Przebudzator w teatralno-filmowym klimacie..

Przebudzator, który w formie obrazkowej znajduje się tutaj

dotyczy pewnej zaskakującej koincydencji, zmariażowanych z sobą osób, noszących obecnie takie same nazwiska historyczne, przy czym mężczyzna jest również fizycznie podobny do owej postaci historycznej, a portret postaci historycznej kobiety zachował się tylko w formie mało wyraźnego szkicu*.

Poniżej moja propozycja do przemyśleń nad w/w przebudzatorem, w formie retorycznej ankiety:

1. Oh, to musi być przypadek.

2. Młyn na wodę dla teoretyków teorii nienaukowych.

3. Qrcze, co tu jest grane?..

4. Hm, trochę to dziwne.

5. Tak, to dziwne.

6. Mnie już nic nie dziwi.

7. Ewidentnie matriks puszcza do nas oczko.

Notatka:
*Jedyny zachowany obraz, który może przedstawiać Anne Hathaway (1555/56 – 6 sierpnia 1623), żonę Williama Szekspira, to rysunek portretowy wykonany przez sir Nathaniela Curzona w 1708 r., określany jako „małżonka Szekspira”. Został narysowany na odwrocie oryginalnej strony tytułowej w Trzecim Folio (1663) dzieł Szekspira znajdujących się w Colgate University Libraries, Special Collection and University Archives, Hamilton, NY.

źródło notatki: podpis pod powiększeniem rysunku na wikipedii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *