Motywator refleksyjny..

Jako  Motywator refleksyjny.., proponuję  piękną pieśń, (do wysłuchania na portalu youtube), pod tytułem: Our ife is  short.’ , skłaniająca do zadumy  nad upływającym czasem (osobiście mam wrażenie, że ten czas biegnie coraz szybciej) ; śpiewa  Simon Khorolskij z Zespołem:

Tekst pieśni (w moim tłumaczeniu):
 Nasze życie jest krótkie tak,
 Jak ptaka lot ,
Szybko leci naprzód ,
Szybciej, niż rącza łódź

Jako cień nasze życie
Na ziemi, którą otrzymaliśmy
Jak po zmierzchu znika i niknie
Jak kwiat polny – Rano kwitnie,
Wieczorem więdnie i opada.

Nie dbasz o to człowieku,
który nie lubisz być niepokojony myślami.
Że umrzesz  w wyznaczonym czasie
I twoje życie jest tak krótkie

Teraz jest czas aby się tym zająć,
czas aby pomyśleć,
I szukać Chrystusa, bo w Nim
przyjacielu, znajdziesz radość,
a twoja dusza zostanie zbawiona

..się kręci?..

Odkąd już wiadomo dociekliwym, że żyjemy na statycznej, rozciągniętej* wzdłuż i wszerz ,  płaszczyźnie ziemi, która  – jak to powiada Biblia – jest ‚jak długa i szeroka**, i czeka na dokończenie historii dziejów tego świata, a której większość mieszkańców żyje w nieświadomości o sprawach, które powinny stanowić podstawę egzystencji i dążeń, w okresie życia doczesnego, to  w takim razie, kręci się co i wokół czego?

*Izaj. 42:5
5. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą.
**Obj. 20:9
9. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.

Pierwsze skojarzenie jest zawsze intuicyjne;  egzystencja współczesnego, zapracowanego człowieka, kręci się, wiruje i pędzi, wokół i na zabój, czegoś, co zostało wykreowane z rozmysłem i w złych intencjach,  dawno temu, a w obecnych czasach powoli, ale nieubłaganie, jest zamieniane na efemeryczny wytwór wirtualnej rzeczywistości. Oczywiście nie  dzieje się tak, po prostu’, ale było zaplanowane na długo wcześniej.

No i tu się zbliżamy do sedna zaimplementowania do ludzkości tego niezawodnego narzędzia zniewolenia – pieniądza*ale uwaga; nie chodzi tu o samo narzędzie, które dla wielu może wydawać się celem samym w sobie, ale o to, co zostało osiągnięte przez jego skuteczność.

Tu chodzi o człowieka i jego przeznaczenie.
Tak więc sprawy tego świata kręcą się i wirują wokół rodzaju ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem wierzących w Chrystusa. A jak zostały przed oczami ludzkimi ukryte sprawy, o których większość z ludzi ma nie wiedzieć, ( i pewnie  nigdy się nie dowie), i jak dziwne i straszne są to dzieje, o tym za chwilę.

*O tym narzędziu zniewolenia ludzkości, którego projektodawcy nie są naszego rodzaju, mówi w swoich materiałach, (poleciłam je w jednym z wcześniejszych felietonów), badacz historii i rzeczywistości, z Afryki, Michael Tellinger, mianowicie, że pieniądze zostały wprowadzone nie drogą naturalnego handlu, ale przez upadłe byty, które zeszły z okręgów niebieskich ,( nie  chodzi bynajmniej o coraz bardziej modnych  ostatnimi czasy; ‚kosmitów z bezkresnego kosmosu’, którzy de facto są z rodu upadłych bytów anielskich).

Tak więc cele i założenia tej ‚kreacji’, stają się coraz bardziej widoczne w świecie współczesnym, a są nimi całkowite zawładnięcie i usidlenie  rodzaju ludzkiego, poprzez uzależnienie nie tylko na poziomie podstawowej egzystencji,  takie jak zdobywanie żywności i niezbędnych rzeczy codziennego użytku, zapewnienie dachu nad głową, ale wszystkich pozostałych, związanych z realizowaniem zainteresowań, oraz zaspokajaniem potrzeb które pozwalają upiększać życie.

To wszystko, z czego budowana jest codzienna egzystencja ma wpływ na nasze decyzje, nastroje, czyny, w stopniu, w którym nie uświadamiamy sobie uzależnienia od nich, póki to wszystko mamy, ale co się  będzie działo, gdyby stanąć przed ‚wyborem’ : mieć to wszystko nadal, ale pod warunkiem, że się dasz oznakować,  albo zostać pozbawionym wszelkich podstawowych rzeczy do egzystencji, gdy odmówisz, a do tego , jak powiada Biblia – to będzie groziło utrata życia. Co wtedy?

Goście mojego bloga mieli już okazję zapoznać się z filmem pod tytułem:  ‚Znamię Bestii’, a w tym miejscu zachęcam do obejrzenia kolejnego materiału zaproponowanego tutaj, pod tytułem: W nowych dowodach osobistych chip RFID jest umieszczony na czole! ,
z którego  dowiemy się o wielce niepokojącym kierunku oraz koncepcji oznakowania ‚na czole’, co dla znających tekst biblijny, w temacie znakowania, na ręce lub na czole***, daje poważnie do myślenia.

na-czole

*** Obj. 13:16-18
16. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,
17. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.
18. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

W tym bardzo ciekawym omówieniu tematu przez Użytkownika, którego autorstwa jest w/w materiał  jest jeszcze info o dowodach francuskich, gdzie oznakowanie jest .. na szyi.

Historia  francuskiej rewolucji pokazuje,  jak mroczna i niewyobrażalna dla normalnie myślącego umysłu,  jest prawda o dziejach, które jeśli wierzyć oficjalnemu datowaniu, wydarzyła się  w skali czasowej nie tak dawno. (Datowanie wydarzeń historycznych zasługuje na poważną rewizję w świetle znalezionych artefaktów). Jeśli przyjrzymy się katakumbom pod Paryżem, których sieć ponoć rozciągają się na 500 km, to trudno uwierzyć w oficjalną narrację*, że to ‚pozostałość po kamieniołomach Cesarstwa Rzymskiego’.  (Takie miejsca znajdują się ponoć na obszarach różnych państw.)
Kto trudniłby się w układaniu ciał, czy ich części w misterne wzory i robił  tak makabryczna boazerię? To jest z pewnością wielka zagadka, w jaki sposób doszło do tak masowego skoncentrowania ludzkich kości, i nawet wierzący stoją przed takim ‚murem’ skonsternowani, jak na przykład  ten badacz rzeczywistości.

*wikipedia

Chodząc ulicami Paryża, tego miasta mody i perfum, niewielu uświadamia sobie,  co znajduje się pod ich stopami..

c.d.n.

Płaska czy krągła?.. część 16 zakończenie/b

Kontynuacja z części 16 zakończenie.

Zarówno sama Biblia, jak i obserwacje świata fizycznego nie potwierdzają teorii heliocentrycznej.

Świat nie jest kulą. nie przekonują do tego ani obserwacje w świecie fizycznym, ani grafiki czy animacje komputerowe rodem z NASA, ani wizerunki piłki , czy globus, który posłużył na filmie za przykład  modelu naszego świata, ani’ Teoria Hovinda’.

Poniżej malunek  smutnej buzi ziemi, to ten sam ‚wizerunek’ , który widnieje za pastorem Hovindem,  gdy mówi: ‚Żaden z faktów okrągłej ziemi nie zaprzecza i nie podważą Biblii.’

hovind-buzia-ziemia

Czy to widać wyraźnie, jaką smutną buzię, z łezka w oku, ma ta ‚ziemia’; wymalowana przez malarza realistę, który w tym materiale mówi , jak malował wizerunki ziem na zamówienie NASA , oraz jak  dotarła do niego prawda, jak bardzo zostaliśmy oszukani wizją fałszywego ‚kosmosu, w którym ‚wirujemy na malowanej ziemi-globie’.

smutna-ziemia

Wielu ludzi myśli, że to ‚zdjęcie’, ale to NIE jest ZDJĘCIE ziemi. Wielu ludzi myśli, ( i ja też tak myślałam kiedyś), że NASA pokazuje ZDJĘCIA, ale NASA NIE MA ZDJĘĆ ZIEMI, dlatego zatrudnia MALARZY REALISTÓW i GRAFIKÓW KOMPUTEROWYCH. To wszystko, co nam pokazują, to MALUNKI , oraz KOMPOZYTY generowane komputerową technologią.

photo-painting

źródło w opisie filmu

photo-painting1

źródło j.w.

Matemagicy od kreowania świata za pomocą teorii, kredą na uniwersyteckich tablicach i specjaliści od obklejania  folią aluminiową modeli . o insektoidalnym kształcie  zabrali wielu ludziom nie tylko odwagę do badania świata realnego, ale empiryczną wyobraźnię, która potrafiłaby konsekwentnie podążać za  obserwacjami dokonywanymi w świecie fizycznym.

Wielu z tkwiących w tym oszustwie to niestety również chrześcijanie, na których skupia się cała uwaga zwodniczej siły zła.
Podziały chrześcijan, o co tak martwi się pastor Hovind były zapowiadane już w Biblii, są i będą, ale jeśli istnieją z powodu dociekania  prawdy, to są jak najbardziej oczywiste, bo każdy, kto dąży do prawdy, oddziela się od kłamstwa jeśli je już zauważa, i oby jak najwięcej chrześcijan docierało do prawdy o stworzeniu.
Jak ostrzegał ap. Paweł:
Dz.Ap. 20:29-30
29. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody,
30. Nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą.

Badając historię ‚kościelnictwa’ widzimy, że tak się stało, a w czasach, gdy pałeczkę panowania nad umysłami i duszami przejęly ‚autorytety świeckie’, zwiedzenie  przebrało się w nowe szaty i pod przykrywką nauki,  oraz pod auspiscjami ‚bogini rozumu’, jest szerzone za pomocą technologicznych narzędzi zwiedzenia, które mają potężną moc przekonywania, i od której człowiek współczesny został planowo uzależniony.
Historia uczy również, że zwodziciele sięgali po różne metody nacisku, by forsować ich jedynozbawcze doktryny i teorie. Od wymyślnych tortur i palenia na stosie niewygodnych ‚innowierców’, do zamykania wierzących Biblii w  ‚psychiatrykach’ . Do dzisiaj są kraje, gdzie za wiarę w Chrystusa można skończyć w obozie koncentracyjnym i stracić życie. Wydawać by się mogło, że nie w krajach ‚cywilizowanych’, ale skoro mamy takie zapowiedzi, w majestacie ‚nauki’, jak to pokazuje screen poniżej, to wizja tego, co jeszcze czeka wierzących, którzy zostaną uznani za biblijnych fundamentalistów, (bo na przykład odmówią zaczipowania), nie napawa optymizmem.

mózg-chrześcijanina

źródło: BOGOWIE GNOSTYCYZMU Cz.3 – PODZIAŁY RASOWE LUDZI

Na razie cywilizowana i stechnicyzowana bestia nie pokazuje jeszcze swego prawdziwego oblicza, ale wkrótce to może się zmienić.

***

Wszystkim  Gościom mojego bloga życzę owocnych poszukiwań prawdy o świecie, stworzonym przez Stwórcę, który w swej wielkiej i niepojętej łasce ofiarował nam nie tylko możliwość docierania do prawdy o dziełach stwórczych, ale znacznie więcej, bo życie wieczne, które jest w Synu Jego Jezusie Chrystusie i obyśmy się spotkali w przyszłości w tym niewysłowionym miejscu, które przygotował sam Stwórca dla tych, którzy zaufali Jego Słowu! Jak to przekazuje Biblia:
1 Kor. 2:9
9. Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.

Płaska czy krągła?.. część 16 zakończenie

Kontynuacja omówienia treści filmu: Dr. Kent Hovind (Divide and Conquer & the Flat Earth), (Dziel i rządź i płaska ziemia),
W tłumaczeniu polskim: Czy ziemia jest płaska? – Dr Kent Hovin (Divide and Counquer – sam podziel i oblicz),

Część podsumowująca i zakończenie.

wypowiedź pastora Hovinda od. 41.minuty 57 sek.zaznaczona kolorem:

Płaskoziemcy mają odpowiedź na każdy jeden punkt.

hovind-odpowiedź-płaskoziemcy

Odpowiadam: Zabrzmiało to jak zarzut, jakby ci, którzy odważyli się dociekać prawdy o świecie i zobaczyli jakim kłamstwem jest to, co jest obligatoryjnie serwowane jako ‚prawdziwa kosmologia’. zachowywali się ‚niestosownie,’ gdy potrafią wskazać , w czym tkwi to kłamstwo, zarówno jeśli chodzi o niezgodność heliocentryzmu z objawieniem biblijnym, jak i świadectwem dowodowym w świecie rzeczywistym.

41minuta 59 sek:
I założę się, że wyjdzie przynajmniej z 50 opozycyjnych programów you tube, aby obalić to jedno, które dziś oglądacie. No cóż, miejcie zabawę, powodzenia. Nie widziałem żadnej odpowiedzi, której nie można by obalić, ale jest to dla mnie strata czasu, mam do pokonania i zabicia innego smoka -ewolucję.
Jedynym powodem, czemu w ogóle wypowiadam się na temat płaskiej ziemi, to fakt, że mamy wiele komentarzy, pytań na ten temat, oraz, że chrześcijanie dzielą się przez ten temat i myślę, że to jest poważna rzecz, kochani bracia i siostry, myślę, że ktoś się z was poważnie śmieje, że wierzycie tej teorii.

Hovind-śmieje1

Podczas gdy pastor Hovind dołącza do śmiejących się, ze spraw, których nie przeanalizował jak należy, czego dał wyraz, jak to  usłyszeliśmy i zobaczyliśmy w omawianym materiale,  uważam  wraz z tymi, którzy poświęcili czas na dogłębną analizę  teorii heliocentrycznej, w świetle objawienia biblijnego, historii i prawdziwej nauki , która bada świat nie z pozycji teoretycznej, ale praktycznej, że dociekanie  do prawdy, to nie zabawa, z pewnością nie dla tych, którzy już zobaczyli jak daleko sięga dziejowe zwiedzenie, jaka jest jego cena,  i biorą to na poważnie.

Ten smok,  którego pastor Hovind  zamierza zabić, ma więcej, niż jedną głowę, więc odrąbanie smokowi jednej głowy: ewolucji  – nie wystarczy.

Pastor Hovind (w ok 43 minucie 39 sek.), przyznaje, że to tylko jego teoria, ( ale jeśli w nią nie wierzysz chrześcijaninie, to  bój się, bo będa się śmiać).

Życzę pastorowi Hovindowi, gdy już się przestanie śmiać,  aby prędzej czy później zobaczył błędy tej  jego teorii.
Byłoby pożyteczniej dla pastora, gdyby zamiast potraktować temat z musu i po łebkach, przyłożył się na poważnie do tego jakże  ważnego zagadnienia, jakim jest dociekanie prawdy o świecie takim, jak przedstawia  go Biblia, oraz jaki jest możliwy do badania, zwłaszcza, że jak twierdzi ma ‚wiele pytań  i komentarzy’, gdyż ciąży na nim poważna odpowiedzialność, za to, co głosi, w majestacie swego autorytetu i zaufania, jakim go darzą pytający.

(od ok.49 minuty, 02 sek):
‚Żaden z faktów okrągłej ziemi nie zaprzecza i nie podważą Biblii. Istnieją metafory, o których mówiliśmy na początku, jeżeli mówimy o czterech krańcach ziemi, jest to metafora. Fakt, że ziemia sie obraca, jest to naukowy fakt, oraz, że obraca się, krąży wokół słońca. Nie otrzymałem listu od ‚eluminatów’, którzy mnie do czegoś zmusili i jestem absolutnie przeciwko nowemu porządkowi świata i spędziłem 9 lat w więzieniu, stojąc przy moim wierzeniu, i jeżeli trzeba byłoby, powtórzyłbym to raz jeszcze, bo nie będę ukrywał mojej wiary, ale to jest nauka. Myślę, ze ziemia moze się obracać, krążyć wokół słońca, i wciąż być w centrum Bożej uwagi.

centrum-uwagi-hovind

Nie musi być w centrum wszechświata i ze wszystkim, co sie obraca wokół niego. Tak nie musi być. Jeżeli wszystkie gwiazdy musiałyby sie obracać wokół świata, czy wiesz, jak szybko musiałyby lecieć? Podróżować? One równie dobrze mogłyby być w jednym miejscu, ale przez sam fakt, ze ziemia się obraca, mogłyby wyglądać, że, się przesuwają, więc gwiazdy nie mogłyby się tak szybko przesuwać , aby krążyć wokół ziemi, w ciągu 24 godzin, musiałyby się przzemieszczać zylion mil na godzinę, ale tak się nie wydarza. Jeżeli ziemia jest płaska, a słońce obraca się wokół niej, wtedy jaka siła powoduje, żeby słońce cały czas zmieniało swój kierunek, aby w ogóle cokolwiek obracało się. Musiałbyś mieć coś, co by jego trzymało, ake tym właśnie jest grawitacja. Gdzie jest jakaś lina, która utrzymuje słońce, aby pozostała w jednym i tym samym kole? Płaskoziemcy bardzo mi przykro z waszego powodu, ponieważ jesteście po prostu zwiedzeni, ja wiem, że dacie mi bardzo wiele negatywnych komentarzy, ktoś odpisał, nie, nie oglądamy cię. Bardzo mi przykro, bo martwię się, bo rozpoznaję w tym o wiele większe niebezpieczeństwo, fakt, że chrześcijanie się dzielą i walczą i myślę, ze tu jest wielka głupota i zwiedzenie pochodzące prosto z piekła. To Bóg uczynił świat, Bóg go ukochał, to jest jedyna planeta, na której istnieje życie i potrzebujesz być zbawiony i na nowo narodzony, aby pójść do nieba.’

Pastor Hovind bez zastanowienia połyka wielbłąda ‚zylionów’ lat,  w które każe nam wierzyć teoria heliocentryczna, oraz  Hollywood w  produkcjach  z gatunku sf, w których całe galaktyki ‚wirują i biegną’ w ‚nieskończoność’ , ale uwiera go  komar ruchu słońca i gwiazd nad płaszczyzną ziemi.
Polecam w tym temacie  bardzo ciekawy materiał filmowy pt.:
Jak szybko kręci się nocne niebo?

Poza tym sama Biblia objaśnia, KTO dysponuje tą siłą, która wszystko podtrzymuje i sprawia, że  świat stworzony funkcjonuje w określony sposób:

Hebr. 1:1-3
1. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków;
2. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.
3. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach

To prawda, że zwiedzenie pochodzi prosto z piekła, ale czyż nawet sama nazwa HEL(L)iocentryzm nie zdradza swego pochodzenia? (Przywykliśmy myśleć, ze  to synonim słońca od słowa  helios, ale czy to tylko taki zbieg okoliczności, że Helios to bożek czczony w Grecji, a po angielsku słowo hell  znaczy piekło?)

c.d.n

Płaska czy krągła?.. część 15 b

Dodatek do części 15, w której odnoszę się  szerzej do  wybranych zagadnień:

Wypowiedź pastora Hovinda z 37 minuty 29 sek. zaznaczona kolorem:

‚Więc planety wirują, obracają się. Dlaczego Bóg miałby uczynić jedną planetę inną, odmienną od innych? Bóg w całej swojej różnorodności, wydaje się, że kreuje swoje stworzenie o podobnych cechach i wzorach.. Wszystkie zwierzęta zazwyczaj mają cztery kończyny, dwa slrzydła i dwie łapy. Większość zwierząt ma także dwoje oczu , czyli jedna parę, aby doświadczyły widzenia obuocznego i to samo dwoje uszu, aby były w stanie słyszeć dźwięk pochodzący z obu stron, dwie dziurki w nosie i jedne usta, czemu? Ponieważ mamy wspólnego Stwórcę, Projektanta, a nie jednego przodka.’

Odpowiadam: W 200 dowodów na to, ze ziemia nie jest kulą, czytamy w pkt.119) ‚Uważa się, że inne planety są kuliste, tak więc i Ziemia musi być kulą. Po pierwsze, Ziemia jest z j.angielskiego plane czyli “płytą”( uwaga moja: płaszczyzna, powierzchnia, poziom, równina) a nie “planetą” więc kształt tych “planet” na niebie nie ma żadnego wpływu na kształt Ziemi pod naszymi nogami. Po drugie, te “planety” są znane od tysięcy lat na całym świecie jako “Wędrujące Gwiazdy”, ponieważ różnią się one od innych Gwiazd Stałych tylko swoim względnym ruchem. Gdy spojrzymy na nie gołym okiem lub przez teleskop, stałe i wędrujące gwiazdy są jak świetliste dyski światła, a NIE kuliste, skaliste lądy. Zdjęcia i filmy pokazywane przez NASA, ukazujące sferyczne planety są wyraźnie sfałszowanymi obrazami grafiki komputerowej, a NIE fotografiami.’

Również to, co widzimy  na ‚obrazku’ za pastorem Hovindem, to nie są fotografie:

hovind-wiruje-układsłoneczny

I to też nie są fotografie ziemi:

hovind-zdjęcie

hovund-sdjęcie1
Co do zwierząt, o podobnych cechach i wzorach, (każde, mimo tych podobieństw w ogólnym projekcie, stworzone zostały jako odrębny gatunek, unikalny w swym rodzaju), to dla wierzącego w kreację, to dowód, że istnieje jeden Stwórca Projektant, ale jak widać w obowiązujących trendach pretendujących do naukowych, nie dla wszystkich, skoro  nie przekonuje to ewolucjonistów.)

‚Spójrzcie na kroplę wody, która opadając tworzy koło, czyli okrągła kulę, jeżeli woda kapie, każda cząstka molekularna wody  jest przyczepiona do kolejnego jąderka grawitacji, każda masa przyciąga drugą. Na tym polega grawitacja, przyciąganie się cząsteczek masowych.Na przykład wielka zawartość, masa, taka na przykład jak ziemia przyciągnie mniejsza cząsteczkę, taka, jak na przykład człowiek, który będzie automatycznie przyciągnięty do ziemi. Dlatego nawet jeżeli jesteś na biegunie południowym, wtedy w ogóle nie czujesz jakbyś stał do góry nogami ziemi, bo jesteś przyciągany przez grawitację. Byłem w Australii i w ogóle nie czułem się, jakbym stał do góry nogami, albo na czymś nierównym. Płaskoziemcy powiedzą  ci, że jeżeli stoisz na biegunie południowym, a ziemia jest okrągła, to na pewno spadniesz. Ro by oznaczało, ze myślisz, ze grawitacja jest tylko w jednym miejscu, ale grawitacja jest w samym centrum ziemi, dlatego po równi przyciąga każdego, niezależnie w jakim miejscu jesteś, i tak samo mógłbyś chodzić wokół wielkiej kuli, nawet nie zdając sobie sprawy, ze chodzisz wokół niej, jeżeli byś miał olbrzymi magnes, a ty
nosiłbyś magnetyczne buty i kostium, wtedy mógłbyś chodzić naokoło tej kuli i wcale nie spaść. Proszę pomyśl o tym przez zaledwie  pięć minut.

Jeżeli zaś ziemia byłaby płaska, wtedy zaledwie prosta grawitacja sprawiłaby, że stałaby się kulą, ponieważ wszystkie części, tak samo jak z kropli wody przyciągają się nawzajem i w taki sam sposób, ziemia sama z siebie stałaby się okrągła.’

hovind-woda-kula
Odpowiadam:
Kropla wody ma taki kształt, zanim nie spadnie na jakąś powierzchnię.

Na ziemi poziomej, stabilnej i nieruchomej, nie ma potrzeby istnienia kleju- grawitacji, bez którego nie może obejść się ziemia-wirujący glob.
W materiałach Historia Płaskiej Ziemi, i 200 dowodów na to, że ziemia nie jest kulą, temat rzekomej grawitacji został omówiony szczegółowo, włącznie z omówienie eksperymentu wykonanego przez Cavendisha, o którym pastor Hovind mówi tutaj:

cavendish

Omówienie eksperymentu Cavendisha usłyszymy w Historii Płaskiej Ziemi tutaj:

cavendish1

W filmie: 200 dowodów na to, że ziemia nie jest kulą,  czytamy w punkcie 195) ‚Astronomowie mówią, że magiczny magnetyzm grawitacji jest tym, co trzyma wszystkie oceany świata przytwierdzone do powierzchni kulistej Ziemi. Twierdzą oni, że Ziemia jest tak ogromna, że z racji swojej masy tworzy magiczną siłę będącą w stanie utrzymać ludzi, oceany i atmosferę mocno przylegającą do spodu orbitującej kuli. Niestety, nie mogą dostarczyć żadnego praktycznego przykładu tego w skali mniejszej niż planetarnej. Na przykład mokra, kręcąca się piłka tenisowa wykazuje dokładnie odwrotny efekt od rzekomej kulistej Ziemi! W każdym przypadku woda po prostu rozbryzguje się w wyniku rotacji na wszystkie strony 360 stopni w koło, podobnie jak pies otrząsający się po kąpieli. Astronomowie przyznają, że przykład mokrej, tenisowej piłki wykazuje dokładnie odwrotny skutek do ich rzekomej kulistej Ziemi, ale twierdzą, że przy bliżej nieokreślonej masie, magiczne właściwości grawitacji nagle umożliwiają ziemio-podobnej , mokrej piłce tenisowej utrzymanie każdej “zgrawitalizowanej“ kropli wody przytwierdzonej do powierzchni. Gdy taka niepotwierdzona teoria, jest sprzeczna ze wszystkimi eksperymentami, doświadczeniami i zdrowym rozsądkiem, to najwyższy czas aby odrzucić taką teorię.’

c.d.n.

Płaska czy krągła?.. część 15

Kontynuacja omówienia treści filmu: Dr. Kent Hovind (Divide and Conquer & the Flat Earth), (Dziel i rządź i płaska ziemia),
W tłumaczeniu polskim: Czy ziemia jest płaska? – Dr Kent Hovin (Divide and Counquer – sam podziel i oblicz),

od ok.18 minuty,21 sek.

Wypowiedź pastora Hovinda zaznaczona kolorem:
(..)spójrzmy na naukę. (..)

(jest to  fraza omówionej wcześnie, w cześci 12b wypowiedzi pastora, która w całości brzmi: (Więc idea, że ziemia się obraca, krążąc wokół słońca, nie zaprzecza wersetom, więc jest oczywistą metafora, że ty i ja, nie jesteśmy na tyle wielcy i silni, abyśmy byli  w stanie poruszyć, albo przesunąć ziemię Jer. 50;46 – ziemia się poruszyła, więc uważają, że ziemia jest płaska, spójrzmy na naukę. ).

Ziemia pozioma w świetle badawczym , metodami naukowymi. (Wprowadzenie w części 14, a w  części 15: – wyszczególnienie tematów poruszonych przez pastora Hovinda, od w/w  18 minuty 21 sek.do . 41 minuty 57,  których ja nie będę omawiać szerzej punkt, po punkcie (z wyjątkiem 2 zagadnień), ( tak jak to zrobiłam w części biblijnej) , gdyż tematy od strony historycznej i naukowej, zostały szczegółowo omówione w poleconych filmach pt.:
Historia Płaskiej Ziemi 

oraz

220 dowodów na to, ze ziemia nie jest wirująca kulą Eric Dubay.

W w/w filmach zostały omówione  m.innymi takie zagadanienia jak:
pogląd na kształt świata, różnych kultur starożytnych, kosmologia starożytna, ruchy gwiazd stałych i gwiazd wędrujących ( zwanych obecnie planetami), nad płaszczyzną ziemi, droga słońca i ksieżyca nad płaszczyzną ziemi,
prekursorzy teorii ziemi-kuli.
jest opisana historia odkryć geograficznych,
 oraz wymienione przeprowadzone eksperymenty, które nie potwierdziły teorii heliocentrycznej.

Treść w/w filmów wychodzi na przeciw tym  zagadnieniom, które zostały przywołane przez pastora Hovinda, dlatego ponownie zachęcam i nalegam do obejrzenia ich w całości, a są to takie zagadnienia jak:

Droga słońca i księżyca nad ziemią,
Dzień i noc – jak to możliwe, że wszyscy nie widzimy słońca nad ziemią cały czas, ale mamy tak zwane strefy czasowe.

Efekt Coriolisa

W temacie efektu Coriolisa  polecam ten dodatkowy materiał:
Efekt Coriolisa Eksperyment1: Czy efekt Coriolisa dowodzi, że Ziemia sie porusza?..Płaska Ziemia..

ffilm pt.
Coriolis Effect Debunked  , (Dwa wiry obok siebie w przeciwnych kierunkach)

screen z w/w materiału:

coriolis-effect-debunked

źródło w opisie filmu.

Rzekoma rotacji ziemi – co powodowałaby w świecie fizycznym ta rzeczona rotacja?

screen do przemysleń:

rotacja-ziemi

źródło wymienione na screenie.

Miraż: Czy to, co jest  możliwe do sfotografowania z odległości, która według teorii  ziemi-kuli, nie pozwalałby już nic zobaczyć, ani fotografować jest efektem mirażu,  jak twierdzą  heliocentrycy -anomalia atmosferyczna spowodowaną inwersją, odwróceniem temperatury?
Dlaczego nie jest to zgodne z prawdą i obserwacjami?

Rzekome zakrzywienie wody – co może spowodować taki widok?

zakrzywienie-fake

W tym temacie polecam film omawiający szczegółowo to zagadnienie (materiał w j. angielskim):Flat Earth | Curved Water Found- DEBUNKED

Na filmie zobaczymy eksperyment, udowadniający, że takie widzenie  jest spowodowane optyczną iluzją, gdy wieże wysokiego napięcia nie są ustawione idealnie w linii prostej.

iluzja-lego1

A co to oznacza -pokazuje eksperyment wykonany z klockami lego na stole. Klocki imitujące  wieże zostały ustawione też nie w linii prostej, i stąd widzimy, że nawet na stole, który, jak wiemy jest płaski – mamy ten sam widok, jak z wieżami napięcia na płaskiej tafli wody.

iluzja-lego3

iluzja-lego5

iluzja-lego

źródło podane w /w filmie

Dlaczego nie możemy obserwować  całego nieba? O czym świadczy gwiazda polarna, wokół której  krążą wszystkie pozostałe i dlaczego taki widok jest możliwy.

Wahadło Faulkouta.
Co musi wystąpić, aby zostało  ruszone?
Dlaczego samo nie rusza?

Rzekome ‚fotografie ziemi,’ które w rzeczywistości są kompozytami, do czego przyznała się NASA.

 Zaćmienia. –  dlaczego nie może je powodować rzekomy cień ziemi.(zaćmienia księżyca były obserwowane i przewidywane w starożytności, )

Perspektywa. – dlaczego postrzegamy w perspektywie i jakie są tego rezultaty.

Omówienie eksperymentu  Cavendisha

c.d.n.

Płaska czy krągła?.. część 14

Kontynuacja omówienia treści filmu: Dr. Kent Hovind (Divide and Conquer & the Flat Earth), (Dziel i rządź i płaska ziemia),
W tłumaczeniu polskim: Czy ziemia jest płaska? – Dr Kent Hovin (Divide and Counquer – sam podziel i oblicz),

od ok.18 minuty,21 sek.

Wypowiedź pastora Hovinda zaznaczona kolorem:
(..)spójrzmy na naukę. (..)

(jest to  fraza omówionej wcześnie, w części 12b wypowiedzi pastora, która w całości brzmi: Więc idea, że ziemia się obraca, krążąc wokół słońca, nie zaprzecza wersetom, więc jest oczywistą metafora, że ty i ja, nie jesteśmy na tyle wielcy i silni, abyśmy byli  w stanie poruszyć, albo przesunąć ziemię Jer. 50;46 – ziemia się poruszyła, więc uważają, że ziemia jest płaska, spójrzmy na naukę. ).

Ziemia pozioma w świetle badawczym , metodami naukowymi.
Wprowadzenie

Poniżej polecam linki do materiałów, które pozwalają na szczegółowe przeanalizowanie tematu  ziemi poziomej , z pozycji badawczej, a więc popartej eksperymentami i obserwacjami, które mogą być  przeprowadzone zarówno przez wierzących, jak i niewierzących, ponieważ to, co nazywamy prawdziwą nauką, pozwala na testowanie świata rzeczywistego bez względu na wyznawana wiarę, dlatego jako omówienie tych zagadnień, które zostały już zbadane naukowo i które można badać doświadczalnie , proponuję  materiał*, który stanowi kompendium wiedzy o historii kształtowania się teorii heliocentrycznej, oraz w którym wymienione są doświadczenia,  udowadniające, że teoria heliocentryczna nie jest prawdziwa.

*Materiał przeze mnie polecony to:
Historia  Płaskiej Ziemi,
 oraz
200 Dowodów że Ziemia Nie Jest Wirującą Kulą (Eric Dubay)

W/w materiały zawierają  informacje, które każdemu  szczeremu poszukiwaczowi prawdy o świecie , na jakim żyje, pozwolą na samodzielne zbadanie zagadnienia dotyczącego kształtu ziemi.
W dalszej części , omówię szerzej niektóre konkretne zagadnienia , poruszone przez pastora Hovinda, ale zachęcam i nalegam, by zainteresowani zapoznali się z całością, bo materiały przeze mnie polecone odnoszą się również do pozostałych zagadnień, przez  pastora Hovinda poruszonych.

Dlaczego to takie istotne skąd czerpiemy informacje? Bo takie mamy poglądy, jakie mamy informacje. To dlatego trwa nieustanna walka informacyjna o nasze umysły i jest zasiewana dezinformacja. Dlatego to ważne, skąd docierają do nas wiadomości na różne tematy.

Przykładowo: załóżmy, że po raz pierwszy spotykamy się z tematem płaskiej ziemi, i zaczynamy szukać, na przykład na portalu you tube. Co się dzieje, gdy wrzucimy w wyszukiwarkę frazę płaska ziemia? Wtedy jako pierwsze  you tube poleca wszystkie twarze SciFuna,

Tak więc ktoś, kto wybierze ten materiał  jako pierwszy, i przez niego przebrnie, to następnie  natknie się na kolejnych, poleconych przez portal you tube ‚obalaczy’ płaskiej ziemi, którzy uprawiając błazenadę, mają za zadanie zabierać ludziom czas. Wtedy już zwykle  ludzie rezygnują z dalszego szukania, zwłaszcza ci, którzy generalnie tkwią w mainstreamie*, w którym słyszą  wyłącznie ‚obalaczy’ idei ziemi poziomej, więc dają sobie z tym spokój i zaprzestają na tym etapie dalszych poszukiwań.

* przykład mainsreamowej narracji w temacie ‚płaskiej ziemi’, w omówieniu uwidoczniającym nieprawdę, jaka jest rozsiewana w majestacie nauki, w mainstreamie.

Co mogą jeszcze zrobić ludzie wierzący Biblii, którzy chcieliby  znaleźć jakieś miarodajne informacje, lecz nie wiedzą , gdzie ich  szukać i nie mają wystarczająco czasu, by przeszukiwać materiały ? Mogą  zapytać swojego pastora, ale jeśli pastor nigdy nie spotkał się z tym zagadnieniem wcześniej, będzie wiedział tyle samo, co pytający, czyli ma w głowie to, czego nauczył się w szkole i widzi w mainsteamie.

W porządku, jeśli taki pastor szczerze przyzna, że nie badał tego tematu i zachęci pytającego, aby szukał informacji, (sam też zacznie szukać). Najprawdopodobniej jednak wierzący będą  zniechęcani do zagłębiania  się w temat ‚płaskiej ziemi’, a sam temat zostanie wrzucony do ‚bzdurnych teorii ‚, na które w wierzący nie powinien ‚tracić czasu’.

Niestety to, z czym ja się dotychczas spotkałam ( w necie), nie przekonuje mnie, że ktoś ‚na stanowisku’ będzie chciał ryzykować jego utratę, albo w najlepszym wypadku narazi się  na ‚śmieszność’.

Jakiś czas temu natrafiłam na materiał, w którym jakiś rodzimy pastor stwierdził, że jeżeli ktoś wierzy w płaską ziemię, to ‚niech idzie do szkoły’.

Niestety dla wielu ludzi szkoła ciągle jest tożsama z wiedzą i edukacją.
Jak można usłyszeć na kanale u tego komentatora, cytuję: „Ty nie decydujesz o tym, czego i w jaki sposób uczą się twoje dzieci, a polska szkoła w praktyce kształci pokorne cielęta bezmyślnie powtarzające ‚prawdy objawione i uznające cudze poglądy za własne. Tak się nie wychowuje wolnych ludzi, tak się wychowuje niewolników’ .
Tę smutna prawdę potwierdza doświadczenie. Każdy kto musiał przerobić w swoim czasie ten uciążliwy i zabierający najlepsze lata rozwojowe; obowiązek ‚edukacyjny’, a kto miał poczucie, że coś z tą szkołą jest ‚nie tak’, będzie wiedział, o czym mowa, a przy okazji dowie się; dlaczego, wbrew wszelkiemu rozsądkowi , tak właśnie jest.

Na  wypowiedzi w temacie płaskiej ziemi, kolejnego rodzimego pastora, natrafiłam kilka dni temu,  podczas sprawdzania, co aktualnie portal you tube poleca jako pierwsze w tematyce płaskiej ziemi. Jako, że byłam ciekawa, co sprawiło, że portal you tube ocenił tak wysoko materiał  kanału ‚Idź pod  prąd TV’, w rankingu  wypowiedzi w temacie płaskiej ziemi, (niedalekie miejsce pod filmikami SciFuna), obejrzałam ten materiał i nawet  wpisałam swoje komentarze , jeden z nich się nie ukazał, a jest w moim odczuciu ważny, więc go tu zacytuję:

Użytkownik o nicku Marcin K (pod wypowiedzią główną, Użytkownika: Sebastian Szewc, zadał  pytanie:
Co ma lądowanie na księżycu do kształtu ziemi?
Biblia to nie wyznacznik naukowy tylko moralny jeżeli już.

Na co wpisałam odpowiedź, która została na tym kanale ocenzurowana i dotychczas się nie ukazała:
Ma i to sporo.To się nazywa konsekwentne podążanie za doktryną , i dotyczy każdej dziedziny. Jeśli przyjmiemy model biblijny, ziemi stacjonarnej, nad którą krążą światła jedno większe: słońce i mniejsze – księżyc, oraz gwiazdy, które są również światłami, to staje się zrozumiałe, że na świetle trudno ( niemożliwe) byłoby wylądować. Dlatego w modelu heliocentrycznym księżyc jest ciałem solidnym, na którym można wylądować ,i o którym można robić filmy w Hollywood, oraz słono kasować ludzkość na ‚programy kosmiczne’ . Dzienny budżet NASA to ponad 50 milionów dolarów. Pracownik NASA Don Pettit,powiedział w jednym z wywiadów, że znalazłby się na księżycu w nanosekundzie, lecz niestety zagubili technologię lotu na księżyc i proces jej odtworzenia jest bardzo bolesny. Obecnie NASA ambitnie koncentruje się na kolejnej misji, którą zamierza ubogacić ludzkość, (to znaczy ludzkość będzie ubogacać NASA), i zamierza na Marsie, (kolejna solidna kulka, która do tego się w modelu heliocentrycznym nadaje), sadzić ziemniaki, aby ‚zapobiegać głodowi na ziemi’.
Masz rację, Biblia jest wyznacznikiem moralnym, dlatego nie ma powodu sądzić, że kłamie ona na inne tematy. Kłamstwo jak wiemy, nie jest moralne i wiedzą o tym także kłamcy.

Po wysłuchaniu całości materiału, można się zorientować, że ma kanale ‚Idź pod PrądTV’ podchodzi się do zagadnienia ziemi poziomej, podobnie jak robi to pastor Hovind,  z dużą dozą humoru, twierdząc, że to ‚bzdura’.
Moim zdaniem, jeśli uważa się temat za bzdurę, to nie traci się  na to czasu, no chyba, że chodzi o to, by słuchający też zaczęli tak myśleć, i przestali się tematem interesować. A jak jeszcze przy tym uda się zniechęcić słuchaczy takim skutecznym i sprawdzonym w kabaretach zagraniem, obśmiewaniem, to jest szansa, że na wielu to zadziała odstraszająco.

Żyjemy w systemie, w którym  są przyjęte określone aksjomaty i teorie z przydomkiem naukowe, jako nienaruszalne, i obowiązujące, a teoria heliocentryczna została wprowadzona odpowiednio wcześniej, tak, by ostatecznie mogła zostać ideologicznie i technologicznie zabetonowana, bo to główny filar zwiedzenia, na którym może spoczywać system głębokiej indoktrynacji i hipnozy, której poddawane  są ‚zasoby ludzkie’.

Tak więc jeśli ktoś zamierza robić tak zwaną karierę naukową, czy zamierza funkcjonować w środowiskach, w tym  chrześcijańskich, które nie będą akceptowały podważania  obowiązujących teorii, ten ktoś musi się liczyć z tym faktem, w przeciwnym razie, droga tej kariery będzie dla niego zamknięta, może zostać poddany różnym naciskom, może być narażony na śmieszność, a  przy tym nawet stracić stanowisko i pracę.

c.d.n.

Płaska czy krągła?.. część 13

Podsumowujące omówienie zagadnień biblijnych, poruszonych ( do tej pory)  w filmie: Dr. Kent Hovind (Divide and Conquer & the Flat Earth), (Dziel i rządź i płaska ziemia),
W tłumaczeniu polskim: Czy ziemia jest płaska? – Dr Kent Hovin (Divide and Counquer – sam podziel i oblicz).

W poprzednich częściach zostały zbadane i omówione wersety biblijne, zaproponowane przez pastora Hovinda, które, jak wykazała ich analiza – nie potwierdzają w żadnym z nich, teorii heliocentrycznej.

Biblia wyraźnie przedstawia ziemię, jako stabilną, ugruntowaną, na mocnych podstawach  (filarach , słupach) płaszczyznę ziemi, rozciągniętą przez Stwórcę i znajdującą się pomiędzy wodami pod ziemią i nad ziemią, oddzielonymi od siebie firmamentem, który jest rozpostarty nad ziemią i znajduje się pod wodami, które są w górze, a nad nimi jest  miejsce przebywania Stwórcy.

Pastor Hovind przez całą swoją wypowiedź stara się  uwierzytelnić Bibliąteorię heliocentryczną, a ta teoria zakłada, że ziemia znajduje się w ruchu wirowym i liniowym, a jednocześnie pastor stwierdza, że ani my , ani on nie jesteśmy w stanie ziemi poruszyć’.

Zgadzam się z pastorem, że ‚nikt nie może ziemi poruszyć’,  ale przecież to heliocentrycy mają w głowach taki  ruchomy obraz wirującej i pędzacej w otmętach kosmosu ziemi-kuli.

Biblia objawia, że wydarzenia wstrząsowe dla ziemi , takie że ziemia może się zatrząść, przesunąć, falować, potrafi spowodować sam Stwórca. Takie wydarzenia są zawsze niszczące i negatywne dla powierzchni ziemi i jej mieszkańców i Biblia objawia, że dzieją się na skutek  Sądu Bożego. (omówienie szczegółowe w poprzednich częściach)..

Podsumowująco :
Biblia wyraźnie przeciwstawia się teorii heliocentrycznej i przedstawia ziemię, nie jako kulę pędzącą w kosmosie, ale  jako stabilną, rozciągniętą  płaszczyznę.
Odniosłam się do wypowiedzi pastora Hovinda dotyczących wersetów biblijnych szczegółowo, gdyż nie napotkałam materiałów, opracowanych  przez wierzących biblijnie, w j. polskim, które by do tego zagadnienia  szczegółowo się odnosiły, poza  materiałami, które już wcześniej prezentowałam na moim blogu, autorstwa Waldemara  Dalewskiego z Kanady, a które ponownie w tym miejscu polecam osobom zainteresowanym. analizą Biblii pod kątem tego, co zostało w niej objawione odnośnie stworzenia świata, w tym o kształcie ziemi.
To naprawdę bardzo rzetelne i godne polecenia opracowanie. (w kilku cześciach), w którym  są omawiane takie tematy, jak wymienione w screenie poniżej:

Dalewski-materiał-kosmologia

źródło screena w materiale :

c.d.n.

Płaska czy krągła?.. część 12 b

Analiza omawianych wersetów ( w części 12 a)  wykazała, że nie popierają one teorii heliocentrycznej, ale mówią o tym, że w każdym przypadku, gdy jest mowa o wstrząsie ziemi, to jest to wydarzenie  niszczące,  niezwykłe,  mówiące o bezpośredniej i niecodziennej ingerencji samego Stwórcy.  

Dalsza wypowiedź pastora Hovinda (ok. 18 minuty, 05)  zaznaczona kolorem:
Więc idea, że ziemia się obraca, krążąc wokół słońca, nie zaprzecza wersetom, więc jest oczywistą metaforą, że ty i ja, nie jesteśmy na tyle wielcy i silni, abyśmy byli  w stanie poruszyć, albo przesunąć ziemię Jer. 50;46 – ziemia się poruszyła, więc uważają, że ziemia jest płaska,(..)

(Konstrukcja tej wypowiedzi pastora jest chaotyczna).

 Analiza wcześniej wymienionych wersetów, gdy je przeczytamy w kontekście,  wyraźnie wykazała, że nie mają one nic wspólnego z ideą : ‚że ziemia się obraca, krążąc wokół słońca’.

Nie ma też powodu, aby tekst z Jeremiasza 50;46 był pretekstem do takiego zrozumienia tej metafory, jak próbuje to wyżej sugerować pastor .

Jeremiasza 50;46 –  lektorka czyta: ‚ziemia się poruszyła’, bo po angielsku ten tekst tak brzmi, co widać na planszy w górnym rogu, screen poniżej:

hobind-eath-is-moved

po angielsku mamy tu zwrot ‚earth is moved’: ‚ziemia jest poruszona’

Po polsku ten tekst (w kontekście z wersetem 45 ) brzmi nieco inaczej:
Jer. 50:45-46
45. Dlatego słuchajcie postanowienia Pana, które powziął przeciwko Babilonowi i jego zamysłu, jaki powziął przeciwko ziemi Chaldejczyków: Zaprawdę, nawet najmniejsze owce zostaną wywleczone, zaprawdę, ich niwę przejmie o nie groza!
46. Na wieść: Babilon wzięty, ziemia zadrży i krzyk rozejdzie się wśród narodów.

W wersji Biblii Gdańskiej:
Jer. 50:46
46. Od huku przy dobywaniu Babilonu poruszy się ta ziemia, a krzyk między narodami słyszany będzie.

A w wersji interlinearnej hebrajskiego ST brzmi jeszcze inaczej, jak to widzimy na screenie poniżej:
hovind-Jeremiasza50;46

źródło

( w moim odczuciu) najlepiej oddające metaforyczne znaczenie wersetu z Jer 50;46 z wersji interlinearnej hebrajskiego to:

Resztko trzody, spustoszone miejsce zamieszkania uczynione przez (Pana), poprzez przejęcie Babilonu, poruszenie na ziemi i płacz wśród narodów, jest słyszany.

Podsumowująco:

Przeanalizowane wersety biblijne wykazują, że gdy ziemia drży, rusza się, chwieje, kołysze,  to dzieje się tak na skutek Sądu Bożego, i  jest to ZAWSZE wydarzenie NEGATYWNIE oddziaływujące na środowisko, ludzi, naturę, jest to zjawisko NISZCZĄCE. teren, na którym taki KATAKLIZM ma miejsce.  

(Jako, że  trzęsienia ziemi występują w różnych miejscach na ziemi, z różnym nasileniem, ci  ludzie doświadczający ich katastroficznych skutków, dobrze o tym wiedzą, co się dzieje, gdy ziemia się trzęsie, rusza, przesuwa, chwieje, drży, kołysze).

Nie ma w wymienionych wersetach, i nigdzie indziej w Biblii, najmniejszego odniesienia ani poparcia dla teorii heliocentrycznej.

c.d.n.