Płaska czy krągła?.. część 13

Podsumowujące omówienie zagadnień biblijnych, poruszonych ( do tej pory)  w filmie: Dr. Kent Hovind (Divide and Conquer & the Flat Earth), (Dziel i rządź i płaska ziemia),
W tłumaczeniu polskim: Czy ziemia jest płaska? – Dr Kent Hovin (Divide and Counquer – sam podziel i oblicz).

W poprzednich częściach zostały zbadane i omówione wersety biblijne, zaproponowane przez pastora Hovinda, które, jak wykazała ich analiza – nie potwierdzają w żadnym z nich, teorii heliocentrycznej.

Biblia wyraźnie przedstawia ziemię, jako stabilną, ugruntowaną, na mocnych podstawach  (filarach , słupach) płaszczyznę ziemi, rozciągniętą przez Stwórcę i znajdującą się pomiędzy wodami pod ziemią i nad ziemią, oddzielonymi od siebie firmamentem, który jest rozpostarty nad ziemią i znajduje się pod wodami, które są w górze, a nad nimi jest  miejsce przebywania Stwórcy.

Pastor Hovind przez całą swoją wypowiedź stara się  uwierzytelnić Bibliąteorię heliocentryczną, a ta teoria zakłada, że ziemia znajduje się w ruchu wirowym i liniowym, a jednocześnie pastor stwierdza, że ani my , ani on nie jesteśmy w stanie ziemi poruszyć’.

Zgadzam się z pastorem, że ‘nikt nie może ziemi poruszyć’,  ale przecież to heliocentrycy mają w głowach taki  ruchomy obraz wirującej i pędzacej w otmętach kosmosu ziemi-kuli.

Biblia objawia, że wydarzenia wstrząsowe dla ziemi , takie że ziemia może się zatrząść, przesunąć, falować, potrafi spowodować sam Stwórca. Takie wydarzenia są zawsze niszczące i negatywne dla powierzchni ziemi i jej mieszkańców i Biblia objawia, że dzieją się na skutek  Sądu Bożego. (omówienie szczegółowe w poprzednich częściach)..

Podsumowująco :
Biblia wyraźnie przeciwstawia się teorii heliocentrycznej i przedstawia ziemię, nie jako kulę pędzącą w kosmosie, ale  jako stabilną, rozciągniętą  płaszczyznę.
Odniosłam się do wypowiedzi pastora Hovinda dotyczących wersetów biblijnych szczegółowo, gdyż nie napotkałam materiałów, opracowanych  przez wierzących biblijnie, w j. polskim, które by do tego zagadnienia  szczegółowo się odnosiły, poza  materiałami, które już wcześniej prezentowałam na moim blogu, autorstwa Waldemara  Dalewskiego z Kanady, a które ponownie w tym miejscu polecam osobom zainteresowanym. analizą Biblii pod kątem tego, co zostało w niej objawione odnośnie stworzenia świata, w tym o kształcie ziemi.
To naprawdę bardzo rzetelne i godne polecenia opracowanie. (w kilku cześciach), w którym  są omawiane takie tematy, jak wymienione w screenie poniżej:

Dalewski-materiał-kosmologia

źródło screena w materiale :

c.d.n.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *