Archiwa tagu: Tetrada

Błękitny Krwawy Super Księżyc..

31 stycznia 2018  ma wystąpić zaćmienie księżyca, które będzie unikalne (od 150 lat), bo wystąpi jako druga pełnia w tym samym miesiącu, zwana blue- moon (niebieskim księżycem), wraz ze zjawiskiem zwanym super księżycem, czyli powiększonym księżycem o 14 %, i jeszcze z efektem krwawym.
Na polskich stronach znalazłam krótką notatkę tutaj.i tutaj

Oficjalne sugestie, co powstawania zjawiska zaćmienia są wszystkim znane, czyli: ‘Jest to zjawisko, w którym Księżyc znajduje się najbliżej Ziemi. Dodatkowo Słońce, Księżyc i Ziemia znajdują się w linii prostej.’ (cytat z w/w materiału). Osobiście nie podzielam tego stanowiska.

tetrada1-supermoon

źródło w opisie filmu

Czego możemy się po tak niezwykłym zdarzeniu spodziewać?

Jak można się domyślić, w tym czasie , jak wcześniej w okresie tetrad, może mieć miejsce jakieś święto żydowskie, i owszem. W  2018 roku, święto zwane Tu b’Sezwat (hebr.: ט״ו בשבט) – rozpoczyna się o zachodzie słońca we wtorek, 30 stycznia, a kończy o zachodzie słońca w środę, 31 stycznia.

Nowy Rok Drzew, w żydowskim kalendarzu religijnym dzień pół-świąteczny przypadający na 15 Szewat. Wyznacza koniec zimy i początek pory opadów. Dziś w Izraelu jest to dzień sadzenia drzew przez dzieci i młodzież.
W dawnych czasach Tu B’shvat był datą w kalendarzu, który pomagał żydowskim rolnikom ustalić dokładnie, kiedy przyniosą w czwartą rocznicę owoce świeżo posadzonych drzew do Świątyni jako ofiary z wczesnych zbiorów.

Błękitny krwawy super księżyc to następne zjawisko o ‘kosmicznym’ charakterze, które jeśli skłonimy się do terminologii biblijnej, będzie mogło być odebrane, jako kolejny znak na niebie, bo jak informuje Biblia: słońce, księżyc i gwiazdy to światła, ustanowione między innymi,  jako Boża sygnalizacja, mająca informować o przełomowych wydarzeniach  czekających ludzkość, z których dla wszystkich wierzących największym i kulminacyjnym będzie, zapowiedziane przed wiekami, powtórne przyjście na świat Syna Bożego, tym razem jako Pana Panów i Króla Królów,  przed  którym zegnie się wszelkie kolano, a stanie się to z woli Boga Ojca, oznajmionej w tych słowach, które czytamy między innymi w Liście do Filipian. 2:9. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, 10. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią 11. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.

Wynika z tego, że owo wydarzenie będzie dotyczyło nie tylko strefy, z której jest możliwa obserwacja słońca, księżyca i gwiazd, ale również tych, którzy są ‘pod ziemią’, (ktokolwiek tam jest, a wiadomo już, że ta strefa kryje sprawy, o których dopiero ostatnimi czasy zaczynają wychodzić informacje ‘na powierzchnię’). Strefa ‘na niebie’, jest strefą , która jako najbliższa sprawom niebieskim może być tą najlepiej poinformowaną, nie powinny zatem nikogo dziwić ambicje wiodącej agencji do spraw wykraczających poza nasz ziemski padół, do monopolizacji tej newralgicznej przestrzeni, ale i o tej grupie, jak i o poprzedniej, Biblia też nie zapomina, bo czytamy o nich prorocze przesłanie, przekazane przez usta proroka Amosa: 9;1-2. Widziałem Wszechmogącego stojącego przy ołtarzu. I rzekł do mnie: Uderz w głowicę, niech zadrżą sklepienia i upadną na głowy ich wszystkich, a resztę ich zabiję mieczem. Żaden uciekający z nich nie ujdzie ani też nie uratuje się żaden uchodźca.
2. Choćby się przedarli do Szeolu, wyciągnie ich stamtąd moja ręka, a choćby się wdrapali na niebiosa, ściągnę ich stamtąd w dół,

Taka Boża sygnalizacja jest również w zgodzie z tym, co zapowiedział sam Pan Jezus Chrystus w słowach:
Łuk. 21:25-27
25. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale.
26. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.
27. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.

Prorok Amos informuje o jeszcze jednym wstrząsowym wydarzeniu: Księga Amosa. 8:7-9
7. Przysiągł Pan na dumę Jakuba: Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków.
8. Czyż nie ma z tego powodu zatrząść się ziemia i żałobą okryć się wszyscy jej mieszkańcy? Ona cała podniesie się jak Nil i opadnie jak Rzeka Egipska.*
9. W owym dniu, mówi Wszechmogący Pan, sprawię, że słońce zajdzie w południe, i mrokiem okryję ziemię w biały dzień,

*(Ten opis bardzo obrazowo sugeruje,   w jaki sposób może być poruszona ziemia z jej wszystkimi mieszkańcami,- poprzez podniesienie i opuszczenie, jak podnoszą się wody podczas przypływu i odpływu, a to dodatkowo wskazuje na statyczną płaszczyznę ziemi).

Do tej pory nasze pokolenie oglądało ostatnimi czasy m. innymi następujące wydarzenia:

Tetrady:

tetrada

Zaćmienie słońca, po którym nastąpiła fala kataklizmów w kraju, gdzie było widzialne:

tetrada-americaneclipse

Znak koniunkcji ciał niebieskich, będący wypełnieniem proroctw z Ks.. Objawienia:

tetrada2-panna

Jeszcze wymowny znak, niedawno sfilmowany, mogący być przypomnieniem tego, co powiedział  Pan Jezus: Mat. 12:38-40
38. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w Piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć od ciebie znak.
39. A On odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku jak tylko znak Jonasza proroka.
40. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce.

tetrada-Jonasz

Co więcej? Wszystko to , co dzieje się na naszych oczach,  dzieje się również w czasie określanym jako znaczący okres Jubileuszowy dla Izraelitów, widzimy to na poniższej tabeli, która przedstawia podział na lata jubileuszowe, od daty śmierci rabina Judy Ben Samuela, który kierując się wskazówkami  ST co do trwania okresów Jubileuszowych ustalonych przez Boga, przewidywał taki ich układ, który jak to się też składa – kończy się właśnie aktualnie.. (temat ten rozwinięty jest tutaj, więc zainteresowanych odsyłam do tego wykładu).

Tabela Jubileuszy:

Jubileusze

Cóż więc pozostaje nam, którzy wierzymy, że to, co się wokół nas dzieje nie jest ‘naturalne’, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują?
Z pewnością dobrze zrobimy trzymając się wskazówki, aby nie usiłować ustalać dnia i godziny, bo jak jest napisane, nikt  tego momentu nie zna:
Mat. 24:32-36
32. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
33. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.
34. Zaprawdę powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
35. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
36. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.

Pamiętajmy, aby gdy już nastąpi ten dla nas oczekiwany moment, móc usłyszeć:
Mat. 25:23
23. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego.

Czwarty Krwawy Księżyc..

Pisałam już o Tetradzie, gdy krwawy księżyc miał pojawić się po raz pierwszy w 2014 r.

tetrad1

Dzisiejszej nocy: ok. godz. 2 – 28 września 2015 r. będzie można obserwować (przy sprzyjających warunkach widokowo-pogodowych, ostatni w tej Tetradzie, krwawy super-księżyc (powiększony o 15%), który  ma być widoczny w całym kraju, od strony południowo -zachodniej,  nad horyzontem, więc najlepszym miejscem obserwacji będzie wzniesienie i nie przysłonięte górami, budynkami lub innymi obiektami.

Od strony tak zwanej naukowej, zjawisko czerwonego super-księżyca, to skutek ‘zaćmienia’, ‘ustawienia się Księżyca w jednej linii z Ziemią i Słońcem’ , a jego czerwona barwa to wynik ‘zanurzenia się w cieniu Ziemi i zabarwieniu w atmosferze ziemskiej‘. Kuriozalne jest również stwierdzenie  młodego entuzjasty naukowości, że w tę noc, Księżyc zostanie oświetlony blaskiem setek zachodzacych  słońc(..) w 0,39-41 sek. filmu. (źródło)

Gwoli skondensowania informacji na temat krwawych księżyców, jako znaków – sygnałów, występujących dokładnie w czasie świąt  ustalonych dla narodu Izraelskiego przez samego Boga, oraz wydarzeń, które w historii świata miały miejsce, podczas występowania  tetrad, zapraszam na  poniższy, podsumowujący materiał:

Przy tej okazji, przypomnijmy o innych znakach, tym razem na ziemi, również krwawych, a zapowiadanych, jako te, które miały wystąpić w czasach zwanych ostatecznymi, a więc poprzedzającymi bardzo doniosłe i znaczące wydarzenia dla całej ludzkości.

Wydarzenia z ostatniego miesiąca:

Krwawe księżyce Tetrady- kolejny 4.04.2015 r.

tetrad1
Biblia objawia, że Bóg uczynił słońce, księżyc i gwiazdy jako światła, oraz znaki.
1 Moj. 1:14
14. Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat!

Rzadka sekwencja księżycowych czerwonych księżyców, zwana Tetradą,  występuje w  latach 2014 – 2015, podczas żydowskich świąt Paschy i Sukkot (Święto Namiotów). Dwa zaćmienia Słońca będą także występować w 2015 roku , w żydowskim Nowym Roku dla Królów i w Święto Trąb.

c.d. w zakładce: POLECAM