Przebudzator dla dociekliwych, czyli ..

Tłumaczenie ma znaczenie- c.d.

W temacie z maja tego roku, pt. Niedzielne rozważania, czyli.. staram się zwrócić uwagę na to, iż tłumaczenie ma znaczenie.

W dniu dzisiejszym, przyszedł do mnie z pocztą mailową, kolejny werset biblijny, przysyłany mi z portalu LCWords.com: Słowa zmieniające życie
Słowa z Biblii na każdy dzień.

Oto ten werset:

Starożytna mądrość: Słowo Pana sprawiło, że powstały niebiosa, tchnienie Jego ust stworzyło zastępy planet i gwiazd. On niczym w urwistą górę piętrzy wody morskie i gromadzi w skarbcach głębie oceanów. Niech cała ziemia żyje w bojaźni przed Panem! Niech drżenie przed Nim przeniknie wszystkich mieszkańców świata!
Psalm 33,6-8

Dla porównania i znalezienia różnic, które w moim odczuciu są tu istotne, poniżej proponuję wersje w tłumaczeniu z Biblii Gdańskiej i Warszawskiej.

Biblia Gdańska
Ps. 33:5-9
5. Miłuje sąd i sprawiedliwość; pełna jest ziemia miłosierdzia Pańskiego.
6. Słowem Pańskiem są niebiosa uczynione, a Duchem ust jego wszystko wojsko ich.
7. Który zgromadził jako na kupę wody morskie, i złożył do skarbu przepaści.
8. Niech się boi Pana wszystka ziemia; niech się go lękają wszyscy obywatele okręgu ziemi.

Biblia Warszawska

Ps. 33:6-9
6. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, A tchnieniem ust jego całe wojsko ich.
7. Zbiera jakby w stągwi wody morskie, Gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów.
8. Niech się boi Pana cała ziemia! Niech drżą przed nim wszyscy mieszkańcy świata!

W tym miejscu, przy przypisach do tego psalmu jest adnotacja, że ‘zastępy’ , oznaczają gwiazdy stworzone przez Boga.

Dla współczesnego człowieka, to skojarzenie prowadzące do kosmologii heliocentrycznej, i powyższe współczesne tłumaczenie/parafraza tekstu biblijnego, będzie to wzmacniać.

Jednakże Biblia przedstawia zastępy niebieskie w innym znaczeniu:

1 Król. 22:19
19. On zaś rzekł: Słuchaj przeto słowa Pańskiego: Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy nim, po Jego prawicy i po lewicy.
(BW)

2 Kron. 18:18
18. On zaś rzekł: Słuchajcie przeto słowa Pańskiego: Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy nim, po jego prawicy i po lewicy.
(BW)

Nehem. 9:6
6. Ty jedynie jesteś Panem! Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, Ziemię i wszystko, co jest na niej, Morza i wszystko, co jest w nich, Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, A zastęp niebieski oddaje ci pokłon.
(BW)

Dz.Ap. 7:41-43
41. I zrobili w owych dniach cielca, i złożyli bałwanowi ofiarę, i radowali się dziełami rąk swoich.
42. Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich, jak napisano w księdze proroków: Czy mnie składaliście ofiary i dary Przez czterdzieści lat na pustyni, domu Izraela?
43. Tak, nosiliście namiot Molocha i gwiazdę bożka Romfana, bałwany, które uczyniliście, aby im bić pokłony; Przeto przesiedlę was poza Babilon.
(BW)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *