Która to godzina?..

(poszerzenie tematu z poprzednich wpisów)

1 Jan. 2:18-20
18. Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst*, lecz oto już teraz wielu antychrystów **powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina.
19. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas.
20. A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.

*antychryst ( w grece), – przeciwnik Pomazańca czyli Chrystusa
** wielu antychrystów – wielu przeciwników Chrystusa.

Co rusz w necie znajdujemy porady prepersów, jak przetrwać, ‘gdyby co’, i ci którzy potrafią zakonserwować w słoikach to, co lubią, mają większe poczucie, że przetrwają, ale nie tylko w zapasach leży clue, bo przecież, w razie ‘gdyby co’, na przetrwanie składa się wiele innych czynników, na które można już nie mieć żadnego wpływu, nawet jeśli miałoby się odpowiednio zaopatrzoną spiżarnię.
Tak więc jakkolwiek na tę sprawę nie spojrzymy, nie da się przygotować doskonale i pewnie, na czasy, gdyby przykładowo permanentnie brakowało jedzenia, wody, prądu, i innych środków, które używamy codziennie, ale sami ich nie potrafimy wytworzyć.

Coraz częściej też, wiodący ostrzegacze ostrzegają, że sytuacja, szczególnie na naszym doświadczanym, na przestrzeni wieków terenie. nie jest różowa. Nie przypominam sobie, aby kilka lat temu, tyle się mówiło, o złej sytuacji, z czasem tego rodzaju pogłoski narastają.

Myślę, że z uwagi na to, co rzeczywiście już gdzie niegdzie widać, nie są to pogłoski całkiem przesadzone, aczkolwiek dla wierzących, przygotowania na czas, które one wieszczą powinny raczej być skoncentrowane na przygotowaniach innych, niż w planie fizycznym.

Przypominam, że omawiam zagadnienie z punktu widzenia osoby wierzącej, że Biblia mówi prawdę, zarówno o czasach przeszłych, jak i przyszłych, (Punktem odniesienia do przeszłości i przyszłości jest teraźniejszość).

Jeśli przyjrzymy się zapowiedziom Pana Jezusa, które zostały skierowane głównie do wierzących, aby wiedzieli, w jakich czasach żyją, i zapowiedziom, jakich następnych wydarzeń będą obserwowalne konkretne znaki, to wtedy rozumiemy, dlaczego, tak ważnym jest, aby czerpać wiedzę bezpośrednio z objawienia Biblii.

Gdy do tej pory ‘koniec świata’, był zapowiadany, ale jakoś czas mijał, a ten koniec nie następował, i z czasem wielu zostało ‘uodpornionych’, lub ‘znieczulonych’ w tym temacie. Przywódcy organizacji religijnych, wieszczący rychły koniec, gdy ten nie następował, spadali na cztery łapy, a zwykli wierzący albo w ogóle porzucali dotychczasową wiarę i popadali w ateizm, albo ponownie dawali kredyt zaufania ‘przywódcom’, i maszyneria zwiedzenia kręciła się dalej. Nowi członkowie, albo potencjalni ‘zainteresowani’, nie byli informowani o takiej historii, i dawali się wciągać do pracy, na rzecz zdobywania rzeszy nowych wyznawców.

Oczekujący na powtórne przyjście Zbawiciela, gdy On jednak nie nadchodził, bywali zwodzeni opowieściami, że Jezus owszem przyszedł, ale ‘niewidzialnie’.

A jak Biblia przedstawia sprawę ponownego przyjścia Chrystusa, oraz końca świata?
Pan Jezus wymienił symptomy, na które wierzący powinni zwrócić szczególną uwagę:
Łuk. 21:5-11
5. A gdy niektórzy mówili o świątyni, iż jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i klejnotami, rzekł:
6. Przyjdą dni, kiedy z tego, co widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono.
7. Zapytali go, mówiąc: Nauczycielu! Kiedy więc to będzie i jaki będzie znak, gdy to nastąpi?
8. On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!
9. Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się; to bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec.
10. Wtedy rzekł do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu,
11. I będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy, i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba.

Czyli zanim nastąpi to, co Biblia nazywa końcem, Pan Jezus przepowiedział, że powyższe zdarzenia będą miały miejsce. Być może właśnie to, co się wydarzyło ok. 200 lat wcześniej, a co jest nazywane przez niezależnych badaczy resetem, (który ma się powtórzyć, jak twierdzą niezależni badacze, w niedalekiej przyszłości), częściowo już miało miejsce w postaci głodu, moru, zarazy, co mogło zostać spowodowane tym, co Pan Jezus nazwał strasznymi widokami i znakami ogromnymi z nieba.

Odnajdywane są różne artefakty (nienagłaśniane) świadczące o tym, że w czasach , które są określane, jako ciemne ‘wieki średnie’, ludzie widzieli coś dziwnego na niebie, jakieś ogromne komety, ale nie tylko, bo statki, pływające po niebie i taka technologia była, ale o niej się nigdy nie uczyliśmy w szkołach.
Obecnie, przedstawia się je jako: ‘Ufo’ i  ‘obcych’), sugerują przy tym ‘odpowiednie’ datowanie, i to ma ‘wyjaśniać’ pochodzenie człowieka.

Na tym portalu sugeruje się już otwarcie i wprost, o ‘innych formach życia, które istnieją, i to nie tylko na tym świecie, ale w całym wszechświecie’. Cytat z tamże:

‘Zdolność człowieka do komunikowania się z innymi formami życia na Ziemi i poza nią staje się coraz ważniejsza. Jednak obecnie myślimy o niewłaściwej komunikacji. Dla nas komunikacja jest częstotliwością dźwięku, bardzo powolnym, niezdarnym i archaicznym sposobem komunikacji. Istnieje starożytny język, który do pewnego stopnia kształtuje całe życie we wszechświecie, a my jesteśmy w stanie się go nauczyć i używać. Ta forma komunikacji pozwala nam komunikować się z innym życiem. Od komórek po najbardziej zaawansowane formy życia, które istnieją, i to nie tylko na tym świecie, ale w całym wszechświecie.
Los człowieka będzie częściowo zależeć od naszej umiejętności uczenia się komunikowania się z innymi gatunkami’.

Powoli ludzkość jest oswajana z myślą, że ‘nie jesteśmy sami’, i jest ludziom sugerowane, że musimy nauczyć się ‘współistnieć’. Plan , o którym wspominał swej pracownicy Carol Rosin, Werner von Baun zaczyna być realizowany na naszych oczach, a mówił on, że ostatnią kartą będzie właśnie ‘ujawnienie obcych’, co jak zaznaczył , będzie kłamstwem.

Chrześcijanie znający objawienie biblijne wiedzą, skąd pochodzą te ‘inne gatunki’, i trudno nawet rozmyślać, o oswajaniu się z myślą o ‘współistnieniu’z nimi.

c.d.n

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *