Archiwa tagu: zapowiedzi Biblii – przyszłe losy świata.

Płoną góry, płoną lasy..

Wieści pogodowe, jakie dochodzą z różnych stron świata nie napawają optymizmem, trzęsienia ziemi, powodzie, no i pożary, wzmagają się. Czytamy  między innymi o pożarach:  w Tennessee, Kalifornii, w Portugalii i Hiszpanii,  na Maderze, w Izraelu, i w Rosji.

W dniu dzisiejszym, natrafiłam również tutaj na ciekawe info, z dnia 30.11.2016 o ogromnym pożarze w Tennessee, i o niezwykłym znalezisku strażaka, który pośród  pogożeliska na okolicznym obszarze, znalazł coś, co jest całkowicie niezwykłe i zaskakujące w tej sytuacji, mianowicie potwierdzenie, które wręcz wywołało u strażaka ‘gęsią skórkę’ : –  że ogień się nie ima tego, co ma zostać zachowane dla świadectwa o Bożym działaniu!
Tak więc, podobnie jak wieki temu, trzej młodzieńcy zostali zachowani od szalejącego ognia, w  rozpalonym do białości piecu na równinie Dura, gdzie zostali wrzuceni z rozkazu króla Nebukadnesara*, tak w szalejącym i trawiącym wszystko dookoła ogniu, została zachowana jedna, szczególna w swej treści kartka z Biblii!

*Historia trzech mężów o imionach: Szadrach, Meszach i Abed-Nego, których na rozkaz króla Nebukadnesara wrzucono do pieca ognistego, a oni wyszli z ognia bez szwanku, jest opisana w Księdze Daniela 3;1-33

Oto ta ocalała kartka z Biblii, a poniżej tłumaczenie  z Księgi Joela:

kartkabiblia-1

Wersety najlepiej zachowane to:
Joel. 1:13-14
13. Przepaszcie się i narzekajcie, wy kapłani, zawodźcie, wy słudzy ołtarza! Przychodźcie, noc spędzajcie we włosiennicach, wy słudzy mojego Boga, gdyż dom waszego Boga pozbawiony jest ofiary z pokarmów i płynów!
14. Ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starszych, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana, waszego Boga, i głośno wołajcie do Pana!

i dalej od wersetów 1;15-20
15. Ach! Cóż to za dzień! Bo bliski jest dzień Pana, a przychodzi jak zagłada od Wszechmocnego.
16. Czyż nie została zniszczona na naszych oczach żywność, a z domu naszego Boga radość i wesele?
17. Ziarna wyschły pod swymi grudami, spichrze są spustoszone, stodoły rozwalone, gdyż zboże uschło.
18. Jakże porykują zwierzęta! Stada bydła się błąkają, gdyż nie ma dla nich pastwisk; nawet stada owiec giną.
19. Do ciebie wołam, Panie: Ogień pożarł pastwiska na stepie, żar słoneczny spalił wszystkie drzewa polne.
20. Nawet dzikie zwierzęta ryczą do ciebie, gdyż wyschły potoki, a ogień pożarł pastwiska na stepie.

W polskiej notatce czytamy między innymi: Podczas gdy centrum Gatlinburgu jest nękane przez płomienie, ciężki dym i pomarańczowe niebo zawisły nad głową kierowców, którzy blokują drogi, próbując wydostać się z miasta. „To apokalipsa po obu stronach” – powiedział strażak-ochotnik Bobby Balding.

Faktycznie, widok pożaru, uchwycony poniżej jest przejmujący:

kartkabiblia-ogien

Zerknijmy przy tej okazji do Apokalipsy św. Jana, czy mówi ona coś, co miałoby odnośnik do Księgi Joela, w kontekście ognistym i braku żywności:
Obj. 6:3-6
3. A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: Chodź!
4. I wyszedł drugi koń, barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem; i dano mu wielki miecz.
5. A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: Chodź! I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej.
6. I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara; a oliwy i wina nie tykaj.

Joel. 1:10-12
10. Zniszczone jest pole, żałobą okryta jest rola, gdyż zniszczone jest zboże, moszcz wysechł, zniknęła oliwa.
11. Trwóżcie się, rolnicy, narzekajcie, winiarze, z powodu pszenicy i jęczmienia, gdyż nie ma zbiorów na polu!
12. Uschła winorośl, a drzewo figowe zwiędło; drzewo granatowe, palma i jabłoń, wszystkie drzewa polne uschły, u synów ludzkich znikła radość.

Są też i inne teksty, które wskazują na ostateczny kierunek, w jakim  się mają sprawy tego świata:
2 Piotr. 3:3-7
3. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości
4. I mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia.
5. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego
6. Przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął.
7. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.

Mam nadzieję, że Gościom mojego bloga powyższe słowa, w zestawieniu z tym, co się dzieje na całym świecie; też dają wiele do myślenia..