Przebudzator: Najnowsze Wieści..

Kilka dni temu natrafiłam na materiał, który jest bardzo ciekawy z punktu widzenia biblijnych zapowiedzi, odnoszących się do przyjścia Mesjasza, oraz konsekwencji z tego wynikających dla wierzących w Jezusa Chrystusa i dla świata, a w dalszej części, zaprezentuje wiadomości, które plasują wręcz wydarzenia światowe na osi 20 rozdziału Księgi Objawienia.

Oto wieści z biblijnie newralgicznych terenów.

Dla chrześcijan tym zapowiadanym w Biblii Mesjaszem jest Syn Boży Jezus z Nazaretu, który po zmartwychwstaniu odszedł do nieba, i ma przyjść ponownie, jak jest napisane w Liście do Hebrajczyków.
Hebr. 9:24-27

  1. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga;
  2. I nie dlatego, żeby wielekroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią,
  3. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków* dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.
  4. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd,
    9:28 Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują.

*Miejmy w pamięci, że skoro już w tamtym okresie, to były czasy nazwane ‘schyłkiem wieków’, to tym bardziej obecnie ten schyłek musi być w jeszcze większym zaawansowaniu.

Jak podaje w/w źródło, z dnia 18 lutego 2020, rabini też oczekują Mesjasza, ale (z nielicznymi wyjątkami), nie wierzą, że Mesjaszem jest Jezus.
Jakie ekscytujące wydarzenia mają miejsce ostatnimi czasy, w tej materii, na które w moim odczuciu powinniśmy jako wierzący zwrócić uwagę?

Cytuję za w/w źródłem:
‘Rabin Haredi, wtajemniczony w tajemnice dotyczące Mesjasza, został zaprzysiężony na kilka dziesięcioleci przez ukrytych prawych ludzi, ale teraz polecili mu po raz pierwszy opublikować swoje orędzia o bieżących wydarzeniach i zbliżającym się przybyciu Mesjasza. Powiedziano mu, że jest to dosłownie kwestia życia lub śmierci.

‘WYWIAD Z RABBI ZISSHOLTZ

W sobotni wieczór Yonatan Dadon z Radia 2000, prowadzący audycje z ortodoksyjnego języka hebrajskiego, przeprowadził wywiad z rabinem Yaakovem Zissholtzem w jego cotygodniowym programie Melaveh Malkah. Rabin Zissholtz rozpoczął z zastrzeżeniem:

„Przyszedłem mówić nie tylko o tym, co się stanie, ale także o tym, kto zasłuży na udział w Odkupieniu”, powiedział rabin Zissholtz do Dadona. „Wielu ludzi religijnych, mężczyzn z kippotem na głowie, nie zasługuje na to. Wiele osób, które nie wydają się religijne, znajdzie się w środku.”

UKRYCI ŚWIĘCI (uwaga moja: chodzi o cadyków vav, wyjaśnienie poniżej)

Cytuję dalej za w/w źródłem: Rabin Zissholtz odniósł się do rabina Elazara Menachema Mana Shacha, wiodącego litewsko-żydowskiego rabina Harediego w Bnei Brak, który zmarł w 2001 roku.

„Rabin Shach był jednym z największych rabinów naszego pokolenia, ale ludzie nie wiedzieli, że jest jednym z ocalałych cadyków vav” – powiedział rabin Zissholtz. Rabin odnosił się do żydowskiej tradycji mistycznej wprowadzonej w Talmud (Sanhedryn 97b), która stwierdza, że „przez cały czas na świecie jest 36 wyjątkowych ludzi, (..), nawet jeśli choćby jednego z nich zginął, świat dobiegnie końca. ”

‘W gematrii (hebrajska numerologia) litery lamed i vav łączą się równe 36, stąd ukrytych prawych ludzi nazywa się lamed-vavniks. Lamed-Vav cadykim nazywani są również Nistarim („ukrytymi”). Tradycja żydowska utrzymuje, że ich tożsamości nie są sobie znane i że jeśli jedna z nich osiągnie swój prawdziwy cel, nigdy by się do tego nie przyznała. Lamed-vavnikowie sami nie wiedzą, że są jednym z 36. W rzeczywistości tradycja głosi, że ktoś twierdzący, że jest jednym z 36, to dowód na to, że na pewno nim nie jest . Ze względu na tych 36 ukrytych świętych Bóg chroni świat, nawet jeśli reszta ludzkości zdegenerowała się do poziomu całkowitego barbarzyństwa.

„Bóg ich wybiera” – powiedział rabin Zissholtz do Dadona. „Jedynym sposobem, w jaki zostają objawieni, jest to, że Bóg zdecyduje, że muszą zostać ujawnieni. Ale tak naprawdę ludzie nie mają o nich rozmyślać. Nie potrzebujemy mistycyzmu, aby służyć Bogu. Ci ludzie cierpią bardzo tylko dla naszej korzyści. ”

‘„Ale są rzeczy, które społeczeństwo musi teraz wiedzieć, ponieważ proces geula (odkupienia) wkrótce zacznie się dziać bardzo szybko i w szybkim tempie. Ważne jest, aby ludzie zachowali spokój i równowagę, aby odpowiednio działać we właściwym czasie. ”

„Potencjalnie Mesjasz może być objawiony w każdym pokoleniu, a cadyk dokładnie wie, kto to jest. Jest to oczywiście prawdą w tym pokoleniu. Ale człowiek może być największym uczonym w Torze, wydawać się najbardziej religijnym i nie zasługiwać na spotkanie z Mesjaszem ”.

Rabin Zissholtz wyjaśnił, że został uprawniony przez tych wybranych ludzi, do przerwania milczenia i rozpoczęcia informowania opinii publicznej o zbliżającym się przybyciu Mesjasza.’

„Ujawnienie teraz, że Mesjasz jest bliżej niż kiedykolwiek, jest kwestią życia i śmierci” – powiedział rabin Zissholtz. „Nie słyszałeś o Gogu i Magogu? To się wydarzy wkrótce. W tej chwili sytuacja jest bardziej wybuchowa, niż można sobie wyobrazić. Wszyscy muszą wiedzieć, czy są w środku (zbawieni), czy też zostaną pominięci. ”

c.d.n.

P.s. Ponieważ musiałam zmienić format bloga, jeszcze nie znam wszystkich ustawień, więc z góry przepraszam za ewentualne błędy i brak koloru, który ułatwia czytanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *