Przesłanie dla ludzkości?..

Ostatnimi czasy można znaleźć na portalu youtube materiały proponujące różne wizje na bliższą i dalszą przyszłość. Materiały te mają całkiem sporą oglądalność, co nie jest wcale dziwne; ludzie szukają odpowiedzi na pytania dotyczące tego ‘co będzie’, zwłaszcza gdy czasy robią się coraz trudniejsze, i nie jest to nic nowego pod słońcem.
W myśl zasady popytu i podaży, jeśli są nabywcy, są też i sprzedawcy, co dotyczy nie tylko towarów fizycznych, ale również niematerialnych idei.

Dlaczego i kiedy zwykle, ( z przykładowymi wyjątkami, jak zrobiłam to poniżej), nie wklejam linków do materiałów z konkretnych kanałów, mimo, iż znajduję tam tematy, w których jest prezentowany inny, niż heliocentryczny model świata? (Między innymi nie wkleiłam linka do takich materiałów, gdy pisałam o ‘ Otwarciu Domen Życia’, w temacie ‘Idą Święta?..)

Gdy zauważam, że inne materiały na jakimś kanale są nie tylko zaprzeczeniem objawienia dla wierzących w Chrystusa, ale również informacje w materiałach, które tam są zaprezentowane, są sprzeczne z sobą, a Użytkownik postępuje niekonsekwentnie.
Przykładowo – i tu wymienię konkretny film, który nosi tytuł: ‘Przesłanie dla ludzkości. 21.12.20 – Nowa Era. Polskie napisy pl’
(Wkleiłam link, bo omawiam treść tego filmu poniżej, aczkolwiek nie polecam tego materiału, w innym sensie niż informacyjnym, gdyż nie zgadzam się z jego treścią).

Oglądam materiały na w/w kanale od jakiegoś czasu, i owszem, niektóre filmy tam prezentowane, które przedstawiają inne, niż heliocentryczne koncepcje świata są ciekawe, ale potwierdzam to, co kiedyś powiedział na swoim kanale ‘DetektywPrawdytv’,  że Użytkownik tego kanału wymienionego wyżej, obok naprawdę sporej wiedzy o zdrowiu, prezentuje przy tym światopogląd wybitnie niuejdżowski. Film, którego tytuł wymieniłam wyżej, to typowe przesłanie o takim wydźwięku, a gdy dochodzimy do mniej więcej 5 minuty, 25 sek filmu, to wyłania się promocja istoty, nazwanej ‘wielkim aniołem obserwującym’, co powinno zapalić nie jedną czerwona lampkę każdemu wierzącemu w Chrystusa i znającemu objawienie Słowa Bożego, bo jest to anonsowanie upadłego anioła, który chce królować nad potomkami Adama i Ewy i ma plany podbicia całego świata. To ogromne zwiedzenie, przeplatane częścią prawdy o starożytnych przekazach.

Spójrzmy zatem, co mówi ta starożytna Księga, która powinna być wiodącym drogowskazem dla wierzących w Chrystusa.
Jak powiada Biblia, nie wszyscy będą mieli właściwe poznanie:
Dan. 12:8-10
8. Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: Panie mój! Jakiż jest koniec tych rzeczy?
9. Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego.
10. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie.

Nie dajmy się zwodzić, mówię do wierzących w Chrystusa, – że potrafimy kreować myślami rzeczywistość, że mają na nią wpływ ‘medytacje i afirmacje’. Że celem życia, to: ‘czuć się dobrze i przestanie robienia tego, czego nie kochamy’. Brzmi zachęcająco,  i byłoby świetnie tak żyć, ale rzeczywistość jest inna,  bo tylko niewielu możnych tego świata ma możliwość ‘robienia tego, co kochają’, z ‘nie robieniem tego, czego nie chcą robić’.. Z tym zawsze są związane ogromne środki i status posiadania, a tego nie osiąga się stanem medytacji i afirmacji, (w relaksacyjnym tych słów rozumieniu), no  chyba, że będą to doznania ze sfery duchowej , a te wykraczają poza znane przeciętnemu człowiekowi normy).

Gdy dojdziemy do 7 minuty, 37 sek. usłyszymy: ‘Zapytajcie siebie, co sprawiłoby, żebyście teraz czuli się dobrze? I zacznijcie to robić. ‘To najszybszy sposób do podniesienia poziomu wibracji Miłość i wszystkie jej pochodne, są najwyższymi i najpotężniejszymi, pozytywnymi wibracjami we wszechświecie’.

Takie uniwersalistyczne ‘ukojenie miłosne’, które ogólnie brzmi przyjemnie i przyjaźnie.

Następnie  pokazuje się na ekranie wirująca kula-ziemska, i pada tekst: ‘Gdy układ słoneczny Ziemi zbliża się do centralnego słońca, planeta osiąga punkt krytyczny w swojej historii i ewolucji’.

W tym miejscu nadmienię, że jeśli chodzi o mnie , to dziejowe kłamstwo o ewolucji i ziemi-kuli, i wydarzeń z historii, osiągnęło swój punkt krytyczny jakiś czas temu.
Oglądając materiały w/w Użytkownika, można w niektórych materiałach odnieść wrażenie, że on też zrewidował te niektóre kłamstwa, no ale wklejenie przez niego tego filmu, (który właśnie omawiam), bez przynajmniej kilku słów wyjaśnień, jest w takim razie ,co najmniej, niekonsekwentne. ( Do tego jeszcze Użytkownik serduszkuje komentarze, pod filmem jak leci, bo i te, które stwierdzają, że ‘ziemia to kula’).

Na końcu przedstawiają nam się owe istoty, jako: ‘Boża prośba, Michał i Plejadianie’.

(Słowo plejadnianie kojarzy mi się z angielska ze słowem play – grać, igrać, odegrać, zagrać.
Zaiste ktoś tu z ludzkością usiłuje pogrywać, nie przebierając w środkach.).


Z kolei ja zachęcam do tego, do czego byli i są zachęcani wierzący:
1 Tes. 5:14-24
14. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich.
15. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim.
16. Zawsze się radujcie.
17. Bez przestanku się módlcie.
18. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was,
19. Ducha nie gaście.
20. Proroctw nie lekceważcie.
21. Wszystkiego doświadczajcie*, co dobre, tego się trzymajcie.
22. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie.
23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
24. Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona.

*doświadczajcie – innymi słowy: poddawajcie próbie.

Starając się być wielkoduszna wobec wszystkich, nie chcę niniejszym zniechęcać do samej osoby Użytkownika, którego odbieram jako kogoś sympatycznego, o dużej wiedzy w kwestii utrzymywania zdrowia, lub powrotu do zdrowia przy użyciu naturalnych metod, aczkolwiek nie  zgadzam się z większością jego poglądów w sferze światopoglądowej, i staram się zwrócić uwagę na w/w niekonsekwencje.


Co dzisiaj się wydarza na firmamencie?
Otóż jest zaćmienie całkowite słońca, przy księżycu w nowiu, a także spadanie meteorytów.

To przypomniało mi taką zapowiedź biblijną:

Mat. 24:29-42
29. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone.
30. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą,
31. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.
32. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
33. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.
34. Zaprawdę powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
35. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
36. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.
37. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
38. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,
39. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.
40. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
41. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
42. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

Nie znamy dnia i godziny, ale z pewnością jest już bliżej, niż dalej, do wypełnienia tychże zapowiedzi w całości!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *