Archiwa tagu: Arka Noego

Arka Przymierza znaleziona!..

W zakładce Hello and Welcome, znajduje się materiał, w którym możemy posłuchać relacji Ron’a Wyatt’a  o odkryciu przez niego Arki Przymierza, ale postanowiłam napisać o tym nieco więcej , aby przybliżyć Gościom mojego bloga, ten naprawdę ważny i ciekawy temat.

Opis Arki Przymierza, zwanej też Skrzynią Przymierza, wykonanej na polecenie Boga, wydane Mojżeszowi, a której wzór, jak i pozostałych przedmiotów i sam Namiot Przybytku, został pokazany Mojżeszowi, spotykamy w II Księdze Mojżeszowej 25:10.

Jak  wygląda  Arka Przymierza? Oto jej szkic:

ArkaPrzymierza1
Jest wiele spekulacji na temat tego, co mogło się stać z Arką Przymierza, na przykład jedną z nich jest pogląd, że znajduje się gdzieś w Etiopii, i z turystycznego punktu widzenia to bardzo intratna dla tych rejonów opinia. . Do tego dochodzą opowieści, ze Pan Jezus nie był ukrzyżowany w Jerozolimie, ale gdzieś w ..Turcji, w co wbrew temu, co relacjonuje Biblia niektórzy wierzą. Tak się składa, że im ważniejszy temat, tym owiany szerszym nimbem dezinformacji, dlatego tak ważne jest, aby mieć pewność, zwłaszcza w kwestii spraw fundamentalnych.

Odkrycie Ron’a Wyatt’a jest tu nieocenione, bo pozwala zweryfikować prawdę przekazu Biblii, w kwestiach, w których już narosło sporo sprzecznych z Biblią opowieści, co dla wątpiących i poszukujących prawdy o odkryciach biblijnych jest zachęta do zaufania Biblii, a tych, którzy już ufają Biblii cieszy i zachęca do jeszcze intensywniejszego dzielenia się jej prawdziwym przekazem.

Ron Wyatt był człowiekiem, dla którego historia i archeologia biblijna, stała się pasją jego życia, którą realizował podczas poszukiwania artefaktów potwierdzających prawdę relacji biblijnej. Był on człowiekiem bardzo prawego charakteru, co robiło wrażenie na ludziach, którzy mieli okazję  poznać go osobiście, i co warto mieć na uwadze, gdy ma się do czynienia z kimś, o kim krąży – zwłaszcza po jego śmierci, sporo kontrowersji, bo jak można się domyślać, jego  niepodważalne i spektakularne odkrycia, wzbudzały zawiść w środowisku  tak zwanych zawodowców, a i często on sam spotykał się z brakiem zrozumienia ze strony braci chrześcijan.

Ron Wyatt odnalazł między innymi Arkę Noego w Turcji, miasta Sodomę i Gomorę, które Bóg zniszczył ogniem i siarką, przeżył prawdziwe niebezpieczeństwa, najpierw uwięziony przez tureckich terrorystów we wschodniej Turcji, a potem w więzieniu w Arabii Saudyjskiej, gdzie spędził miesiąc, ponieważ chciał ujawnić światu położenie prawdziwej góry Synaj.
Wskazał również miejsce przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone, oraz gdzie utonęła armia faraona, i wskazał miejsce obozowania Izraelitów na pustyni w Kadesz-Barnea, gdzie Mojżesz uderzył w skałę, z której wypłynęła woda.O tych wszystkich historiach czytamy bezpośrednio w Biblii.

Jednym z przedmiotów, jakie Ron Wyatt przekazał Izraelskiemu Zarządowi Zabytków jest mały owoc grantu, wykonany z kości słoniowej. Dookoła owocu znajduje się napis: Święty dla Kapłanów, należy do Świątyni YAHWEH. To jedyny znany dzisiaj przedmiot, pochodzący z pierwszej Świątyni Salomona,i  jest pokazywanym w muzeum,  pilnie strzeżonym artefaktem.

jabłkoSalomona


Niezwykła i pełna zdumiewających momentów historia odnalezienia Arki Przymierza i miejsca ukrzyżowania Pana Jezusa została na filmie, który gorąco polecam, zrelacjonowana przez samego Ron’a Wyatt’a.
Każdy, kto miał okazję zapoznać się z opisem Arki Przymierza i jej przeznaczeniem zrozumie sens i znaczenie nie tylko samej Arki, ale również tego, co się wydarzyło na Golgocie, podczas ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, gdy Jego krew wypłynęła z przebitego włócznią boku i szczeliną powstałą podczas trzęsienia ziemi, spłynęła  6 metrów w dół, bezpośrednio na wieko  Arki Przymierza, która czekała tam, na ten kulminacyjny moment, ukryta 600 lat wcześniej (w 586 r.)!

W Starym Przymierzu kapłan raz do roku, w celu przebłagania Boga za grzech swój, swego domu i ludu, kropił krwią wyznaczonych zwierząt nad wiekiem od strony wschodniej. O tym można przeczytać w  3 Księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale
Bóg dopilnował, aby Arka Przymierza była tak umiejscowiona w grocie pod krzyżem, aby krew Zbawiciela mogła  spłynąć na konkretną, przeznaczoną  do tego celu część zachodnią wieka Arki, dla przebłagania za grzechy, każdego kto w Niego uwierzy i w ten sposób dzieło zbawienia zostało wykonane.  
Nastąpiło przejście z Przymierza ST w Nowe Przymierze, gdzie Pan Jezus jako Arcykapłan wszedł do świątyni niebieskiej, jako Pośrednik Nowego Przymierza!

Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków 9:24-28:
24. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga;
25. I nie dlatego, żeby wielekroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią,
26. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.
27. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd,
28. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują.

Co za cudowne wypełnienie Bożego Przymierza, dokonane i dokończone na krzyżu, ponad dwa tysiące lat temu, u schyłku wieków, jak to czytamy, a rozmyślając o tym, zdajemy sobie sprawę, że tym bardziej obecnie czas nagli..

Ron Wyatt, oprócz opisu znalezienia Arki Przymierza i jej zawartości(!) i tego, co się działo, gdy po raz drugi odwiedził komorę, w której była ukryta Arka, opowiada o analizie krwi Zbawiciela, która została zbadana w laboratorium w Izraelu, co odkryli laboranci i jakie piorunujące wrażenie to na nich zrobiło, gdy okazało się, że krew ma właściwości krwi OSOBY ŻYWEJ!! Następnie określono  liczbę chromosomów tej krwi i okazało się coś szokującego, laboranci przeżyli prawdziwy wstrząs!..

Posłuchajmy tej relacji z ust Ron’a Wyatt’a od momentu url.


Oto całość materiału:

 

——-
p.s.
Materiał filmowy zawiera kilka obrazków, których  obecność w moim odczuciu nie jest konieczna, ale  Autor  je wkleił; na przykład: ‘Pan Jezus’ z ‘ziemią kulką’ w dłoni w 37 minucie;31 sek, niestety ten stereotyp jest bardzo silnie zakorzeniony i w kręgach chrześcijańskich.

Jak za dni Noego..

W ewangelii  Mateusza 24:37-39 czytamy:
37. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
38. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,
39. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

Możemy próbować wyobrazić sobie, co się działo w czasach Noego, gdy budował on z polecenia Boga arkę. Trwało to przez dziesiątki lat, i choć Biblia o tym milczy, to pewnie z początku mogła wzbudzać zainteresowanie okolicznej ludności, ale gdy czas mijał, a okoliczności nie wyglądały na niepokojące, ludzie stracili zainteresowanie i zajmowali się po prostu swoimi życiowymi sprawami, o jakich czytamy w zacytowanych wersetach powyżej, a więc jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, a przy tym nie tylko nie stawali się lepsi, lecz wręcz przeciwnie, a do tego działy się jeszcze inne sprawy, które mogą zindustrializowane i materialistycznie wytresowane umysły wprawiać w zamęt..

A skoro Pan Jezus dał wskazówkę, na co zwrócić uwagę, przy rozpoznawaniu znaków czasów, poprzedzających Jego ponowne przyjście, musimy wziąć pod uwagę, realia czasów Noego i porównywać je do realiów naszych czasów, które pod wieloma względami są bardzo podobne. W tym miejscu warto zwrócić też uwagę, na ciekawostką o symbolicznej wręcz wymowie: grupa chrześcijan w USA, postanowiła zbudować replikę arki Noego, w rzeczywistych jej rozmiarach, tyle, że budowa ma nie trwać sto lat, ale powinna zostać zakończona w roku 2016. W arce będzie się mieściło Muzeum Kreacjonizmu.

Co jeszcze charakteryzowało dni Noego? O tym Biblia wspomina na początku 6 rozdziału Księgi Rodzaju, a koreluje to z wydarzeniami, które  dla wielu  mogą zabrzmieć nieprawdopodobnie, jak scenariusz z wymyślnego filmu z gatunku SF, a  sprawy zaprezentowane w poniższym filmie, daleko przekraczają granice filmowej wyobraźni, i są tym bardziej godne uwagi, bo zaczynają rozgrywać się na naszych oczach!

Zapraszam na film, z którego dowiemy się; o ważkich powodach, dla których Indianie z plemienia Apaczów, wespół z ekologami, pozwali sam Watykan, i dlaczego Watykan w tej kwestii nie odpuszcza?..
Dowiemy się, czy Gwiezdne Wrota to tylko tytuł popularnego onegdaj filmu z gatunku SF, czy może ta terminologia została już użyta w najpopularniejszej starożytnej Księdze świata, i czy takie miejsca można zlokalizować?
Dyskutanci podpowiedzą w ilu miejscach Biblia wspomina o takich przejściach/portalach – bramach do innych światów.
Dowiemy się, skąd się wzięli wolni od śmierci,  czyli tacy, którzy w odróżnieniu od nas, śmiertelników, nie umierają.
Kto to byli Anasazi? – o tym opowiada ustny historyk plemienia Navajo/(Navaho). Wyjaśni się, dlaczego Anasazi  byli pomawiani o kanibalizm, podczas, gdy ludożercami byli giganci, wywodzący się z zupełnie innych gatunkowo sfer, dowiemy się, czy takie wydarzenia jak równoległy biblijny ..potop, miały miejsce za czasów Anasazi..
Usłyszymy o gado-podobnej istocie – ( czy przypomina nam to symbol węża Esculapa?..),  przybyłej w starożytności z otwartego portalu, która uczyła ówczesnych mieszkańców tego rejonu czarów, a przy tym staje się jasne, bez robienia zakupów w aptece, dlaczego słowo farmacja jest tak podobne do słowa pharmakia, które oznacza :czary, w języku greckim.

Nie zabraknie też informacji o projekcie, w który jest zaangażowanych wiele państw, gdzie w majestacie słowa nauka i wierze naukowców, że to, czym się parają ma bezpośredni związek z nauką, dąży się do ‘otworzenia przejścia’ – do innych wymiarów, ‘gdzie można się przedostawać i skąd coś (nieznanego) miałoby się przedostawać do nas, mowa oczywiście o dokonaniach, z oficjalnym przydomkiem ‘naukowe’,  w CERN.

To tylko cześć informacji, którymi dzielą się ze słuchaczami programu Sid’a Roth’a: Tom Horn i Cris Putnam, gdyż w dalszej części filmu, usłyszymy zapowiedź oczekujących nas niedługo wydarzeń, a czy warto posłuchać o tym, co się jeszcze szykuje na świecie ..od kogoś, kto wiedział o abdykacji papieża, na rok przed  jego abdykacją, -pozostawiam ocenie Gości mojego bloga..

Zapraszam na film:


Od siebie dodam, że jako chrześcijanka biorę pod uwagę to, o czym w kwestii czasów ostatecznych objawia Biblia, mianowicie, że Pan Jezus nie powróci ponownie, zanim nie ujawni się na arenie świata antychryst, o czym informował wierzących ap. Paweł w  2 liście do Tesaloniczan, 2 rozdział, wersety od 1-4.:
1. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia,
2. Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański.
3. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia,
4. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.(..)