Przebudzator: Najnowsze wieści, część 3

‘NATURALNE katastrofy, ALE MA SIĘ WYDARZYĆ COŚ WIĘCEJ

„Klęski żywiołowe zdarzają się na całym świecie, w tym wirus koronawirusa, pożary w Australii, teraz ma nadejść inna katastrofa, która pokazała się w atmosferze”*, powiedział rabin Zissholtz.

(UWAGA AUTORA (cytowanego materiału): To jest transkryptowane tłumaczenie najważniejszych wydarzeń z pierwszych czterdziestu minut trzygodzinnego wywiadu. „Breaking Israel News” pozostałą część wywiadu opublikuje w kolejnych segmentach, )

Ten wywiad został po raz pierwszy opisany przez blogera Yeranena Yaakova/

*Uwaga moja: Całkiem możliwe, że chodzi o takie wydarzenia , które są już obserwowane w atmosferze, a o których pisałam już na blogu, mianowicie o ‘urządzeniu’ , znajdującym się na przeciw słońca w kształcie czarnego wielościanu (określenie moje), które jest fotografowane przez kamery pogodowe i aparatami obserwatorów na całym świecie, albo dronami, (widać je wyraźnie tylko pod pewnymi kątami obserwacji), a które jest obiektem fizycznym, gdyż odbija się w wodzie.

Autorka kanału The Final Days, która omawia to zagadnienie przestrzega przed patrzeniem w słońce, co może być niebezpieczne dla wzroku. Jak już wspomniałam przy okazji info o kanale The Final Days, Autorka jest wierzącą w Jezusa Chrystusa, ale nie mając wiadomości w temacie teorii heliocentrycznej, rozpatruje to, co pokazują kamery, i komentuje to, co widać, w oparciu o ten model, co ma wpływ na sposób interpretowania przez nią tych widoków, jeśli chodzi o skalę, oraz położenie względem słońca.
Materiał z kanału The Final Days jest spory i wymaga osobnego omówienia.

Jako wierzący w Chrystusa, ( Mesjasza), czekamy na Jego powrót w Osobie Syna Bożego Jezusa Chrystusa, zapowiedziany w Dz. Ap.
Dz.Ap. 1:9-11

 1. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu.
 2. I gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich
 3. I rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba

Odkąd docieram do wiadomości, że chronologia czasowa, może być zupełnie inna , niż ta, którą oficjalnie się posługujemy, nurtuje mnie stwierdzenie ap, Jana:
1 Jan. 2:18

 1. Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina.

Skoro Ap. Jan tak stawiał sprawę, no to w jakim punkcie czasowym jesteśmy my?..Słyszałam już wypowiedzi sceptyków, wytykające chrześcijanom, że ‘to już dwa tysiące lat minęło’, a Jezus , na którego chrześcijanie czekali, tak, jakby miał bardzo szybko powrócić nie wraca’.

Ale w którym punkcie historii jesteśmy NAPRAWDĘ?..
Ile rzeczywiście minęło lat od zmartwychwstania Chrystusa?
Wiemy już, w jak bardzo zakłamanym świecie żyjemy, dlaczego mielibyśmy ufać, że nie zostaliśmy okłamani, jeśli chodzi o daty?.. Niezależni badacze twierdzą, że dodano nam do historii uwaga: ponad 1000 lat, więc?..

Nie wiemy, co to za ogólnoświatowa katastrofa wydarzyła się 150-200 lat temu, że pod zwałami błota został zalany cały ówczesny świat, którego pozostałości świadczą o zaawansowanej technologii, i takim samym, misternym stylu architektonicznym, na wszystkich kontynentach, który trudno byłoby odtworzyć przy współczesnej technologii, ale nam mówiono, że zostały zbudowane w ‘czasach antycznych’ lub ‘ w ‘ciemnych wiekach średniowiecza’. Wiele z tych budowli nosiło rozmiary dostosowane do ludzi o wzroście znacznie przewyższającym wzrost współczesnego człowieka, nosiły też ślady koegzystencji ludzi dużych i małych, żyjących obok siebie.

Kolejna wypowiedź dająca do myślenia:
Mat. 10:17-23

 1. I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach.
 2. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami.
 3. A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić; albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić.
 4. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was.
 5. A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć.
 6. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
 7. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego; zaprawdę powiadam wam: Zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie

Jeśli rabini sugerują, że rozpoczęła się faza wojny Goga i Magoga, to miejsce, w którym czytamy o tym wydarzeniu w NT , to już przecież ostatni krok do końca dziejów na ziemi:
Rozdział 16 Ks. Objawienia mówi, że bitwa, która ma nastąpić będzie w miejscu zwanym Armagedon: Obj. 16:16. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.(Spotkałam się już ze stanowiskiem, ze bitwa ta już się rozegrała w bliżej nieokreślonej przeszłości.)

W każdym razie ta bitwa z Ks. Objawienia 20;8-9 dopiero się wydarzy, a w związku z powyższym, sprawy mają się ku tej okoliczności.

Obj. 20:8-9

 1. I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski.
 2. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.

Potem już Sąd Ostateczny:
Obj. 20:10-12

 1. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.
 2. I widziałem, wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.
 3. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.

Co to oznacza dla nas, którzy wierzymy w Chrystusa?

Naszą nadzieją jest w końcu zobaczyć na własne oczy Zbawiciela, jak jest napisane:
Filip. 3:20-21

 1. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,
 2. Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.

1 Kor. 15:51-54

 1. Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni
 2. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.
 3. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność.
 4. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie!

1 Kor. 15:19-23

 1. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni.
 2. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.
 3. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie.
 4. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.
 5. A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *