Archiwa tagu: czasy ostateczne

Nie ma nic ukrytego..

W ewangelii Łukasza czytamy, co Pan Jezus odpowiedział uczniom, gdy pytali Go, co oznacza podobieństwo o ziarnie, o którym mówił innym:
Łuk. 8:10-11
10. A On im rzekł: Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli,
11. A podobieństwo to znaczy: Ziarnem jest Słowo Boże.

Następnie w wersetach 12-15 czytamy, co się dzieje ze Słowem, gdy padnie na glebę różnego rodzaju.
Łuk. 8:12-15
12. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali; potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni.
13. A tymi na opoce są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują.
14. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości.
15. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc.
16. Nikt też nie zapala świecy i nie nakrywa jej naczyniem ani nie stawia pod łóżkiem, ale stawia ją na świeczniku, ażeby widzieli światło ci, którzy wchodzą.
17. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw.

To Słowo jest w moim odczuciu znamienne, jeśli chodzi o rozumienie spraw i doczesnych i duchowych, będących udziałem każdego pokolenia, które żyło w historii, ale szczególnie naszego pokolenia, na oczach którego, zaczynają rozgrywać się zapowiadane przez Pana Jezusa wydarzenia, które ze względu na swój charakter mogą być prawidłowo zdefiniowane jedynie przez objawienie Słowa, w przeciwnym razie prowadzą na bezdroża  zwiedzenia i praktyk, o jakich między innymi mówi poniższy film, noszący tytuł: Czasy ostateczne i UFO elity. na który zapraszam: