Kwestia sabatu..

Ponieważ obecnie  istnieją  związki wyznaniowe, określające siebie, jako chrześcijańskie, a które do dnia dzisiejszego zachowują sabat, jak również w filmie, który poleciłam poniżej, jest wspomniana kwestia zachowywania sabatu w świetle dekalogu, o którym mowa w 2 Księdze Mojżeszowej, rozdziale 20, chciałabym omówić to  zagadnienie szerzej, na podstawie tego, w jaki sposób sprawa przykazań jest prezentowana w Nowym Testamencie.
Więcej w  opracowaniu pt.:
 Czy chrześcijanie powinni zachowywać sabat?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *