieczy, ale również Dziecko – uwaga:  innych gatunków, czyli, wygłoszona jest sugestia, że Pan  Jezus Chrystus może być ‘alien being’ – bytem z gatunku obcych (sic!), którzy nie zgrzeszyli, jak onegdaj Adam i Ewa..

watykan-alien-Jesus

Mimo ostrzeżeń  badaczy zajmujących się fenomenem UFO przez wiele dekad (wymienieni z nazwiska w materiale) sugerujących, że tak zwane UFO, to demoniczne byty z innych wymiarów, Watykan chce wierzyć, że sa to ‘przyjacielsscy komiczni bracia’, którzy ‘lepiej rozumieją ewangelię, niż rodzaj ludzki, z papieżem włącznie’. Autor filmu  jest przekonany, że ten kontakt bytów ‘obcych’ z Watykanem jest  aktualny, bo są tego dowody. Większość z tych kontaktów to domena wielkiej tajemnicy Watykanu, skrzętnie ukrywanej przed zwykłymi wiernymi, ale Akademia Naukowa Watykanu organizuje konferencje i spotkania dla naukowców, przygotowując swój establiszment, do nowego ‘kosmicznego’ paradygmatu.
Autor filmu gorąco namawia do zrewidowana wiary w autorytety, które prowadzą na manowce kosmicznego zwiedzenia.

Wracając do wcześniej omawianych fragmentów Księgi Objawienia; niektórzy interpretatorzy sugerują również że owy znak porwania dziecięcia do tronu ( werset 5.) -to symbol pochwycenia wierzących – Ciała Chrystusa, którego Głowa -Chrystus już jest w niebie. Oznaczałoby to pochwycenie przed mającym nastać  wielkim uciskiem. Brana jest tu również pod uwagę przypowieść o pannach mądrych i głupich, które oczekiwały  Oblubieńca, wszystkie się zdrzemnęły, ale jak podaje  Ewangelia Mateusza. 25:6
6. Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie.

Powinniśmy jednak też wziąć w tym miejscu pod uwagę,  jeszcze jedną istotną zapowiedź biblijną:

2 Tes. 2:2-14
2. Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański.
3. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia,
4. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.
5. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem?
6. A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie.
7. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola.
8. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego.
9. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów,
10. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.
11. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,
12. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.
13. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę.
14. Do tego też powołał was przez ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Na świecie, obok mega katastrof, i wieści wojennych, coraz więcej pojawia się takich rzeczy, które sprawiają, że ludzie przecierają oczy ze zdumienia i nie wiedzą jak je nawet nazwać.

Oto przykład z ostatnich wydarzeń na Kamczatce, gdzie wybuchł wulkan Żupanowski
wulkan

wulkan2

wulkan3

Tajemnicza kula, zwana ‘gwiazdą śmierci’, bo przypomina tę z ‘Gwiezdnych Wojen’, nagle się otwiera od spodu, po czym blednie, staje się przezroczysta, i znika.

Technologia, która wybiega przed znaną powszechnie, w sposób, w jaki trudno przeciętnemu człowiekowi sobie wyobrazić wychodzi z ukrycia. Na przykład tutaj jest mowa między innymi o takiej, dzięki której ogromne obiekty-statki są niewidoczne, bo stają się przezroczyste (materiał w j. angielskim), bardzo podobnie, jak ta kula, która nagle zniknęła podczas wybuchu wulkanu.
Pan Jezus ostrzegł, że po wydarzeniach takich ,jak wojny, wieści wojenne, głód,mór, trzęsienia ziemi, nienawiść do wierzących w Chrystusa, o których mowa w Ewangelii 24 1-28, nastąpią wydarzenia wstrząsające niebem: Mat. 24:29-51

29. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone.
30. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą,
31. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.
32. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
33. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.
34. Zaprawdę powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
35. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
36. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.
37. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
38. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,
39. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.
40. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
41. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
42. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.
43. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego.
44. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.
45. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?
46. Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.
47. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.
48. Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem,
49. I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami,
50. Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna.
51. I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Czuwajmy więc, obserwujmy i nie dajmy się zwieść.

 

P.s.

W temacie  spadających  gwiazd polecam film  o spadających kulach.

Tak się tez składa, że gotowa jest  już replika  Arki Noego, gdzie mieści się muzeum.

6 komentarzy do “Panna i czerwony smok?..

 1. Witam Bianko,
  trochę nie w temacie posta, ale od jakiegoś czasu przeglądam Twoje wpisy i generalnie dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem, dlatego spojrzałem na linki, które polecasz. Jest tam Pani od Jesusnonstop, która prowadzi również kanał zetetic flat earth. Wydaje mi się jednak, że ostatnio ta Pani niewiele z Jezusem ma wspólnego, co wyraża również w komentarzach do jednego z filmów udostępnionym na swoim kanale, który to filmik ma za zadanie “niszczyć dogmaty biblijne”. Nie wiem po prostu, czy warto dalej polecać tą Panią tutaj.
  Pozdrawiam serdecznie 🙂

  1. Witaj,
   ciesze się, jeśli znalazłeś na moim blogu zagadnienia, które Cię zainteresowały. Niedługo będę publikować kolejne materiały, więc zapraszam do ponownych odwiedzin.
   Jesli chodzi o materiał na kanale Jezusnonstop, to rzeczywiście, widzę zmianę w nicku – obecnie jest to kanał Użytkownika: Prometheus Engineer Flat Earth, ale filmy, Płaska ziemia cz. 1 długa wersja , Earth is Flat, Piosenka (z polskim tekstem) , no i THE ILLUMINATI HISTORY, FREEMASONS, SATANISTS. Historia Illuminatów, Masonów, Wolnomularstwo, są autorstwa Jezusnonstop i te trzy filmy z tego aktualnego kanału mogę ciągle polecić, natomiast nie wiedziałam, że kanał Jezusnonstop istnieje obecnie pod zmienioną nazwą. To, o czym wspomniałeś, zauważyłam też kilka dni temu, obejrzawszy ostatni film z kanału Zetetic Flat Earth, dlatego chciałam w najbliższym czasie napisać do Autorki, bo chciałabym poznać sytuację z pierwszej ręki.
   Dziękuję za wpis i również serdecznie pozdrawiam.

  1. Nie ujawniam szczegółów prywatnej korespondencji na blogu, (no chyba, że zostanę o to poproszona przez osobę, z którą koresponduję).

 2. Ważniejszym od znaków na niebie jest to co dzieje się na ziemi. Moment “wejścia” Jowisza w “łono” panny możemy przyjąć jako 17 XI 2016 r. Wieczorem tego dnia nastąpił akt intronizacji Chrystusa na Króla Polski, i to jest poczęcie na ziemi, poród to przyjęcie przez Polskę prawa opartego na dekalogu (Konstytucji). Powinno nastąpić to najpóźniej 2-3 V 2020 r. (17 XI 2016 r. + 1260 dni) wcześniej jednak 23-25 XII 2019 ziemia wejdzie w epokę ciemności 23-25 XII 2012 (proroctwa Majów) + 7 lat, czyli konflikt Chińsko(smok)-Amerykański skutkiem czego z flagi USA zniknie 1/3 gwiazd. 2 V 2020 r. pod granicą polską będzie już armia czekająca na wejście. PIS zdobędzie wymagane 2/3 mandatów, ale konstytucja prawdopodobnie nigdy nie wejdzie w życie. Później czeka nas 7 lat (księga proroka Daniela (Walka Baranka z kozłem)) niewoli (Żydzi ???) i w 2027 r. Odrodzenie Polski. (2000 lat po wniebowstąpieniu Chrystusa (7-6 r p.n.e + 33 +2000 + 2027 r ).

  1. Janie,

   Ponieważ sam Pan Jezus zwracał uwagę na wydarzenia poprzedzające to, co jest przewidziane w Planie Stwórcy dla ziemskiej egzystencji, określone jako ‘znak przyjścia Jezusa i ‘końca świata’ , powinniśmy koncentrować się bezpośrednio na tym przekazie. Najpierw jest mowa i opis ‘ udręki owych dni’, czyli co sie będzie działo na ziemi, a następnie co się ma wydarzyć po udręce owych dni, czyli co się bedzie działo na niebie, bo ‘moce niebios porusza się’.. Polecam do czytania Ewangelie Mateusza rozdział 24 oraz Łukasza rozdział 21. Będąc chrześcijanami nie musimy posiłkować się przekazami ludów pogańskich, a wszelkie roszady polityczne, to obraz właśnie tego, o czym mowa w przekazach ewangelicznych, czyli kompletnego zsuwania się po równi pochyłej na szali tego świata, którego, jak wiadomo z Biblii, los jest już przesądzony. Jak jest napisane tutaj.: Filip. 3:20-21
   20. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,
   21. Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.
   nadzieją wierzących w Jezusa Chrystusa jest życie wieczne w obecności naszego Zbawiciela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *