Archiwa tagu: pedofilia

To się dzieje naprawdę..

Nie chcę pisać: a mówiłam!, ale muszę. Nie trzeba być jasnowidzącym, aby przewidzieć pewne trendy, tak się też stało, gdy jakiś czas temu pisałam na jednym z forów, że po przelobbowaniu homoseksualizmu, w kolejce czekają pedofile a następnie zoofile. A lansowanie tez, jakoby pedofilia była czymś ‘naturalnym’ i ‘normalnym’ dla mężczyzn, odbyło się podczas akademickiej konferencji na uniwersytecie w Cambridge.
I pomyśleć, że jeszcze nie tak dawno można było być zszokowanym po tym, jak się przeczytało info, że jakiś ekscentryk poślubił lalkę Barbie..

Zobaczmy, co Biblia nazywa naturalnym i normalnym, a co takim według Słowa Bożego nie jest. Prześledźmy przyczynę takiego upadku ludzkiej natury, objawioną  w kilku wersetach:

Rzym. 1:18-32
18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę.
19. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
20. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,
21. Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.
22. Mienili się mądrymi, a stali się głupi.
23. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy;
24. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą,
25. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
26. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze,
27. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę.
28. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi;
29. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości;
30. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni;
31. Nierozumni, niestali, bez serca, bez litości;
32. Oni, którzy snują orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią.