Która to godzina?.. część 2

Skąd mogą pochodzić owi ‘obcy’ ? Co sugeruje Biblia w tym temacie?

Niektórzy mogą pochodzić od istot, o których mowa tutaj:
1 Moj. 6:1-4
1. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki,
2. Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.
3. I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat.
4. A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.

Sława tych olbrzymów mocarzy została nie tyle zapomniana, ale ukryta w mitach i legendach, tak, aby wyedukowany współcześnie człowiek albo o nich nic nie słyszał, albo wrzucał tę historię między bajki.
Tymczasem potomstwo upadłych aniołów ciągle ma swoje plany co do ludzkości, o czym w dalszej części.

Kontynuują zapowiadane wydarzenia z Ewangelii Łukasza:

Następnie Pan Jezus odniósł się do wydarzeń , które miały mieć miejsce w lokalizacji Jerozolimy, i na jakie prześladowania zostaną wydani wierzący w Niego:

Łuk. 21:12-24
12. Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swe ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień, i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego.
13. To da wam sposobność do złożenia świadectwa.
14. Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony.
15. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy.
16. A będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was,
17. I będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego.
18. Lecz i włos z głowy waszej nie zginie.
19. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze.

Następnie Pan Jezus zachęca, aby obserwować, co się dzieje w związku z Jerozolimą, i jak zareagować w konkretnej sytuacji:


20. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie.
21. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego.
22. Gdyż dni te, to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane.
23. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni; będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem,
24. I padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan.

I kolejno, Pan Jezus nawiązuje do końca dziejów, podając ‘instrukcję’ dla wierzących, jak na to wygląda, dotyczących również tych z ostatniego pokolenia, które ma obserwować te znaki:

Łuk. 21:25-36
25. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale.
26. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.
27. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.
28. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.
29. I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa;
30. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko.
31. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże.
32. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie.
33. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
34. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył
35. Niby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
36. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Czy zatem obecnie obserwujemy już jakieś znaki na słońcu, księżycu, gwiazdach? Czy mamy sytuacje, które pokazują siłę żywiołów?

Co do tych drugich, to nie sposób je ukryć, przed okiem ludzi, jeśli przykładowo morze zalewa przybrzeżne tereny, są powodzie i podtopienia, w różnych częściach świata. Trzęsienia ziemi narastają , panuje w niektórych rejonach głód i mór . Te wydarzenia mają miejsce i przybierają na sile, ludzie je obserwują.

Co jednak ze znakami na niebie? Czy gdyby występowały, można byłoby je ukryć? Jak? Komu mogłoby zależeć na ukrywaniu tego, co się dzieje na niebie,i jakby to było możliwe?

Użytkowniczka kanału ‘The Final Days’, proponuje materiał, który w moim odczuciu wychodzi na przeciw powyższemu pytaniu.
Przypominam ponownie: Użytkowniczka tego kanału rozpatruje to, co widać, przez pryzmat teorii heliocentrycznej, o czym już wspominałam wcześniej, prezentując zdjęcia z jej kanału, gdyż tylko mniejszość wśród chrześcijan jest poinformowana w materii oszustwa heliocentrycznego. Nie zmienia to faktu, że te obserwacje są możliwe, bez względu na to, czy ktoś patrzy na to przez pryzmat teorii heliocentrycznej, czy ziemi poziomej.
Z punktu widzenia budowy ziemi poziomej, to, co widać, pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób może funkcjonować dane ‘urządzenie’, ( bo nie jest to w skali rzeczonych milionów mil/km ), ale lokalnie.

Polecam , również wcześniejsze filmy na kanale ‘The Final Days’, można wrzucić polskie tłumaczenie, jest kiepskie, ale skorelowanie z tym, co jest pokazane, pozwoli zorientować się, o czym mowa.

Użytkowniczka jest zdania, że ta technologia, na która idą tryliony jest dziełem kooperacji ludzi i upadlych aniołów, i znacznie wyprzedza to, co przeciętny człowiek jest w stanie pomyśleć o zaawansowanej technologii, co w przypadku sugerowanej współpracy z potomstwem upadłych bytów anielskich, nie powinno dziwić. Zdaniem tej Użytkowniczki, prawda jest ukrywana, aby większość ludzi nie mogła zobaczyć tych znaków, i przez to nie zwróciła się do Stworcy, póki jest jeszcze na to czas.Zatem obserwujmy nadchodzące wydarzenia, które, jak wynika z materiałów na kanale The Final Days, mogą przybierać na sile, możliwe, że w połowie maja br, jak jest przewidywane przez różnych badaczy śledzących temat.

W jednym z ostatnich materiałów Użytkowniczka kanału The Final Days, zaproponowała Psalm 91, który jak się okazuje, w obecnych czasach staje się niezwykle aktualny. (Kilka dni wcześniej, i mnie przypomniał mi się również ten Psalm, który cytuję ku wzmocnieniu dla tych, którzy wierzą:

Ps. 91:1-16
1. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego,
2. Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam.
3. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika I od zgubnej zarazy.
4. Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem.
5. Nie ulękniesz się strachu nocnego Ani strzały lecącej za dnia,
6. Ani zarazy, która grasuje w ciemności, Ani moru, który poraża w południe.
7. Chociaż padnie u boku twego tysiąc, A dziesięć tysięcy po prawicy twojej, Ciebie to jednak nie dotknie.
8. Owszem, na własne oczy ujrzysz I będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych.
9. Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją,
10. Nie dosięgnie cię nic złego I plaga nie zbliży się do namiotu twego,
11. Albowiem aniołom swoim polecił, Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
12. Na rękach nosić cię będą, Byś nie uraził o kamień nogi swojej.
13. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, Lwiątko i potwora rozdepczesz.
14. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, Wywyższę go, bo zna imię moje.
15. Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham, Będę z nim w niedoli, Wyrwę go i czcią obdarzę,
16. Długim życiem nasycę go I ukażę mu zbawienie moje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *