Płaska czy krągła?.. część 16 zakończenie/b

Kontynuacja z części 16 zakończenie.

Zarówno sama Biblia, jak i obserwacje świata fizycznego nie potwierdzają teorii heliocentrycznej.

Świat nie jest kulą. nie przekonują do tego ani obserwacje w świecie fizycznym, ani grafiki czy animacje komputerowe rodem z NASA, ani wizerunki piłki , czy globus, który posłużył na filmie za przykład  modelu naszego świata, ani’ Teoria Hovinda’.

Poniżej malunek  smutnej buzi ziemi, to ten sam ‘wizerunek’ , który widnieje za pastorem Hovindem,  gdy mówi: ‘Żaden z faktów okrągłej ziemi nie zaprzecza i nie podważą Biblii.’

hovind-buzia-ziemia

Czy to widać wyraźnie, jaką smutną buzię, z łezka w oku, ma ta ‘ziemia’; wymalowana przez malarza realistę, który w tym materiale mówi , jak malował wizerunki ziem na zamówienie NASA , oraz jak  dotarła do niego prawda, jak bardzo zostaliśmy oszukani wizją fałszywego ‘kosmosu, w którym ‘wirujemy na malowanej ziemi-globie’.

smutna-ziemia

Wielu ludzi myśli, że to ‘zdjęcie’, ale to NIE jest ZDJĘCIE ziemi. Wielu ludzi myśli, ( i ja też tak myślałam kiedyś), że NASA pokazuje ZDJĘCIA, ale NASA NIE MA ZDJĘĆ ZIEMI, dlatego zatrudnia MALARZY REALISTÓW i GRAFIKÓW KOMPUTEROWYCH. To wszystko, co nam pokazują, to MALUNKI , oraz KOMPOZYTY generowane komputerową technologią.

photo-painting

źródło w opisie filmu

photo-painting1

źródło j.w.

Matemagicy od kreowania świata za pomocą teorii, kredą na uniwersyteckich tablicach i specjaliści od obklejania  folią aluminiową modeli . o insektoidalnym kształcie  zabrali wielu ludziom nie tylko odwagę do badania świata realnego, ale empiryczną wyobraźnię, która potrafiłaby konsekwentnie podążać za  obserwacjami dokonywanymi w świecie fizycznym.

Wielu z tkwiących w tym oszustwie to niestety również chrześcijanie, na których skupia się cała uwaga zwodniczej siły zła.
Podziały chrześcijan, o co tak martwi się pastor Hovind były zapowiadane już w Biblii, są i będą, ale jeśli istnieją z powodu dociekania  prawdy, to są jak najbardziej oczywiste, bo każdy, kto dąży do prawdy, oddziela się od kłamstwa jeśli je już zauważa, i oby jak najwięcej chrześcijan docierało do prawdy o stworzeniu.
Jak ostrzegał ap. Paweł:
Dz.Ap. 20:29-30
29. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody,
30. Nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą.

Badając historię ‘kościelnictwa’ widzimy, że tak się stało, a w czasach, gdy pałeczkę panowania nad umysłami i duszami przejęly ‘autorytety świeckie’, zwiedzenie  przebrało się w nowe szaty i pod przykrywką nauki,  oraz pod auspiscjami ‘bogini rozumu’, jest szerzone za pomocą technologicznych narzędzi zwiedzenia, które mają potężną moc przekonywania, i od której człowiek współczesny został planowo uzależniony.
Historia uczy również, że zwodziciele sięgali po różne metody nacisku, by forsować ich jedynozbawcze doktryny i teorie. Od wymyślnych tortur i palenia na stosie niewygodnych ‘innowierców’, do zamykania wierzących Biblii w  ‘psychiatrykach’ . Do dzisiaj są kraje, gdzie za wiarę w Chrystusa można skończyć w obozie koncentracyjnym i stracić życie. Wydawać by się mogło, że nie w krajach ‘cywilizowanych’, ale skoro mamy takie zapowiedzi, w majestacie ‘nauki’, jak to pokazuje screen poniżej, to wizja tego, co jeszcze czeka wierzących, którzy zostaną uznani za biblijnych fundamentalistów, (bo na przykład odmówią zaczipowania), nie napawa optymizmem.

mózg-chrześcijanina

źródło: BOGOWIE GNOSTYCYZMU Cz.3 – PODZIAŁY RASOWE LUDZI

Na razie cywilizowana i stechnicyzowana bestia nie pokazuje jeszcze swego prawdziwego oblicza, ale wkrótce to może się zmienić.

***

Wszystkim  Gościom mojego bloga życzę owocnych poszukiwań prawdy o świecie, stworzonym przez Stwórcę, który w swej wielkiej i niepojętej łasce ofiarował nam nie tylko możliwość docierania do prawdy o dziełach stwórczych, ale znacznie więcej, bo życie wieczne, które jest w Synu Jego Jezusie Chrystusie i obyśmy się spotkali w przyszłości w tym niewysłowionym miejscu, które przygotował sam Stwórca dla tych, którzy zaufali Jego Słowu! Jak to przekazuje Biblia:
1 Kor. 2:9
9. Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *