Super księżyc i nie tylko..

Dzisiaj, z 7 na 8 kwietnia, nad ranem, o godz. 4,35 ma być widoczny, ( o ile widoczność pozwoli), super-czerwony  ( różowy) księżyc.*
Poprzedza on paschę, która jest jutro 8 kwietnia.

Również dzisiaj, naszły mnie konkretne refleksje w związku z tym, że Jerozolima w ten czas, gdy przechodziło po niej chyba jeszcze więcej osób, niż zwykle , teraz w niczym nie przypomina zatłoczonego, gwarnego, wypełnionego pielgrzymami i turystami z całego świata, miasta..
Teraz to miasto jest jakby wymarłe, a gdy tylko uzmysłowiłam sobie niezwykłość i wręcz nierealność takiej sytuacji, to natychmiast w głowie wyświetliły mi się prorocze zapowiedzi z Ewangelii Łukasza 21;24, o Jerozolimie, która będzie zdeptana przez pogan, aż dopełnią się czasy pogan..

No i zaraz potem jest mowa o znakach na słońcu i księżycu i tych, dziejących się na ziemi:
Łuk.21;25. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale.
26. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.
27. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.
28. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.

Patrzmy więc, z nadzieją, i czuwajmy, do czego zachęcają nas dalsze słowa Jezusa:Łuk. 21:29-36
29. I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa;
30. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko.
31. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże.
32. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie.
33. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
34. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył
35. Niby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
36. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Jeśli jeszcze nie masz pewności, co do zbawienia, które przygotował Bóg dla wszystkich, którzy uwierzą w zbawcze dzieło Syna Bożego, to zapoznaj się z tym, co jest napisane w Ewangelii Jana 3:1-8
1. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski.
2. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był.
3. Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.
4. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?
5. Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.
6. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.
7. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.
8. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.

Syn Boży Jezus Chrystus zapewnia:
Łuk. 12:4-12
4. Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia.
5. Ale wskażę wam, kogo się bać macie! Bójcie się tego, który, gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste, powiadam wam: Tego się bójcie!
6. Czy nie sprzedaje się pięciu wróbli za dwa grosze? A ani o jednym z nich Bóg nie zapomina.
7. Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczycie niż wiele wróbli.
8. Powiadam wam: Każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi.
9. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i Ja się zaprę przed aniołami Bożymi
10. Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone; lecz kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone.
11. A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów, i do władz, nie troszczcie się, jak się bronić i co mówić będziecie.
12. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić.

Jan. 11:25-26
25. Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
26. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?

Tak, ja w to wierzę!!

——————————-

*super-czerwony  ( różowy) księżyc.* – polecam najnowszy materiał, z kanału Jamesa LaFleura, pt: Bizzare  Pink Supermoon Caught On Tape.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *